Презентація на тему «Трипільська культура» (варіант 1)


Рейтинг презентації 4.75 на основі 4 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Трипільська культура» (варіант 1) - Слайд #1

Стародавня історія України
Питання.
Археологічна періодизація прадавньої історії.
Перші землероби та
скотарі.
3. Трипільська культура.


Слайд #2
Презентація на тему «Трипільська культура» (варіант 1) - Слайд #2

За висновками вчених найдавніші люди на Землі з'явилися близько 3 млн. років тому, появу ж перших людей на території України дослідники відносять приблизно до 1 млн. років тому.
пітекантроп
(архантропи)
неандерталець
(палеоантропи)
кроманьйонець
(неоантропи)
Знання про спосіб життя, знаряддя праці і досягнення первісної людини ми одержуємо з археологічних розкопок.
Археологія – наука, яка вивчає минуле за речовими пам'ятками.


Слайд #3
Презентація на тему «Трипільська культура» (варіант 1) - Слайд #3

У межах території сучасної України первісне суспільство вчені співвідносять з археологічними періодами, виділеними залежно від матеріалу, з якого переважно виготовляли знаряддя праці.
Кам'яний вік
Палеоліт
(давній кам'яний вік)
ранній
1 млн. – 150 тис. рр. тому
середній
150 – 40 тис. рр. тому
пізній
40 – 13 тис. рр. тому
Мезоліт
(середній кам'яний вік)
ХІ – VІІ тис. до н.е.
Неоліт
(новий кам'яний вік)
VII – IV тис. до н.е.
Мідно-кам'яний вік (енеоліт)
IV – III тис. до н.е.
Бронзовий вік
ІІІ – І тис. до н.е.
Залізний вік
І тис. до н.е. – V ст. н.е.


Слайд #4
Презентація на тему «Трипільська культура» (варіант 1) - Слайд #4

У межах території сучасної України первісне суспільство вчені співвідносять з археологічними періодами, виділеними залежно від матеріалу, з якого переважно виготовляли знаряддя праці.
Кам'яний вік
Палеоліт
(давній кам'яний вік)
ранній
1 млн. – 150 тис. рр. тому
середній
150 – 40 тис. рр. тому
пізній
40 – 13 тис. рр. тому
Мезоліт
(середній кам'яний вік)
ХІ – VІІ тис. до н.е.
Неоліт
(новий кам'яний вік)
VII – IV тис. до н.е.
Мідно-кам'яний вік (енеоліт)
IV – III тис. до н.е.
Бронзовий вік
ІІІ – І тис. до н.е.
Залізний вік
І тис. до н.е. – V ст. н.е.


Слайд #5
Презентація на тему «Трипільська культура» (варіант 1) - Слайд #5

Близько 35-40 тис. років тому з'являється кроманьйонець – людина сучасного типу, названа людиною розумною (Homo sapiens)
У мезоліті льодовик починає танути, формується сучасний клімат і ландшафт України
неолітична революція
Перехід від привласнюючих форм господарювання (збиральництва, полювання, рибальства) до відтворюючих (землеробства, скотарства)
Поява землеробства і скотарства підштовхнула людей до винайдення першого штучного матеріалу – кераміки (випалена глина). З неї виготовляли різноманітний посуд для збереження зерна, молока й приготування страв. Виникли прядіння і ткацтво, з'явився ще один штучний матеріал – тканина.


Слайд #6
Презентація на тему «Трипільська культура» (варіант 1) - Слайд #6

Оскільки назви давніх народів не збереглися, вчені послуговуються умовними, користуючись поняттям археологічної культури.
Археологічна культура – це сукупність розташованих на значній території речових пам'яток, які датуються одним відрізком часу і мають спільні ознаки.
буго-дністровська
дунайська
дніпро-донецька
трипільська
середньостогівська
та інші культури
.


Слайд #7
Презентація на тему «Трипільська культура» (варіант 1) - Слайд #7

Поступово скотарські племена відокремлюються від землеробських і в степових районах України переходять до кочового способу життя, а в межиріччі Бугу і Дністра виникає високорозвинута землеробська
Трипільська культура


Слайд #8
Презентація на тему «Трипільська культура» (варіант 1) - Слайд #8

За часів енеоліту люди вже почали використовувати перший метал – мідь.
Яскравим представником доби енеоліту в Україні є давньоземлеробська Трипільська культура (за назвою с. Трипілля на Київщині, де в 1896 р. археолог Вікентій Хвойка відкрив і дослідив перше поселення цього народу).
Нині відомі сотні трипільських поселень у межах України, Молдови та Румунії. У IV – III тис. до н.е. племена “трипільців” займали велику територію від Карпат до Дніпра. Поблизу сіл Доброводи, Майданецьке й Тальянки (Черкаська область) знайдено трипільські протоміста – найбільші на той час в Європі.


