Презентація на тему «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав»


Рейтинг презентації 4 на основі 47 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав» - Слайд #1

Тема 5.
Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав
(друга пол. XIV - перша пол. XVI ст.)
Боротьба Польщі та Литви за Галицько-Волинську спадщину.Кревська унія. Утворення Кримського ханства.
Виникнення козацтва. Соціально-економічне життя.
Розвиток культури та освіти.


Слайд #2
Презентація на тему «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав» - Слайд #2

Дати:
1362 р.– битва на р. Сині Води;
1385 р. - укладення Кревської унії;
1449 р. – утворення Кримського ханства;
1471 р. - остаточна ліквідація Київського князівства;
1489 р. - перша згадка про українських козаків у писемних джерелах.
Персоналії:
Хаджі Гірей, Костянтин Острозький, Юрій Дрогобич.
Поняття та терміни: «шляхта»,«цехи»,
«панщина», «магдебурзьке право», «магістрат»,


Слайд #3
Презентація на тему «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав» - Слайд #3

Дати:
1362 р.– битва на р. Сині Води;
1385 р. - укладення Кревської унії;
1449 р. – утворення Кримського ханства;
1471 р. - остаточна ліквідація Київського князівства;
1489 р. - перша згадка про українських козаків у писемних джерелах.
Персоналії:
Хаджі Гірей, Костянтин Острозький, Юрій Дрогобич.
Поняття та терміни: «шляхта»,«цехи»,
«панщина», «магдебурзьке право», «магістрат»,


Слайд #4
Презентація на тему «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав» - Слайд #4

БОРОТЬБА ПОЛЬЩІ, УГОРЩИНИ ТА ЛИТВИ ЗА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКУ СПАДЩИНУ
Після смерті князя Юрія ІІ Болеслава з 1340 р. на Волині княжив литовський князь Любарт Гедимінович;
В Галичині реальним правителем був боярин Дмитро Дедько (1340-1344);
1340 р. - похід польського короля Казимира ІІІ на Львів.
1387 р. – Галичина у складі Польського королівства як автономне “Королівство Русі”;
Інші територій приєднано до Литви за часів співправління братів Ольгерда та Кейстута Гедиміновичів;
1362 р. – битва на р. Сині Води між литовським військом та Золотою Ордою; приєдняння до Литви Київщини, Чернігово-Сіверщини та на Поділля.


Слайд #5
Презентація на тему «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав» - Слайд #5


Слайд #6
Презентація на тему «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав» - Слайд #6

Структура управлінняВеликим князівством Литовським
Великий князь литовський
Великокнязівська рада
Удільні князі
Принцип васалітету- взаємовідносини всередині панівного класу феодального суспільства.
Один феодал (васал) визнавав над собою зверхність могутнішого феодала в обмін на захист.


Слайд #7
Презентація на тему «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав» - Слайд #7

Особливості литовського володарювання на українських землях
литовці переймали військову організацію, традиції господарювання, православну віру. Руська мова стала офеційною мовою великокняжого двору й державної канцелярії.
литовці дозволяли українській знаті обіймати найвищі адміністративні посади, князі та бояри служили литовському князю, за ними закріплювали їх родові землі.
залишалася вся попередня система управління за принципом: «Старого не порушуємо, а нового не впроваджуємо».


Слайд #8
Презентація на тему «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав» - Слайд #8

Кревська унія – державно-політичний союз між Польським королівством і ВКЛ, укладена 14 серпня 1385 р. в м. Крево. Унія передбачала:- перехід у католицтво Ягайла, його родичів і всіх литовців, - шлюб Ягайла з Ядвигою, приєднання ВКЛ до складу Польської держави.
Владислав II Ягайло Великий князь Литовський і польський король (1386-1434 рр.)
Ядвіга I королева Польщі з 1386 р.


Слайд #9
Презентація на тему «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав» - Слайд #9

ВІДНОВЛЕННЯ Й ОСТАТОЧНА ЛІКВІДАЦІЯ КИЇВСЬКОГО ТА ВОЛИНСЬКОГО УДІЛЬНИХ КНЯЗІВСТВ
у 40 рр. 15 ст. литовські можновладці відновили удільні Київське і Волинське князівства. Київським князем став Олелько, Волинським – Свидригайло.
зміцнення українських князівств суперечило політиці Литви і Польщі, тому відновлені князівства знову були ліквідовані: Волинське 1452 р., Київське - 1471 р.
землі князівств передано литовським намісникам.


Слайд #10
Презентація на тему «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав» - Слайд #10

Особливості польського володарювання на українських землях
Поширення норм польського права, систем судочинства.
Передача земельних володінь польській шляхті.
Заборона торгівлі на українських землях іноземним купцям.
Витіснення православ'я, утвердження католицизму, офіційна мова – латинська.


Слайд #11
Презентація на тему «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав» - Слайд #11

УТВОРЕННЯ КРИМСЬКОГО ХАНСТВА.
У 1449 р. Хаджі-Гірей проголосив себе незалежним правителем Криму.
У 1475 р. султан Османської імперії Мегмед ІІ захопив портові міста і утворив на узбережжі Чорного моря свою провінцію.
у 1478 р. кримський хан Менглі-Гірей визнає васальну залежність від Османської імперії.
Хаджі-Гірей засновник Кримського ханства


Слайд #12
Презентація на тему «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав» - Слайд #12

Орда повертається з ясиром. Гравюра з угорської хроніки XV ст.
Ясир – бранці, яких захоплювали татари і турки під час походів на українські землі.
Яничари – турецька регулярна піхота, створена в 14 ст. султаном Мурадом І.
Упродовж 1450-1556 рр. татари грабували українські землі 86 разів.
За підрахунками втрати становили від 2 до 2,5 млн осіб.


