Презентація на тему «Розвиток освіти та книгодрукування в Україні. Кінець XVII- початок XVIII століття»


Рейтинг презентації 4.67 на основі 3 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Розвиток освіти та книгодрукування в Україні. Кінець XVII- початок XVIII століття» - Слайд #1

Презентація на тему: “Розвиток освіти та книгодрукування в Україні.Кінець XVII- початок XVIII століття”
Підготувала
учениця 8-А класу
Боярська Ірина


Слайд #2
Презентація на тему «Розвиток освіти та книгодрукування в Україні. Кінець XVII- початок XVIII століття» - Слайд #2

У XVII-XVIII ст. в Україні почали накопичуватися негативні умови для розвитку культурного життя. Високо піднесені під час Визвольної війни 1648-1657 pp. ідеї самостійності та державної незалежності України окрилили народні маси, розбудили національну свідомість, але не знайшли в подальшому повного втілення у життя. В українського народу не вистачило внутрішньої консолідації військових і духовних сил для захисту єдності країни, для здобуття повної державної незалежності. Україна стала об'єктом поділу її територій між «добрими сусідами». Це принижувало й зневажало душу народу, викликало законний протест проти гнобителів. Та все ж козацька державність допомагала зберегти етнічну єдність української народності , врятувати її від культурно-національного поглинання близькими за походженням поляками та росіянами


Слайд #3
Презентація на тему «Розвиток освіти та книгодрукування в Україні. Кінець XVII- початок XVIII століття» - Слайд #3

Вищу школу України із середини XVII ст. репрезентував заснований 1632 р. Києво-Могилянський колегіум, що за гетьманства Івана Мазепи у 1701 р. дістав статус академії. Ввібравши кращий досвід наукової і навчальної діяльності, Києво-Могилянська академія досягла високого рівня освіти. Особливо піднісся її авторитет за часів I. Мазепи, який багатодбав про неї: виділяв чимало власних коштів на будівництво приміщень і обладнання, сприяв набору вихованців. Кількість студентів при ньому зросла до 2 тисяч чоловік.


Слайд #4
Презентація на тему «Розвиток освіти та книгодрукування в Україні. Кінець XVII- початок XVIII століття» - Слайд #4

Києво-Могилянська
академія.
1864 рік.
Києво-Могилянська
академія.
1904 рік.
Києво-Могилянська
академія.
Наш час.
Києво-Могилянська
академія.
1911 рік.


Слайд #5
Презентація на тему «Розвиток освіти та книгодрукування в Україні. Кінець XVII- початок XVIII століття» - Слайд #5

Ректор і педагоги колегіуму створили струнку систему навчання, що непоступалася рівню європейських університетів. Навчання у класах тривало 12 років. Учнями могли стати лише діти, які вже вміли читати й писати, вони вступали у підготовчий клас. Три наступні класи вивчали грецьку, старослов'янську, латинську і польську мови. Навчання у двох середніх класах зосереджувалося на вивченні піїтики і риторики. Учні складали вірші, літературні твори, опановували теорію й практику ораторського мистецтва. У двох вищих класах вивчалися філософія та богослов'я: спочатку два роки - філософія, а потім чотири роки - богослов'я. До програми входили також математика, історія, географія, архітектура, астрономія.
Освіту в Академії одержували діти шляхти, козацької старшини, купецтва, заможного міщанства та козацтва. Проте потрапляли туди і здібні учні з міської та селянської бідноти.


Слайд #6
Презентація на тему «Розвиток освіти та книгодрукування в Україні. Кінець XVII- початок XVIII століття» - Слайд #6

Серед вихованців, які уславили Академію, були філософ Г. Сковорода, письменник В. Григорович-Барський, державні діячі О. Безбородько та Г. Полетика, історик М. Бантиш-Каменський, культурно-освітній діяч і письменник П. Гулак-Артемовський.


Слайд #7
Презентація на тему «Розвиток освіти та книгодрукування в Україні. Кінець XVII- початок XVIII століття» - Слайд #7

Г. Сковорода
О. Безбородько
В. Григорович-Барський
П. Гулак-Артемовський


Слайд #8
Презентація на тему «Розвиток освіти та книгодрукування в Україні. Кінець XVII- початок XVIII століття» - Слайд #8

Початкову освіту в міських школах здобували діти шляхти, купецтва, духівництва, міщан, ремісників, селян, козаків. З'являлися школи й у селах. У них навчалися переважно діти козаків та вільних поселян. Поширенню освіти серед простого народу України на зламі XVII-XVIII ст. дивувалися проїжджі іноземці. Як свідчать документи, у 1748 р. в семи полках Гетьманщини працювало 866 шкіл. Це орієнтовно одна школа на тисячу жителів. Школу будувала громада, вона ж запрошувала й утримувала вчителів. На хуторах навчання вели «мандрівні дяки». Вчителями, яких тоді називали бакалярами, здебільшого ставали теж попи і дяки. Сотники і полковники наймали мандрівних приватних учителів.


Слайд #9
Презентація на тему «Розвиток освіти та книгодрукування в Україні. Кінець XVII- початок XVIII століття» - Слайд #9

Тісно пов'язане з освітою, широкого поширення набуло в Україні книгодрукування. Українські друкарні досягли високої майстерності. Книги, друковані на папері, прикрашали великими заставними літерами, заголовними вставками. Кожна книжка відкривалася розкішно і вміло виконаною гравюрою. Особливої досконалості досягли майстри-друкарі львівської, київської й чернігівської друкарень. Уже наприкінці XVII ст. всі великі міста України мали власні друкарні та майстрів.
Головним чином друкували книги релігійного змісту, але виходили і наукові видання. Це - підручники з мов, граматики, історії, географії, математики. Книги стали дешевшими, доступнішими для народу, що також сприяло поширенню знань і освіти