Презентація на тему «Причини появи дисидентського»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Причини появи дисидентського» - Слайд #1

Причини появи дисидентського (опозиційного) руху


Слайд #2
Презентація на тему «Причини появи дисидентського» - Слайд #2

Внутрішні передумови


Слайд #3
Презентація на тему «Причини появи дисидентського» - Слайд #3

Внутрішні передумови
Поліпшення внутрішньополітичного клімату, лібералізація та часткова демократизація режиму (за часів “відлиги”).
Проведення десталінізації на території України.
Пом'якшення цензури.
Хрущовська “відлига” не зачепила основ радянської тоталітарної системи, що спричинило супротив опозиції.
Посилення контактів української інтелігенції зі закордонними культурними та науковими центрами.


Слайд #4
Презентація на тему «Причини появи дисидентського» - Слайд #4

Внутрішні причини


Слайд #5
Презентація на тему «Причини появи дисидентського» - Слайд #5

Внутрішні причини
Бездержавний статус України.
Партійно-радянська тоталітарна система, монопольна влада партійної верхівки СРСР.
Постійні утиски та обмеження національного й культутрно-духовного життя.
Нищення пам'яток культури українського народу.
Політика русифікації усіх сфер життя.
Підкорення інтересів особи інтересам колективі й тоталітарної держави.
Національно-культурна діяльність “шістедесятників”.
Активізація духовного життя суспільства.
Ігнорування комуністичним режимом прав і свобод людини.


Слайд #6
Презентація на тему «Причини появи дисидентського» - Слайд #6

Зовнішні факори


Слайд #7
Презентація на тему «Причини появи дисидентського» - Слайд #7

Зовнішні факори
1948 р. – прийняття Декларації прав людини.
Посилення правозахисного руху в Україні.
Антикомуністичні виступи в країнах Східної Європи (в Угорщині, Польщі, Сх Німеччині, Чехо-Словаччині)
Розпад світової колоніальної системи.


Слайд #8
Презентація на тему «Причини появи дисидентського» - Слайд #8

Зовнішні факори
1948 р. – прийняття Декларації прав людини.
Посилення правозахисного руху в Україні.
Антикомуністичні виступи в країнах Східної Європи (в Угорщині, Польщі, Сх Німеччині, Чехо-Словаччині)
Розпад світової колоніальної системи.


Слайд #9
Презентація на тему «Причини появи дисидентського» - Слайд #9

Мета дисидентського руху
Боротьба проти колоніальної політики центру та імперського диктату.
Демократизація суспільно-політичного життя.
Захист прав людини.
Вільний розвиток української мови, культури, правдиве зображення історії.
Боротьба проти русифікації усіх сфер життя.
Забезпечення вільного розвитку український звичаїв, традицій.


Слайд #10
Презентація на тему «Причини появи дисидентського» - Слайд #10

Національно-визвольний рух підпільних груп
Рух “шістедисят-ників”
Дотримання конституції і законів, ідеї гуманізмі та демократії
Проти релі-гійних утисків та переслі-дувань, проти нищення церков