Презентація на тему «Українська графіка ХХ століття. Творчість Георгія Нарбута»


Рейтинг презентації 4.5 на основі 2 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Українська графіка ХХ століття. Творчість Георгія Нарбута» - Слайд #1

Українська графіка ХХ століття. Творчість Георгія Нарбута


Слайд #2
Презентація на тему «Українська графіка ХХ століття. Творчість Георгія Нарбута» - Слайд #2

Графіка першої третини ХХ ст. являє собою цілісне, принципово нове явище в історії українського мистецтва, розвиток якого зумовлений активним національно-культурним рухом. Художників надихала віра в соціально-етичну, дієву місію мистецтва. Українська графіка означеної доби демонструє поєднання загальноєвропейських мистецьких тенденцій і національних особливостей художнього процесу.


Слайд #3
Презентація на тему «Українська графіка ХХ століття. Творчість Георгія Нарбута» - Слайд #3

Особливий інтерес до мистецтва графіки виник на початку ХХ століття під впливом нового світогляду, в якому вагому роль відігравали ідеї стилю модерн. Майстри, які сповідували в мистецтві ідеї цього стилю, ставилися до графіки як до художньої галузі, що має багаті можливості пластичної мови, здатна активізувати поступ до більшої умовності образних рішень, а також реалізувати жаданий синтез мистецтва й життя.


Слайд #4
Презентація на тему «Українська графіка ХХ століття. Творчість Георгія Нарбута» - Слайд #4

Українська Академія Мистецтв створила основи для становлення та розвитку нової української графічної школи. Майстри, які викладали в УАМ, Г. Нарбут, М. Бойчук, В. Кричевський – стали фундаторами тих напрямів, які знайдуть продовження і відгомін упродовж ХХ ст.


Слайд #5
Презентація на тему «Українська графіка ХХ століття. Творчість Георгія Нарбута» - Слайд #5

Творчість Георгія Нарбута — яскрава сторінка в українському мистецтві. Його по праву називають одним з найбільших графіків сучасності. Почавши свою самостійну творчість у річищі впливів художників славнозвісного на початку століття російського об'єднання «Мир искусства».


Слайд #6
Презентація на тему «Українська графіка ХХ століття. Творчість Георгія Нарбута» - Слайд #6

Орiєнтуючись на досягнення митців «Мира искусства», західноєвропейської, китайської та української графіки, Нарбут перший в Україні проголосив принцип архітектурної побудови книги як єдиного цілісного мистецького організму.


Слайд #7
Презентація на тему «Українська графіка ХХ століття. Творчість Георгія Нарбута» - Слайд #7

Від оповідного супроводу в своїх перших ілюстраціях до російських казок та казок Андерсена Георгій Нарбут перейшов до вищого етапу — співтворчості з автором книги, до відтворення духу й змісту тексту засобами графічного мистецтва.


Слайд #8
Презентація на тему «Українська графіка ХХ століття. Творчість Георгія Нарбута» - Слайд #8

Обкладинка до «Антології» Миколи Зерова


Слайд #9
Презентація на тему «Українська графіка ХХ століття. Творчість Георгія Нарбута» - Слайд #9

Ілюстрація до казки Андерсена «Соловей»


Слайд #10
Презентація на тему «Українська графіка ХХ століття. Творчість Георгія Нарбута» - Слайд #10

Ілюстрація до басні І.Крилова “Бабка і Мураха”(рос.”Стрекоза и Муравей”)


Слайд #11
Презентація на тему «Українська графіка ХХ століття. Творчість Георгія Нарбута» - Слайд #11

У київський період творчості з 1917 року Нарбут створив славнозвісну ілюстрацію до «Енеїди» Котляревського «Еней з військом», у якій в гранично лаконічній формі поєднав риси української ікони, народної картини та монументального малярства.


Слайд #12
Презентація на тему «Українська графіка ХХ століття. Творчість Георгія Нарбута» - Слайд #12

“Козак Мамай”


Слайд #13
Презентація на тему «Українська графіка ХХ століття. Творчість Георгія Нарбута» - Слайд #13

В обкладинках журналів «Мистецтво», «Зоря», «Солнце труда» він малює постаті козаків-бандуристів, стилізовані квіти, деталі українського народного орнаменту й об'єднує їх чіткою графічною логікою в єдине гармонійне ціле.


Слайд #14
Презентація на тему «Українська графіка ХХ століття. Творчість Георгія Нарбута» - Слайд #14

“Солнце труда”(1919год)


Слайд #15
Презентація на тему «Українська графіка ХХ століття. Творчість Георгія Нарбута» - Слайд #15

Визначним досягненням Нарбута і всієї української графіки є його «Українська абетка», в якій художник досяг граничної простоти й водночас вишуканості композиції, рисунка й кольору.


Слайд #16
Презентація на тему «Українська графіка ХХ століття. Творчість Георгія Нарбута» - Слайд #16

У вирішенні літер абетки Нарбут об'єднав досягнення як української рукописної та друкованої книги, так і досягнення західноєвропейських майстрів шрифту.


Слайд #17
Презентація на тему «Українська графіка ХХ століття. Творчість Георгія Нарбута» - Слайд #17

Так зображено літеру “А”


Слайд #18
Презентація на тему «Українська графіка ХХ століття. Творчість Георгія Нарбута» - Слайд #18

Ілюстрація до поеми “Песнь о Роланде”(1903)


Слайд #19
Презентація на тему «Українська графіка ХХ століття. Творчість Георгія Нарбута» - Слайд #19

У роки Української Народної Республіки він намагався впровадити прикладну графіку та графіку малих форм у промисловість, займався створенням українських гральних карт, ескізів українських грошових знаків, цінних паперів, поштових марок, військових мундирів Української армії, нової української геральдики. Він навіть робив ескізи етикеток, оформлень упаковок, і неодмінно прагнув надати цим малим формам графіки національних рис тактовним використанням елементів українського декоративно-ужиткового мистецтва.


Слайд #20
Презентація на тему «Українська графіка ХХ століття. Творчість Георгія Нарбута» - Слайд #20

100 карбованців


Слайд #21
Презентація на тему «Українська графіка ХХ століття. Творчість Георгія Нарбута» - Слайд #21

Перші українські марки у виконанні Нарбута


Слайд #22
Презентація на тему «Українська графіка ХХ століття. Творчість Георгія Нарбута» - Слайд #22

Тривалий час ім'я і творчість Нарбута замовчувалися у зв'язку з його участю в культурному будівництві в період УНР. Лише в 1960-х роках з'явилося чимало публікацій, які по-новому й неупереджено розкрили роль і значення видатного митця в історії національної культури, зокрема книжкового мистецтва.


Слайд #23
Презентація на тему «Українська графіка ХХ століття. Творчість Георгія Нарбута» - Слайд #23

Нарбут став для багатьох поколінь українських графіків орієнтиром і духовним наставником у виробленні свого стилю.