Презентація на тему «Розвиток культури в Україні в 1953–1964 рр»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Розвиток культури в Україні в 1953–1964 рр» - Слайд #1

Розвиток культури в Україні
в 1953–1964 рр.


Слайд #2
Презентація на тему «Розвиток культури в Україні в 1953–1964 рр» - Слайд #2

Освіта
Наука
Література
Театр
Кіно
Художнє мистецтво
Музика
Шістдесятники
Зміст


Слайд #3
Презентація на тему «Розвиток культури в Україні в 1953–1964 рр» - Слайд #3

Предмет дослідження: культура України в період “відлиги”.
Мета: описати, дослідити відомі та маловідомі сторінки культури українців в 1953-1964 рр.
Завдання:
- розширити спектр знань про розвиток культури в 1953 – 1964рр;
- описати основні галузі культури.


Слайд #4
Презентація на тему «Розвиток культури в Україні в 1953–1964 рр» - Слайд #4

У період з 1953 – 1964 рр. було запроваджено обов'язкову семирічну освіту та створено 1300 шкіл на 400 тис. учнівських місць.
Андріївська 7-річна школа
1953-54 роки, 4-й клас
Освіта


Слайд #5
Презентація на тему «Розвиток культури в Україні в 1953–1964 рр» - Слайд #5

Відкрилися нові вищі навчальні заклади.
Найбільші серед них:
Ужгородський державний університет
Чернівецький медичний інститут


Слайд #6
Презентація на тему «Розвиток культури в Україні в 1953–1964 рр» - Слайд #6

Якщо від 1950/51 навчального року до 1960/61 навчального року кількість студентів загалом зросла більш ніж у два рази, то на заочних відділеннях — у 3,5 раза, а на вечірніх — більш ніж в 11 разів.


Слайд #7
Презентація на тему «Розвиток культури в Україні в 1953–1964 рр» - Слайд #7

У трьох відділах Академії наук УРСР почали свою діяльність 44 інститути, у тому числі 20 нових.
Будинок Академії наук УРСР
Наука


Слайд #8
Презентація на тему «Розвиток культури в Україні в 1953–1964 рр» - Слайд #8

В умовах “відлиги” було опубліковано велику кількість творів різних жанрів.
Значним здобутком у прозі стали романи:
О.Гончара “Тронка”,
Л.Первомайського “Дикий Мед”,
М. Стельмаха “Кров людька – не водиця” та “Хліб і сіль”,
Г. Тютюнника “Вир”,
О.Довженка автобіографічна повість “Зачарована Десна”.
Література


Слайд #9
Презентація на тему «Розвиток культури в Україні в 1953–1964 рр» - Слайд #9

Цим творам було притаманне намагання вийти за рамки літературних шаблонів, звернення до внутрішнього світу людини, гуманізм, віра в оновлення суспільства.


Слайд #10
Презентація на тему «Розвиток культури в Україні в 1953–1964 рр» - Слайд #10

Значний інтерес у суспільстві викликали поезії:
Ліни Костенко
Василя Симоненка
Івана Світличного
Івана Драча


Слайд #11
Презентація на тему «Розвиток культури в Україні в 1953–1964 рр» - Слайд #11

На середину 60-х років у республіці діяло 60 театрів.
За 1958 – 1965 рр. кількість глядачів у театрах зросла з 14,3 до 15,5 млн на рік.
Театр


Слайд #12
Презентація на тему «Розвиток культури в Україні в 1953–1964 рр» - Слайд #12

Популярними були вистави:
“Нащадки запорожців” О.Довженка,
“Веселка” М.Зарудного,
“Де твоє серце” О.Коломійця,
“Фауст і смерть” О.Левади.


Слайд #13
Презентація на тему «Розвиток культури в Україні в 1953–1964 рр» - Слайд #13

Неперевершеними майстрами сцени були:Ю.Лавров,Є.Пономаренко,М.Романов,Н.Ужвій,К.Хохлов,Ф.Верещагін,П.Куманченко,Б.Ступка.


Слайд #14
Презентація на тему «Розвиток культури в Україні в 1953–1964 рр» - Слайд #14

У 1958 р. кількість кіноглядачів у республіці перевищувала 600 млн осіб.
Продукцію трьох кіностудій (Київської, Одеської, Ялтинської) складали щорічно близько двох десятків фільмів.
Кіно
Олександр Довженко
на зйомках фільму «Щорс»


Слайд #15
Презентація на тему «Розвиток культури в Україні в 1953–1964 рр» - Слайд #15

В образотворчому мистецтві активно діяла плеяда талановитих художників старшого покоління: М.Божій, М.Дерегус, В.Касіян, К.Трохименко.
Художнє мистецтво


Слайд #16
Презентація на тему «Розвиток культури в Україні в 1953–1964 рр» - Слайд #16

Творчими здобутками заявила про себе Т.Яблонська, яка стала засновницею фольклорного напряму в українському образотворчому мистецтві.
«Автопортрет в українському
Костюмі»
"В парке"


Слайд #17
Презентація на тему «Розвиток культури в Україні в 1953–1964 рр» - Слайд #17

“Відлига” сприяла зростанню громадянської активності інтелігенції.
В Україні формується культурницький опозиційний рух.
Його учасники прагнули рішучого поступу до демократії.
Шістдесятники


Слайд #18
Презентація на тему «Розвиток культури в Україні в 1953–1964 рр» - Слайд #18

Серед активних учасників цього руху були Л.Костенко, В.Симоненко, Є.Сверстюк, І.Світличний, І.Драч та інші.
Вони виступали проти фальші, помпезності та заідеологізованості у зображенні дійсності, відстоювали національно-культурне відродження України.


Слайд #19
Презентація на тему «Розвиток культури в Україні в 1953–1964 рр» - Слайд #19

Використані літературні джерела
1.Пометун О.І. Історія України: підручник для 11 кл. загальноосвіт. Навч. Закл.: рівень стандарту, академічний рівень/О.І.Пометун, Н.М. Гупан. – К.: Освіта, 2011. – 336 с.: іл.
2. Кульчицький С.В. Історія України: довідник для абітурієнтів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів/ С.В. Кульчицький, Ю.А Мицик, В.С.Власов. – 2-ге видання, переробл. Та доповн. – К.: Літера ЛТД, 2012. – 528 с.


Слайд #20
Презентація на тему «Розвиток культури в Україні в 1953–1964 рр» - Слайд #20

Використані інтернет ресурси
http://uk.wikipedia.org
https://www.google.com.ua


Слайд #21
Презентація на тему «Розвиток культури в Україні в 1953–1964 рр» - Слайд #21

Дякую за увагу!