Презентація на тему «Проблема походження слов’ян»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Проблема походження слов’ян» - Слайд #1

1
ПРОБЛЕМА ПОХОДЖЕННЯСЛОВ'ЯН
НАСТУПНА
ВИХІД


Слайд #2
Презентація на тему «Проблема походження слов’ян» - Слайд #2

2
ДЖЕРЕЛА
ДОСЛІДЖЕННЯ
ПРОБЛЕМИ
ТЕОРІЇ
ПОХОДЖЕННЯ
СЛОВ'ЯН
ПОСТАНОВКА
ПРОБЛЕМИ
ВИСНОВКИ
ВИХІД


Слайд #3
Презентація на тему «Проблема походження слов’ян» - Слайд #3

3
ПОСТАНОВКА
ПРОБЛЕМИ
ГОЛОВНА
НАСТУПНА
ВИХІД
БЛИЗЬКІСТЬ СЛОВ'ЯНСЬКИХ МОВ,
СПІЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ КУЛЬТУРИ СЛОВ'ЯНСЬКИХ НАРОДІВ,
СХОЖІСТЬ ШЛЯХІВ ПЕРЕХОДУ ДО РАННІХ ДЕРЖАВНИХ ФОРМ,
СПІЛЬНІ МОМЕНТИ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ,
ЗГАДКИ РУСЬКИХ ЛІТОПИСЦІВ ТА ВІЗАНТІЙСЬКИХ ІСТОРИКІВ
ПРО ПЕРІОД ЄДНОСТІ СЛОВ'ЯН
ПЕРЕД ДОСЛІДНИКАМИ
ІСТОРИКАМИ-СЛАВІСТАМИ
ПОСТАЛА НАУКОВА ПРОБЛЕМА
ПОХОДЖЕННЯ (ЕТНОГЕНЕЗУ) СЛОВ'ЯН


Слайд #4
Презентація на тему «Проблема походження слов’ян» - Слайд #4

4
ГОЛОВНА
ВИХІД
ПОПЕРЕДНЯ
ПОСТАНОВКА
ПРОБЛЕМИ
ПОТРІБНО ДАТИ ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ:
КОЛИ СФОРМУВАВСЯ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЕТНОС?
НА ЯКІЙ ТЕРИТОРІЇ?
ЯКИМИ БУЛИ ХАРАКТЕРНІ РИСИ КУЛЬТУРИ?
ЯКОЮ БУЛА ЕТНІЧНА САМОНАЗВА?
ЯК ДАВНІХ СЛОВ'ЯН НАЗИВАЛИ СУСІДНІ НАРОДИ?


Слайд #5
Презентація на тему «Проблема походження слов’ян» - Слайд #5

5
ГОЛОВНА
НАСТУПНА
ВИХІД
ДЖЕРЕЛА
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ
ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА
ЗГАДКИ АНТИЧНИХ АВТОРІВ ПОЧАТКУ НОВОЇ ЕРИ
ПЛІНІЯ СТАРШОГО, КОРНЕЛІЯ ТАЦИТА, КЛАВДІЯ ПТОЛЕМЕЯ;
ПОВІДОМЛЕННІ ВІЗАНТІЙСЬКИХ ІСТОРИКІВ VI-VII ст.
ЙОРДАНА, ПРОКОПІЯ КЕСАРІЙСЬКОГО;
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СЛОВ'ЯН У ДАВНЬОРУСЬКИХ ЛІТОПИСАХ


Слайд #6
Презентація на тему «Проблема походження слов’ян» - Слайд #6

6
ГОЛОВНА
НАСТУПНА
ВИХІД
ПОПЕРЕДНЯ
ДЖЕРЕЛА
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ
ЛІНГВІСТИЧНІ ДЖЕРЕЛА
ПОРІВНЯЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ МОВ
ВИВЧЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ПОШИРЕННЯ АРХАЇЧНИХ СЛОВ'ЯНСЬКИХ
ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ
ВИВЧЕННЯ ЕТНІЧНИХ НАЗВ


