Презентація на тему «Соціально – економічне становище України на початку 20-х років. Неп»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Соціально – економічне становище України на початку 20-х років. Неп» - Слайд #1

Соціально – економічне становище України на початку 20-х років. Неп


Слайд #2
Презентація на тему «Соціально – економічне становище України на початку 20-х років. Неп» - Слайд #2

План
Соціально – економічне становище України на початку 1920-х років.
Голод 1921 – 1922рр.
Впровадження непу в Україні, його особливості та підсумки.
Зрушення в суспільно – політичному житті країни.


Слайд #3
Презентація на тему «Соціально – економічне становище України на початку 20-х років. Неп» - Слайд #3

Опорні поняття і дати
Опорні поняття:
Неп;
Продовольчий податок;
Денаціоналізація;
Опорні дати:
1921р. – запровадження непу;
1912 – 1923рр. – голод в Україні.


Слайд #4
Презентація на тему «Соціально – економічне становище України на початку 20-х років. Неп» - Слайд #4

Актуалізація опорних знань
Коли було запроваджено політику «воєнного комунізму»?
Які основні положення «політики воєнного комунізму»?
Що таке продрозкладка?


Слайд #5
Презентація на тему «Соціально – економічне становище України на початку 20-х років. Неп» - Слайд #5

КОМУНІЗМ
Продовольча розкладка
Ліквідація приватного підприємництва
Ліквідація товарно – грошових відносин
Зрівняльний розподіл
Мілітаризація праці
Терор
Комунізм – це Радянська влада + електрифікація всієї країни
1920р. – план ГОЕЛРО
1921р. – курс на ліквідацію приватновласницьких підприємств в Україні


Слайд #6
Презентація на тему «Соціально – економічне становище України на початку 20-х років. Неп» - Слайд #6

Господарська розруха
Промисловість ( 1920р.):
10% довоєнної промислової продукції;
Працювало 2,5 тис. підприємств з 11 тис.;
Працювала одна домна з 57;
Знищено 4 тис. км залізниць;
Вціліло 40% паровозів
Сільське господарство:
Посівні площі зменшилися з 20,9 до 15,4 млн.дес.;
Неврожай 1920р.;
Політика «воєнного комунізму»
Загальна сума збитків, завданих Україні громадянською війною, становила 12 млрд крб


Слайд #7
Презентація на тему «Соціально – економічне становище України на початку 20-х років. Неп» - Слайд #7

Крестьянское земледелие постепенно превращается в самоедское хозяйство.Крестьяне-производители исчезают, вместо них появляются просто едоки. Едок производит ровно столько, сколько нужно ему самому.
Газета «Беднота». - 1920. - 7 октября.


Слайд #8
Презентація на тему «Соціально – економічне становище України на початку 20-х років. Неп» - Слайд #8

«…. Мой вывод, к которому я пришел с несомненностью: настоящий голод не стихийный. Он порожден излишней торопливостью: на рушен естественный порядок труда, вызваны вперед худшие эле-менты, самые нетрудоспособные, и им дан перевес, а самые трудоспособные подавлены. Теперь продолжается то же самое, если это не прекратится, можно ждать голода и на будущий год и дальше.
...Обобщая все сказанное, делаю вывод: наше правительство погналось за равенством и добилось только голода. Подавили самую трудоспособную часть народа, отняли у нее землю, и теперь земля лежит впусте.
...Нужно вернуться к свободе ...прежде всего, к свободе торговли. Затем к свободе печати, свободе мнений, не нужно хватать направо и налево...
...Если возможен еще выход для России, то он только в одном: в возвращении к свободе...
Вл. Короленко Негретов П. И. В. Г. Короленко.
Летопись жизни и творчества 1917-1921 гг. - М., 1990. - С. 216-217.
На які причини голоду вказує В. Короленком.


Слайд #9
Презентація на тему «Соціально – економічне становище України на початку 20-х років. Неп» - Слайд #9

Голод 1921 – 1923рр
ПРИЧИНИ
Політика воєнного комунізму
Розорення с/г за роки революції, громадянської війни
Посуха і неврожай 1921, 1922років
Незацікавленість селян
НАСЛІДКИ
Померло від голоду 1,5 – 2 млн чоловік
Загальні демографічні втрати становили 5 млн чоловік
Придушення селянського повстанського руху
Зміцнення влади більшовиків
?


Слайд #10
Презентація на тему «Соціально – економічне становище України на початку 20-х років. Неп» - Слайд #10

Надання допомоги голодуючим міжнародними організаціями
Радянська влада не зверталася про допомогу до зарубіжних країн.
У січні 1922р. ЦК КП(б)У дозволив повідомити про проблеми з продовольством на півдні України.
Х.Раковський звернувся по допомогу до АРА ( Американської організації допомоги).
Допомогу надавав Міжнародний комітет допомоги голодуючим радянської Росії.
Роль іноземних організацій у наданні допомоги голодуючим була вирішальною.


