Презентація на тему «Сільське господарство Західної України після аграрної реформи 1848 року»


Рейтинг презентації 5 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Сільське господарство Західної України після аграрної реформи 1848 року» - Слайд #1

Сільське господарство західної україни після аграрної реформи 1848року


Слайд #2
Презентація на тему «Сільське господарство Західної України після аграрної реформи 1848 року» - Слайд #2

Завдання уроку
Визначити особливості соціально – економічного розвитку західноукраїнських земель після аграрної реформи 1848року;
Вчитися встановлювати причинно – наслідкові зв»язки, працювати з документами, робити висновки та узагальнення.


Слайд #3
Презентація на тему «Сільське господарство Західної України після аграрної реформи 1848 року» - Слайд #3

План
Суперечності в розвитку сільського господарства та його капіталізація.
Початок трудової еміграції.
Зародження українського кооперативного руху.


Слайд #4
Презентація на тему «Сільське господарство Західної України після аграрної реформи 1848 року» - Слайд #4

Опорні поняття і дати
Опорні поняття:
Аграрна реформа;
Демографічний бум;
Кооперація;
Страхова компанія.
Опорні дати:
1883р. – створення першого споживчого кооперативу;
90-і роки ХІХ ст. – початок масової міграції із Західної України.


Слайд #5
Презентація на тему «Сільське господарство Західної України після аграрної реформи 1848 року» - Слайд #5

Актуалізація опорних знань
Коли було скасовано кріпосне право на західноукраїнських землях?
Чому австрійський уряд пішов на скасування кріпосного права на західноукраїнських землях?
Як здійснювався процес скасування кріпосного права на західноукраїнських землях?
В чому суть реформи 1848року на західноукраїнських землях?


Слайд #6
Презентація на тему «Сільське господарство Західної України після аграрної реформи 1848 року» - Слайд #6

Висновки
Скасування кріпосного права на західноукраїнських землях відбулося в 1848 році під тиском революційних подій в Австрійській імперії.
Реформа скасування кріпосного права на західноукраїнських землях здійснювалася в різний період – в Галичині ( травень 1848р.), на Буковині ( серпень 1848р.), в Закарпатті ( 1848 – 1853рр.)
В результаті реформи поміщики залишили в своїх руках величезні земельні володіння, захопили в свої руки сервітути ( ліси та пасовища ), якими могли користуватися і селяни за окрему плату.


Слайд #7
Презентація на тему «Сільське господарство Західної України після аграрної реформи 1848 року» - Слайд #7

Структура землекористування в 1848 році


Слайд #8
Презентація на тему «Сільське господарство Західної України після аграрної реформи 1848 року» - Слайд #8

Структура землекористування після 1848 року


Слайд #9
Презентація на тему «Сільське господарство Західної України після аграрної реформи 1848 року» - Слайд #9

Структура землекористування до і після 1848 року
Північна Буковина
Галичина
Закарпаття
до
1848р
після 1848р
до
1848р
після 1848р
до
1848р
після 1848р
Селянські наділи
41,9
46
48,8
55,6
10
30
Поміщицькі землі
58,1
54
51,2
44,4
90
70
Які висновки можна зробити на основі даних про землекористування до і після реформи 1848року?
Чи могла реформа 1848 року задовольнити основне прагнення селян західноукраїнських земель?
Які можливі подальші шляхи розвитку сільського господарства на західноукраїнських землях?


Слайд #10
Презентація на тему «Сільське господарство Західної України після аграрної реформи 1848 року» - Слайд #10

Суперечності в розвитку сільського господарства та його капіталізація.
На основі даних діаграм визначте, яка галузь економіки була провідною на західноукраїнських землях в ІІ половині ХІХ столліття.


Слайд #11
Презентація на тему «Сільське господарство Західної України після аграрної реформи 1848 року» - Слайд #11

Особливості економічного розвитку Західної України в ІІ половині ХІХ століття
Аграрний та сировинний край
Наявність поміщицьких латифундій
Малоземелля селян
Орієнтація на ринок
Нова техніка, спеціалізація
Розвиток садівництва
Збільшення поголів»я худоби
Вільнонаймана праця


Слайд #12
Презентація на тему «Сільське господарство Західної України після аграрної реформи 1848 року» - Слайд #12