Слайд #7
Презентація на тему «Проблема походження слов’ян» - Слайд #7

7
ГОЛОВНА
НАСТУПНА
ВИХІД
ПОПЕРЕДНЯ
ДЖЕРЕЛА
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ
АРХЕОЛОГІЧНІ ДЖЕРЕЛА
ДОСЛІДЖЕННЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ КУЛЬТУР
РЕКОНСТРУКЦІЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ Й ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СЛОВ'ЯН
РЕКОНСТРУКЦІЯ ГОСПОДАРСТВА
РЕКОНСТРУКЦІЯ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ


Слайд #8
Презентація на тему «Проблема походження слов’ян» - Слайд #8

8
ГОЛОВНА
ВИХІД
ПОПЕРЕДНЯ
ДЖЕРЕЛА
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ
АНТРОПОЛОГІЧНІ
ЕТНОГРАФІЧНІ
ІНШІ ДЖЕРЕЛА


Слайд #9
Презентація на тему «Проблема походження слов’ян» - Слайд #9

9
ГОЛОВНА
НАСТУПНА
ВИХІД
МІГРАЦІЙНА ТЕОРІЯ
“ДУНАЙСЬКА ТЕОРІЯ”
ЗАПОЧАТКОВАНА ЛІТОПИСЦЕМ НЕСТОРОМ
ПРАБАТЬКІВШИНА СЛОВ'ЯН – В ПОДУНАВ'Ї,
ЗВІДКИ РОЗСЕЛИЛИСЯ ПО ВСІЙ ЄВРОПІ
ТЕОРІЇ
ПОХОДЖЕННЯ
СЛОВ'ЯН


Слайд #10
Презентація на тему «Проблема походження слов’ян» - Слайд #10

10
ГОЛОВНА
НАСТУПНА
ВИХІД
ПОПЕРЕДНЯ
ТЕОРІЇ
ПОХОДЖЕННЯ
СЛОВ'ЯН
МІГРАЦІЙНА ТЕОРІЯ
ТЕОРІЯ О.ШАХМАТОВА
ПРАБАТЬКІВЩИНА – ПІВДЕННА ПРИБАЛТИКА,
ЗВІДКИ ЧЕРЕЗ РЯД МІГРАЦІЙ
РОЗСЕЛИЛИСЯ В ЄВРОПІ


Слайд #11
Презентація на тему «Проблема походження слов’ян» - Слайд #11

11
ГОЛОВНА
НАСТУПНА
ВИХІД
ПОПЕРЕДНЯ
ТЕОРІЇ
ПОХОДЖЕННЯ
СЛОВ'ЯН
АВТОХТОНСЬКА ТЕОРІЯ
ВІСЛО-ОДЕРСЬКА
РЯД ПОЛЬСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ
ПРАБАТЬКІВШИНА – ВІСЛО-ОДЕРСЬКЕ
МИЖИРІЧЧЯ


Слайд #12
Презентація на тему «Проблема походження слов’ян» - Слайд #12

12
ГОЛОВНА
НАСТУПНА
ВИХІД
ПОПЕРЕДНЯ
ТЕОРІЇ
ПОХОДЖЕННЯ
СЛОВ'ЯН
АВТОХТОНСЬКА ТЕОРІЯ
ВІСЛО-ДНІПРОВСЬКА
АВТОР – ЧЕСЬКИЙ СЛАВІСТ ЛЮБОР НІДЕРЛЕ.
СЕРЕД ПРИХІЛЬНИКІВ – М.С.ГРУШЕВСЬКИЙ
ПРАБАТЬКІВЩИНА – ТЕРИТОРІЯ МІЖ ДНІПРОМ ТА ВІСЛОЮ
ОСНОВА СУЧАСНИХ ТЕОРІЙ