Слайд #11
Презентація на тему «Соціально – економічне становище України на початку 20-х років. Неп» - Слайд #11

Політична криза початку 1921р.
Неприйняття народом політики «воєнного комунізму», особливо селянами
Діяльність повстанських формувань ( 40 тис. чол.)
Н. Махно
Лютий 1921р.- 118 повстань проти більшовиків на Україні
Страйки робітників ( Харків, Одеса, Київ), політичні вимоги «Ради без більшовиків!»


Слайд #12
Презентація на тему «Соціально – економічне становище України на початку 20-х років. Неп» - Слайд #12

Полтава, 30 сентября 1920 г.
«….Сегодня в губчека [...] напечатан длинный список расстрелянных [,..] Тут уже впервые являются расстрелянные заложники [...] И этими мерами думают ввести социализм! Слепота, слепота! А между тем они так слепо уверены, что когда во время приезда Раковского я заговорил о необходимости свободы и вреде жестокостей, то все уверенно и весело засмеялись, как будто я сказал что-то наивное. Да это и действительно наивность. Один фальшивий шаг влечет за собой другой, третий. Большевизм сделал уже столько фальшивих шагов, что ему, пожалуй, уже нет возврата и приходится идти до конца [...]
Интересно, что жел. дор. рабочие на всяком собрании свищут коммунистам. Но большевики ухитряются фальсифицировать выборы и держаться пока на этой лжи…»
Негретов П. И. В. Г. Короленко. Летопись жизни и творчества. -М.: Книга, 1990. - С. 169.


Слайд #13
Презентація на тему «Соціально – економічне становище України на початку 20-х років. Неп» - Слайд #13

Нова економічна політика
( НЕП )
нова економічна політика, яка спрямована на використання елементів ринкових відносин і різних форм власності.
запроваджений Х з»їздом РКП(б) у березні 1921р
ПРИЧИНИ
Економічна та політична кризи
Масові повстання селян, робітників, в армії та на флоті
Намагання більшовиків утримати владу в своїх руках
Спад революцій в Західній Європі та відкладення «світової революції»
Злам ідеї побудувати комунізм щляхом ліквідації ринкових відносин


Слайд #14
Презентація на тему «Соціально – економічне становище України на початку 20-х років. Неп» - Слайд #14

Нова економічна політика ( НЕП )
Введення продподатку
Відновлення приватної торгівлі і товарно – грошових відносин
Децентралізація і денаціоналізація
Відновлення дрібного підприємництва, кооперації та оренди
Введення стійкої валюти
Введення госпрозрахунку
Дозвіл іноземних концесій
Реорганізація управління господарством
Створення ринку робочої сили


Слайд #15
Презентація на тему «Соціально – економічне становище України на початку 20-х років. Неп» - Слайд #15

Із наказу Вознесенського повітового особливого продовольчого комітету (Одеської губ.) про покарання заручників у разі нездачі продподатку 15 листопада 1921 р.
. 4. Взять в каждой волости от 15 до 25 человек заложников из ку-лацкого и середняцкого населення. В случае, если какое-либо село отказывается дать подписку о круговой ответственности или же, дав подписку о выполнении продналога в 48-часовой срок, и по истечении времени продналог будет не выполнен, такие села будут объявлены врагами Советской власти. Половина заложников будет судима, вплоть до применения высшей меры наказания - расстрела, после чего будет взята новая группа. Все наличие зерно-хлеба и зерно-фуража, не придерживаясь цифр причитающегося продналога, в хозяйствах, на коих будет распространена коллективная ответственность, будет конфисковано.
Голод 1921-1923 років в Україні: Збірник документів і матеріалів.-
К.: Наукова думка, 1993. - С. 51
.
Чим були викликані описані методи хлібозаготівель після оголошення нової економічної політики?


Слайд #16
Презентація на тему «Соціально – економічне становище України на початку 20-х років. Неп» - Слайд #16

Суть НЕПу – перехід до соціалізму через державний капіталізм в умовах пролетарської держави з допущенням в усі сфери виробництва товарно – грошових відносин


Слайд #17
Презентація на тему «Соціально – економічне становище України на початку 20-х років. Неп» - Слайд #17

Особливості НЕПу в Україні
Запровадження непу пізніше, ніж в Росії
Впровадження непу ускладнювався голодом 1921 – 1923рр.
У керівництві КП(б)У було багато противників непу
Високі темпи розвитку
Відбудова господарства
1929р.
Зростання життєвого рівня населення
Досвід ринкових відносин