Слайд #13
Презентація на тему «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав» - Слайд #13

«Шляхта»
провідний суспільний привілейований соціальний стан, форма аристократії у Польщі, Литві, Білорусії та України у XIV-XIII ст.
звільнення від повинностей,
участь в управлінні державою,
військова служба,
спадкове володіння землею.
Польський шляхтич.
Автор: Рембрант, 1637 р.


Слайд #14
Презентація на тему «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав» - Слайд #14

Панщина
форма відробіткової ренти при феодальному способі виробництва. Характеризується особистою залежністю селянина від поміщика.
Кріпацтво
система аграрних відносин, правова ситема при феодалізмі, яка встановлювала залежність селянина від феодала.
Литовським статутом (1588 р.) українське селянство було остаточно закріпачене.
На Закарпатті утверджується на початку XVI ст.
Фільва́рок
у Польщі, Литві, Україні та Білорусії у XIV-XIX ст. панський сільськогосподарський хутір, багатогалузеве господарство, орієнтоване на виробництво збіжжя на продаж.


Слайд #15
Презентація на тему «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав» - Слайд #15

ВИНИКНЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА
1489 р. - перша згадка про українських козаків у писемних джерелах (у «Польський хрониці» Мартина та Йохима Бельських).
У перекладі з тюркських мов він означає "одинокий", "схильний до розбою, завоювання".
Причини появи козацтва:
посилення феодального гніту селян та міщан з боку панства (запровадження кріпосної залежності, збільшення повинностей і податків).
політика ополячення українського населення, утиски і обмеження культури та мови.
наступ католицької церкви на право православного населення.
потреба в захисті земель від походів кримських орд та султанських військ.


Слайд #16
Презентація на тему «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав» - Слайд #16

У 14 ст. Закарпаття належало угорському королю.
Від другої половини 14 ст. Буковина перебуває у складі Молдовського князівства, яке у 1538 р. підкорене Туреччиною.
МОСКОВСЬКО-ЛИТОВСЬКІ ВІЙНИ
Від 80-х років 15 ст. розпочалися війни між Московією та ВКЛ. Унаслідок війни 1500–1503 рр. до держави Івана ІІІ перейшли Чернігів, Стародуб, Новгород-Сіверський, Любеч та ін.
У 1507 р. московський уряд розв'язав нову війну. У 1514 р. - битва під Оршею закінчилася перемогою ВКЛ.
До 1537 р. ВКЛ у війнах проти Московії втратило Чернігово-Сіверщину й Смоленськ.


Слайд #17
Презентація на тему «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав» - Слайд #17

Костянтин Острозький
(бл. 1460–1530)
князь, воєначальник.
опікувався православною церквою і культурним життям.
1497 р. отримав посаду Великого гетьмана Литовського.
1514 р. здобув перемогу над московським військом під Оршею.
батько Василя Острозького.


Слайд #18
Презентація на тему «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав» - Слайд #18

Юрій Дрогобич (бл. 1450-1494 рр.)
філософ, астроном, доктор медицини.
перший український автор друкованого твору латинською мовою: трактат «Прогностична оцінка поточного 1483 р.» (Рим, 1483 р.).
ректор Болонського університету (Італія).


Слайд #19
Презентація на тему «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав» - Слайд #19

Швайпольт Фіоль у м. Краків заснував друкарню, де у 1491 р. надрукував кириличним шрифтом чотири богослужбові книги церковнослов'янською мовою.


Слайд #20
Презентація на тему «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав» - Слайд #20

МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРА
Магдебурзьке право – виникло у 13 ст. у Німеччині, у м. Магдебурзі, й передбачало звільнення міста від управління, судової та адміністративної влади місцевих феодалів і створення міського самоврядівання.
Надавалося виликим литовським князєм або польським королем.
Містом керував магістрат – орган, що об'єднував раду (очолював бурмистр) і лаву (війт).
Цех - самоврядна громада вільних ремісників, очолювана виборним цехмістром.


Слайд #21
Презентація на тему «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав» - Слайд #21

Верхній замок у Луцьку.
2 пол. 14 ст.


Слайд #22
Презентація на тему «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав» - Слайд #22

Острозький замок


Слайд #23
Презентація на тему «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав» - Слайд #23

Кам'янець-Подільська фортеця


Слайд #24
Презентація на тему «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав» - Слайд #24

Білгород-Дністровська (Акерманська) фортеця


Слайд #25
Презентація на тему «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав» - Слайд #25

Хотинська фортеця


Слайд #26
Презентація на тему «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав» - Слайд #26

Мукачівський замок


Слайд #27
Презентація на тему «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав» - Слайд #27

Покровська церква-фортеця у с. Сутківці Хмельницької обл.
одночасно і фортеця і храм.


Слайд #28
Презентація на тему «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав» - Слайд #28

Вірме́нський кафедра́льний собо́р Успі́ння Пресвято́ї Богоро́диці у Львові 1363 р.
©


Слайд #29
Презентація на тему «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав» - Слайд #29

Ханський палац у Бахчисараї - родова резиденція династії Ґераїв - правителів Кримського ханства у 1532-1783 рр. Центр політичного, духовного й культурного життя кримських татар. Засновником Хансарая був Сахіб I Ґерай.


Слайд #30
Презентація на тему «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав» - Слайд #30

Ікона Богородиці з пророками з церкви у с. Підгородцях


Слайд #31
Презентація на тему «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав» - Слайд #31

Київський Псалтир - рукопис на 229 аркушах, пам'ятка середньовічного книжного мистецтва України. Написаний в 1397 р. в Києві, прикрашений 300 мініатюрами.