Презентація на тему «Українська ідея на культурницькому і політичному етапах визвольного руху»


Рейтинг презентації 3.4 на основі 5 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Українська ідея на культурницькому і політичному етапах визвольного руху» - Слайд #1

Українська ідея на культурницькому і політичному етапах визвольного руху.


Слайд #2
Презентація на тему «Українська ідея на культурницькому і політичному етапах визвольного руху» - Слайд #2

Завдання уроку
Розкрити фактори, які сприяли та затримували націотворчі процеси в Україні;
Виділити особливості українського визвольного руху ІІ половини ХІХ століття;
Вчитися встановлювати причинно – наслідкові зв»язки, працювати з джерелами інформації, робити висновки та узагальнення;
З повагою ставитися до патріотичної діяльності представників українського визвольного руху.


Слайд #3
Презентація на тему «Українська ідея на культурницькому і політичному етапах визвольного руху» - Слайд #3

План
Націотворчі процеси у ІІ половині ХІХ століття.
Проблеми українського націотворення.
Участь в українському визвольному русі представників різних етносів.
Роль національної ідеї в українському відродженні.
Особливості культурницького і політичного етапів українського відродження.
Україна в геополітичних стратегіях Росії, Німеччини, Австро – Угорщини.


Слайд #4
Презентація на тему «Українська ідея на культурницькому і політичному етапах визвольного руху» - Слайд #4

Опорні поняття
Опорні поняття:
Національне відродження;
Нація;
Українська національна ідея.


Слайд #5
Презентація на тему «Українська ідея на культурницькому і політичному етапах визвольного руху» - Слайд #5

Проблемне завдання
Правильно чи помилково стверджувати, що національна ідея є найважливішим чинником націотворення.


Слайд #6
Презентація на тему «Українська ідея на культурницькому і політичному етапах визвольного руху» - Слайд #6

Опорні поняття
Українське національне відродження – культурно – політичний процес, у ході якого народ починає відчувати себе як нація.
Нація – територіально об»єднана етнічна спільнота, що усвідомлює історичну, культурну та економічну єдність, має спільне бачення майбутнього.


Слайд #7
Презентація на тему «Українська ідея на культурницькому і політичному етапах визвольного руху» - Слайд #7

Актуалізація опорних знань
Назвіть етапи українського визвольного руху.
Пригадайте зміст російської панславістської і української слов»янофільської теорій.
Чому «українське питання» стало гострою проблемою для панівних націй?


Слайд #8
Презентація на тему «Українська ідея на культурницькому і політичному етапах визвольного руху» - Слайд #8

Етапи українського визвольного руху
І етап – академічний ( науковий) – до середини ХІХ ст. – усвідомлення існування українського народу та його культури;
ІІ етап – культурницький – з середини ХІХ ст. до середини 90-х років ХІХ ст. – узагальнення історичного і політичного досвіду, формування основ створення політичних партій;
ІІІ етап – політичний – з середини 90-х років ХІХ ст. – усвідомлення необхідності національного суверенітету;


Слайд #9
Презентація на тему «Українська ідея на культурницькому і політичному етапах визвольного руху» - Слайд #9

Російська панславістська теорія:
Визначальна роль росіян у життя слов»янських народів;
Росія – прямий спадкоємець Київської Русі;
Відмова українцям називатися нацією.
Українська слов»янофільська теорія:
Об»єднання слов»ян у федерацію;
Незалежність України;
Рівність українців з іншими народами.


Слайд #10
Презентація на тему «Українська ідея на культурницькому і політичному етапах визвольного руху» - Слайд #10

Російська панславістська теорія:
Визначальна роль росіян у життя слов»янських народів;
Росія – прямий спадкоємець Київської Русі;
Відмова українцям називатися нацією.
Українська слов»янофільська теорія:
Об»єднання слов»ян у федерацію;
Незалежність України;
Рівність українців з іншими народами.


Слайд #11
Презентація на тему «Українська ідея на культурницькому і політичному етапах визвольного руху» - Слайд #11

Націотворчі процеси у ІІ половині ХІХ століття.
Які, на вашу думку, могли існувати фактори, які сприяли формуванню української нації?
Опрацювати документ на с.238 – 239 ( І.Лисяк – Рудицький про економічне об»єднання українських земель ) і визначте:
Яку роль відігравало економічне об»єднання різних регіонів України в процесі націотворення?
Виділіть інші фактори, які сприяли консолідації української нації.