Слайд #13
Презентація на тему «Проблема походження слов’ян» - Слайд #13

13
ГОЛОВНА
НАСТУПНА
ВИХІД
ПОПЕРЕДНЯ
ТЕОРІЇ
ПОХОДЖЕННЯ
СЛОВ'ЯН
ТЕОРІЯ СИНТЕТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ
АВТОР – Б.О.РИБАКОВ
ПОЄДНУЮТЬ ВІСЛО-ДНІПРОВСЬКУ
та ВІСЛО-ОДЕРСЬКУ ТЕОРІЇ
ПРАБАТЬКІВШИНА – ТЕРИТОРІЯ ВІД ДНІПРА ДО ОДЕРА


Слайд #14
Презентація на тему «Проблема походження слов’ян» - Слайд #14

14
ГОЛОВНА
ВИХІД
ПОПЕРЕДНЯ
ТЕОРІЇ
ПОХОДЖЕННЯ
СЛОВ'ЯН
СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКІ ІСТОРИКИ
ДОПУСКАЮТЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ В МЕЖАХ
ПРАБАТЬКІВЩИНИ;
НАЯВНІСТЬ ТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З ІНШИМИ ЕТНОСАМИ
ПРАБАТЬКІВШИНА – ВІСЛО-ДНІПРОВСЬКЕ МЕЖИРІЧЧЯ


Слайд #15
Презентація на тему «Проблема походження слов’ян» - Слайд #15

15
ГОЛОВНА
НАСТУПНА
ВИХІД
ВИСНОВКИ
ПРАБАТЬКІВЩИНА –
ВІСЛО-ДНІПРОВСЬКИЙ РЕГІОН,
В МЕЖАХ ЯКОГО ВІДБУВАЛИСЯ
ПЕРЕМІЩЕННЯ СЛОВ'ЯН
ТА ТІСНІ КОНТАКТИ З ІНШИМИ ЕТНОСАМИ


Слайд #16
Презентація на тему «Проблема походження слов’ян» - Слайд #16

16
ГОЛОВНА
НАСТУПНА
ВИХІД
ПОПЕРЕДНЯ
ВИСНОВКИ
УПЕРШЕ СЛОВ'ЯНИ ПІД ІМЕНЕМ
ВЕНЕДІВ
ВИЙШЛИ НА ПОЧАТКУ НОВОЇ ЕРИ.
З IV століття З'ЯВЛЯЄТЬСЯ НАЗВА
АНТИ,
А З VI століття – СЛОВ'ЯНИ.
ЦЕ БУЛА ЕТНІЧНА САМОНАЗВА


Слайд #17
Презентація на тему «Проблема походження слов’ян» - Слайд #17

17
ГОЛОВНА
НАСТУПНА
ВИХІД
ПОПЕРЕДНЯ
ВИСНОВКИ
ЛІНГВІСТИ
ДІЙШЛИ ВИНОВКУ ПРО ІСНУВАННЯ
ПЕРІОДУ
ЗАГАЛЬНОСЛОВ'ЯНСЬКОЇ МОВНОЇ
СПІЛЬНОТИ
ТА ДОСЛІДИЛИ НАЙДАВНІШІ ШАРИ
ДАВНЬОСЛОВ'ЯНСЬОЇ МОВИ


Слайд #18
Презентація на тему «Проблема походження слов’ян» - Слайд #18

18
ГОЛОВНА
ВИХІД
ПОПЕРЕДНЯ
ВИСНОВКИ
ДАВНІ СЛОВ'ЯНИ
БУЛИ ОСІЛИМИ ЗЕМЛЕРОБАМИ,
ЖИЛИ РОДО-ПЛЕМІННИМ ЛАДОМ,
ЯКИЙ БУВ НА ЕТАПІ РОЗПАДУ.
ЗА РЕЛІГІЄЮ - ЯЗИЧНИКИ