Презентація на тему «Розвиток української культури в 1917—1920 рр»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Розвиток української культури в 1917—1920 рр» - Слайд #1

Розвиток української культури в 1917—1920 рр


Слайд #2
Презентація на тему «Розвиток української культури в 1917—1920 рр» - Слайд #2

“ Просвіти ”
Зусиллями української інтелігенції після Лютневої революції 1917 р. поширювалися національні культурно-освітні організації - «Просвіти», які найбільш активно діяли серед сільського населення. «Просвіти» організовували бібліотеки, драмгуртки, хорові колективи, лекторії тощо.
Члени товариства "Просвіта"


Слайд #3
Презентація на тему «Розвиток української культури в 1917—1920 рр» - Слайд #3

“ Просвіти ”
Зусиллями української інтелігенції після Лютневої революції 1917 р. поширювалися національні культурно-освітні організації - «Просвіти», які найбільш активно діяли серед сільського населення. «Просвіти» організовували бібліотеки, драмгуртки, хорові колективи, лекторії тощо.
Члени товариства "Просвіта"


Слайд #4
Презентація на тему «Розвиток української культури в 1917—1920 рр» - Слайд #4

Освіта
Важливим чинником у вирішенні назрілих національних проблем стало відродження національної освіти. Із поваленням царського уряду український народ почав відновлювати освітній процес. З перших днів революції кожне село намагалося відкрити українську школу, збирало кошти, відводило приміщення, землю, розшукувало вчителів.
Народна школа на Волині


Слайд #5
Презентація на тему «Розвиток української культури в 1917—1920 рр» - Слайд #5

Під тиском народу та педагогічної громадськості України Міністерство освіти Тимчасового уряду змушене було дозволити ввести в усіх народних початкових школах навчання українською мовою, а в учительських семінаріях та інститутах запровадити вивчення української мови, літератури, історії та географії. У вузах дозволялося відкривати кафедри української мови, літератури, історії та права.


Слайд #6
Презентація на тему «Розвиток української культури в 1917—1920 рр» - Слайд #6

Українська академія наук
24 листопада 1918 р.
Президент В. Вернадський; секретар — А. Кримський;
перші дійсні члени: Д. Багалій, М. Кащенко, В. Косинський, О. Левицький, М. Петров,
С. Смаль-Стоцький, Ф. Тарановський, С. Тимошенко, М. Туган-Барановський, П. Тутковський


Слайд #7
Презентація на тему «Розвиток української культури в 1917—1920 рр» - Слайд #7

В. Вернадський
А. Кримський


Слайд #8
Презентація на тему «Розвиток української культури в 1917—1920 рр» - Слайд #8

Література
Революційні події істотно вплинули на зміст літературно-мистецького життя. Місію літературного служіння народові в роки національно-визвольних змагань взяли на себе письменники молодшого покоління, які почали свій творчий шлях незадовго до повалення самодержавства. По-різному сприймали нову суспільно-політичну ситуацію старші українські літератори С. Васильченко, А. Кримський, М. Чернявський, Я. Мамонтов та ін. Загалом ці письменники досить швидко стали на шлях революційних перетворень.


Слайд #9
Презентація на тему «Розвиток української культури в 1917—1920 рр» - Слайд #9

Молоді поети і письменники групувалися навколо численних літературних студій і гуртків, редакцій газет і журналів, літературних альманахів. Найпомітнішими творами української літератури періоду національно-визвольних змагань були книги віршів "Плуг" та "Сонячні кларнети" П. Тичини, "Червоний заспів" В. Чумака, "Удари молота і серця" В. Еллана-Блакитного, "Червона зима" В. Сосюри, "Мої коломийки" І. Кулика. Помітними стали прозові твори С. Васильченка, А.Головка,М.Ірчана, Г. Коцюби, П. Панча,О.Вишні,С.Пилипенка та ін.


Слайд #10
Презентація на тему «Розвиток української культури в 1917—1920 рр» - Слайд #10

Театр
До революції 1917 р. у Києві був лише ttодин україномовний театр — це трупа ttМ.Садовського, яка давала вистави в Народному домі. В інших містах України нерегулярно виступали трупи П. Саксаганського, О. Суходольського та ін. У Києві в 1918 р. було відкрито три театри — Державний драматичний, Державний народний і Молодий. У театрах Києва, Харкова та інших міст країни працювали видатні майстри сцени М. Заньковецька, П. Саксаганський, Г. Юра, М. Крушельницький, І. Мар'яненко, А. Бучма, В. Василько, Б. Романицький, Г. Затиркевич-Карпинська, І. Замичковський, Г. Борисоглібська, О. Загаров, Ф. Левицький, Л. Ліницька, О. Ватуля, Ф. Барвінська та ін.


Слайд #11
Презентація на тему «Розвиток української культури в 1917—1920 рр» - Слайд #11

Музика
Зі сцени звучали музичні твори композиторів України, послідовників М. Лисенка — Я. Степового, К. Стеценка, М. Леонтовича, входила в мистецьке життя молодь — М. Ревуцький, П. Козицький, Б. Лятошинський та ін. Створюються хорові та музичні колективи, ансамблі, мандрівні хорові капели.
Визначною подією було створення на початку 1920 р. Державної української мандрівної капели "Думка", що згодом стала одним з кращих хорових колективів України.


Слайд #12
Презентація на тему «Розвиток української культури в 1917—1920 рр» - Слайд #12

Капела "Думка"


Слайд #13
Презентація на тему «Розвиток української культури в 1917—1920 рр» - Слайд #13

Преса та книгодрукування
До значних досягнень відродження національної культури належить швидкий розвиток видавничої справи, насамперед друкування шкільних підручників, їх видавали Товариство шкільної освіти в Києві, "Українська школа", якими керували С. Русова та С. Черкасенко. Відновили роботу видавництва "Вік" і "Час" у Києві. Чимало книжок виходило в кооперативних товариствах у Харкові, Полтаві, Катеринославі.
Обкладинка журналу


Слайд #14
Презентація на тему «Розвиток української культури в 1917—1920 рр» - Слайд #14

Швидко відбувався процес становлення української преси. Першим офіційним україномовним органом стали "Вісті Київського Губернського Виконавчого Комітету"; згодом почали виходити "Вісті Української Центральної Ради", "Вісник Генерального Секретаріату УНР". Крім того, українською мовою виходили газети "Нова Рада", "Робітнича газета", "Народна воля"; відновилося видання "Літературного наукового вісника" за редакцією М. Грушевського та історичного журналу "Україна"; виходили часописи "Книгар", "Шлях", "Театральні вісті", студентський орган "Стерно". Для учнів середніх шкіл видавався "Каменяр", для молоді — "Юнак", для жінок — "Жіночий вісник", для військових — "Українська військова справа". Названа періодика переважно видавалась у Києві. Усього в 1917 р. українською мовою виходило 63 періодичних видання.


Слайд #15
Презентація на тему «Розвиток української культури в 1917—1920 рр» - Слайд #15

Обкладинки українських видань
Українська абетка


Слайд #16
Презентація на тему «Розвиток української культури в 1917—1920 рр» - Слайд #16

Таким чином, протягом ХХ ст. українська культура розвивалася в складних умовах, її поступ мав здебільшого суперечливий характер. Проте вона засвідчила свою міцність.