Слайд #9
Презентація на тему «Трипільська культура» (варіант 1) - Слайд #9

Реконструкція зовнішнього вигляду трипільців


Слайд #10
Презентація на тему «Трипільська культура» (варіант 1) - Слайд #10

Реконструкція зовнішнього вигляду трипільців


Слайд #11
Презентація на тему «Трипільська культура» (варіант 1) - Слайд #11

Житло та знаряддя трипільців


Слайд #12
Презентація на тему «Трипільська культура» (варіант 1) - Слайд #12

Житло та знаряддя трипільців


Слайд #13
Презентація на тему «Трипільська культура» (варіант 1) - Слайд #13

Посудина у вигляді упряжки биків. Трипільська культура (кінець IV тис. до н.е.)
Численні людські фігурки свідчать, що у Трипільців був поширений культ жінки
Тотем
з червоної
глини


Слайд #14
Презентація на тему «Трипільська культура» (варіант 1) - Слайд #14

Панорама трипільського протоміста


Слайд #15
Презентація на тему «Трипільська культура» (варіант 1) - Слайд #15

Будинки
трипільців


Слайд #16
Презентація на тему «Трипільська культура» (варіант 1) - Слайд #16

Будинки
трипільців


Слайд #17
Презентація на тему «Трипільська культура» (варіант 1) - Слайд #17

Кам'яний вік остаточно змінюється віком металів наприкінці ІІІ тис. до н.е. з початком використання бронзи – першого штучного металу, отриманого людиною внаслідок сплаву міді й олова.
Ще більше зростає роль чоловіків – внаслідок чого матріархат поступово замінюється патріархальною організацією суспільства.
матріархат
патріархат
У степовій смузі України протягом доби бронзи існувало декілька археологічних культур, пов'язаних зі скотарями-індоєвропейцями
В епоху бронзи відбувся перший суспільний поділ праці – скотарство відокремилося від землеробства. Починається і другий – виділення ремесла в самостійну галузь господарства.
Родова община змінюється сусідською, з'являється майнова нерівність.


Слайд #18
Презентація на тему «Трипільська культура» (варіант 1) - Слайд #18

Трипільські орнаменти


Слайд #19
Презентація на тему «Трипільська культура» (варіант 1) - Слайд #19

Трипільська кераміка


Слайд #20
Презентація на тему «Трипільська культура» (варіант 1) - Слайд #20

Причини занепаду цієї культури у другій половині ІІІ тис. до н.е. до кінця не з'ясовані, найчастіше мова йде про внутрішню кризу внаслідок зниження врожайності та погіршення кліматичних умов та зовнішню загрозу зі степу з боку войовничих кочовиків.


Слайд #21
Презентація на тему «Трипільська культура» (варіант 1) - Слайд #21

Тести до теми
“Стародавня історія України.
Трипільська культура”


Слайд #22
Презентація на тему «Трипільська культура» (варіант 1) - Слайд #22

Позначте археологічно-історичну добу розвитку людства, в яку відбувся перехід від привласнювального господарства до відтворюючого (продуктивного):
А) палеоліт; Б) мезоліт; В) неоліт; Г) енеоліт
Найдавнішою стоянкою первісних людей на території України вважають:
А) Мізін; Б) Королеве; В) Кіїк-Коба; Г) Кодак
Людиною розумною (Homo sapiens) називають:
А) пітекантропа; Б) неандертальця; В) сінантропа; Г) кроманьйонця


Слайд #23
Презентація на тему «Трипільська культура» (варіант 1) - Слайд #23

4. Позначте заняття людей, які були основою ведення привласнювального господарства:
А) землеробство, скотарство, мисливство;
Б) мисливство, рибальство, збиральництво;
В) збиральництво, торгівля, ремесло;
Г) ремесло, землеробство, скотарство.
5. Вкажіть, в яку археологічно-історичну добу розвитку людства виникають галузі господарювання, що знайшли своє відображення на малюнку:
А) палеоліт; Б) неоліт;
В) мезоліт; Г) енеоліт


Слайд #24
Презентація на тему «Трипільська культура» (варіант 1) - Слайд #24

6. Що з названого є характерним для діяльності населення трипільської культури?
користувалися мідним і залізним знаряддям праці;
винайшли орне землеробство;
виготовляли багатоколірну кераміку;
займалися кочовим скотарством;
насипа́ли на похованнях кургани;
створювали сім'ї, що були типовими для періоду зрілого матріархату й становлення патріархату;
споруджували “протоміста”, житла в яких розташовували концентричними колами.
Укажіть правильний варіант відповіді:
А) 1, 3, 6, 7; Б) 2, 4, 5, 7; В) 2, 3, 6, 7; Г) 1, 4, 5, 6


Слайд #25
Презентація на тему «Трипільська культура» (варіант 1) - Слайд #25

8. Вкажіть тип житла, з зображених на малюнках, притаманний людській спільноті епохи палеоліту:
А) 1
Б) 2
В) 3
Г) 4
1 2
3 4
9. Першим штучним матеріалом, який винайшла
людина, вважається:
А) бронза; Б) тканина; В) кераміка; Г) скло


Слайд #26
Презентація на тему «Трипільська культура» (варіант 1) - Слайд #26

11. Установіть відповідність між назвами історичних
періодів та їхніми характерними ознаками:
А) палеоліт 1) поява землеробства і скотарства
Б) мезоліт 2) винайдення лука і стріл
В) неоліт 3) опанування вогню
Г) енеоліт 4) поява бронзи
5) використання міді
А
Б
В
Г
10. “Людина розумна” (кроманьйонець) з'явилася
на території України:
А) 35-40 тис. років тому; Б) 100 тис. років тому;
В) 150 тис. років тому; Г) 1 млн. років тому


Слайд #27
Презентація на тему «Трипільська культура» (варіант 1) - Слайд #27

12. Установіть послідовність історичних епох:
А) мезоліт;
Б) енеоліт;
В) неоліт;
Г) палеоліт
1
2
3
4