Промисловість Західної України
Промисловий розвиток Австро-Угорщини здійснювався з явним відставанням від розвинутих європейських країн. Показовим свідченням цього є те, що австрійський уряд скасував середньовічні цехові відносини і дозволив вільну промислово-підприємницьку діяльність лише в 1859 р.
Західноукраїнські землі за своїм промисловим розвитком залишилися найвідсталішими провінціями Австро-Угорщини, перетворившись на колоніальний додаток розвинутіших частин імперії. Яскравим підтвердженням цього стало запізнення з промисловим переворотом. Якщо в західних провінціях Австро-Угорщини наприкінці 60-х років ХІХст. він уже завершувався, то в Східній Галичині тільки розпочинався. Промислові підприємства Галичини почали переобладнувати паровими двигунами лише з 70-х років XIX ст.
На середину XIX ст. в Західній Україні найрозвиненішими були традиційні галузі промисловості: текстильна, шкіряна, соляна, тютюнова, паперова, скляна, керамічна. Найпоширенішими галузями залишалися ґуральництво й цукроваріння.


Слайд #13
Презентація на тему «Сільське господарство Західної України після аграрної реформи 1848 року» - Слайд #13

На основі уривка з науково – популярного фільму «Через океан» визначте причини еміграції українців


Слайд #14
Презентація на тему «Сільське господарство Західної України після аграрної реформи 1848 року» - Слайд #14

Початок трудової еміграції
Трудова еміграція – початок масового переселення українців в 90-х роках ХІХ століття із західноукраїнських земель в пошуках роботи до Канади, США, Бразилії, Австралії.
В цей період виїхало більш як 250тис. осіб
Опрацюйте документ «Вісті із Бразилії. Уривок із статті газети «Громадський голос» (1896р.) і визначте:
Чим була спричинена масова еміграція українців із західноукраїнських земель?
В якому становищі опинилися українці першої хвилі переселення?


Слайд #15
Презентація на тему «Сільське господарство Західної України після аграрної реформи 1848 року» - Слайд #15

Причини трудової еміграції українців
ДЕМОГРАФІЧНИЙ ВИБУХ
( різке зростання чисельності населення –
з 3,9 до 6,4 млн чол. за неповних 50 років)
Відсутність роботи на підприємствах
Надзвичайно низький рівень оплати праці
Різке зменшення селянських наділів


Слайд #16
Презентація на тему «Сільське господарство Західної України після аграрної реформи 1848 року» - Слайд #16

Зародження українського кооперативного руху.
Кооперація – форма об»єднання людей, які на пайових засадах спільно займаються певним видом господарської діяльності.
Чому, на вашу думку, на західноукраїнських землях у ІІ половині ХІХ століття зароджується кооперація?


Слайд #17
Презентація на тему «Сільське господарство Західної України після аграрної реформи 1848 року» - Слайд #17

Василь нагірний
Васи́ль Степа́нович Нагі́рний видатний український архітектор та громадський діяч кінця XIX — початку XX століть, піонер західноукраїгського кооперативного руху.
1883р. – заснування першого кооперативу «Народна торгівля» для закуповування й продажу великих партій продуктів без посередників, а заощаджені гроші передавалися селянам.


Слайд #18
Презентація на тему «Сільське господарство Західної України після аграрної реформи 1848 року» - Слайд #18

Василь нагірний
У 1883 році, разом з Євгеном Дудикевичем, Северином Держко, Левом Павенцьким, Корнилом Устияновичем і Іваном Костецьким заснував Товариство «Народна Торгівля». Будучи директором цього товариства, намагається усіляко підтримати і утвердити економічний статус українців.
У 1886 р. вийшов з друку його «Порадник для крамниць», де Нагірний докладно описує як відкрити власну крамницю, які кошти для цього потрібні, а також подає зразки необхідних документів.
Відомий львівський міщанин Михайло Галібей, в одній зі своїх публікацій, навіть назвав Нагірного «батьком галицької кооперації».


Слайд #19
Презентація на тему «Сільське господарство Західної України після аграрної реформи 1848 року» - Слайд #19

Євген Олесницький
«Сільський господар» — українське господарське товариство у Галичині. Засноване у 1899 р. у м. Олесько Золочівського повіту (тепер Львівська обл.) Є.Олесницьким, священиками о. Томою і о. Юліяном Дуткевичами з метою захисту інтересів та поліпшення добробуту селян шляхом підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь.
Олесницький Євген


Слайд #20
Презентація на тему «Сільське господарство Західної України після аграрної реформи 1848 року» - Слайд #20

Закріплення
В інтересах якої соціальної верстви проводилася селянська реформа 1848року?
Які причини виникнення трудової еміграції?
Яку роль відігравали кооперативи в економічному житті краю?