Слайд #12
Презентація на тему «Українська ідея на культурницькому і політичному етапах визвольного руху» - Слайд #12

Націотворчі процеси
ІІ половини ХІХ століття
80% українців проживали в Російській імперії
Капіталістичний розвиток зміцнював економічні зв»язки регіонів України
Розвиток української культури ХІХ ст.
Існування центрів українського відродження


Слайд #13
Презентація на тему «Українська ідея на культурницькому і політичному етапах визвольного руху» - Слайд #13

Яким чином багатонаціональний склад населення України вплинув на процес націотворення?
Які особливості національного складу міського населення України?
Які особливості національного складу найманих робітників в Україні?


Слайд #14
Презентація на тему «Українська ідея на культурницькому і політичному етапах визвольного руху» - Слайд #14

Основні перешкоди націотворчим процесам ІІ половини ХІХ ст.
Поділ України між двома імперіями
Подвійна лояльність
Комплекс малоросійства
москвофільство
Несприятлива соціальна ситуація
Низький культурний рівень українців


Слайд #15
Презентація на тему «Українська ідея на культурницькому і політичному етапах визвольного руху» - Слайд #15

Участь в українському визвольному русі представників різних етносів.
Опрацювати п. 3 §24 – 25 ( с.230 – 231) і визначте:
Яку особливість українського національного руху ви можете виділити?
В чому це проявилося?
Чому в українському визвольного русі значне місце займали представники різних етносів?


Слайд #16
Презентація на тему «Українська ідея на культурницькому і політичному етапах визвольного руху» - Слайд #16

Роль національної ідеї в українському відродженні.
Основні положення української національної ідеї:
Українці – окремий народ, який має власну історію і культуру;
України та її народ «були, є і будуть»!
Рушійні сили української національної ідеї:
І етап - представники козацької старшини;
ІІ етап – різночинці;
ІІІ етап – представник різних соціальних груп населення України.


Слайд #17
Презентація на тему «Українська ідея на культурницькому і політичному етапах визвольного руху» - Слайд #17

Особливості культурницького етапу українського відродження.
ІІ етап – культурницький – з середини ХІХ ст. до середини 90-х років ХІХ ст. – узагальнення історичного і політичного досвіду, формування основ створення політичних партій.
Основний зміст – поширення національної ідеї у народному середовищі.
«Українофіли» - прихильники української ідеї ( хлопомани та народовці ).
Ідеал українофілів – автономія України у складі Російської держави.
Формування течій українофільства – соціалістична, народно – демократична, консервативна


Слайд #18
Презентація на тему «Українська ідея на культурницькому і політичному етапах визвольного руху» - Слайд #18

Течії українофільства
Соціалістична
М.Драгоманов
Громадівський соціалізм
Народно демократична
Лібералізм
Стара київська громада, народовці
консервативна
Консерватизм
Збереження старих традицій, ідеал - Гетьманщина


Слайд #19
Презентація на тему «Українська ідея на культурницькому і політичному етапах визвольного руху» - Слайд #19

Особливості політичного етапу українського відродження
ІІІ етап – політичний – з середини 90-х років ХІХ ст. – усвідомлення необхідності національного суверенітету.
Формування на основі течій українських політичних партій, які висували вимогу суверенітету України.
Формування нової політичної течії – самостійники.


Слайд #20
Презентація на тему «Українська ідея на культурницькому і політичному етапах визвольного руху» - Слайд #20

Україна в геополітичних стратегіях Росії, Німеччини, Австро – Угорщини.
Опрацювати п.6 § 24 – 25 та визначте:
Яке місце у своїх геополітичних планах відводила Україні Росія?
Яке місце у своїх геополітичних планах відводила Україні Австро - Угорщина?
Яке місце у своїх геополітичних планах відводила Україні Німеччина?
Спрогнозуйте можливі події на території українських земель, враховуючі плани Росії, Австро – Угорщини та Німеччини стосовно України?


Слайд #21
Презентація на тему «Українська ідея на культурницькому і політичному етапах визвольного руху» - Слайд #21

Закріплення
Правильно чи помилково стверджувати, що національна ідея є найважливішим чинником націотворення.
Виділіть основні риси етапів українського національно – визвольного руху.
Чому «українське питання посіло важливе місце в політиці провідних держав Європи?