Презентація на тему «Поширення влади Польщі та Литви на українські землі»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Поширення влади Польщі та Литви на українські землі» - Слайд #1

Поширення влади Польщі та Литви на українські землі


Слайд #2
Презентація на тему «Поширення влади Польщі та Литви на українські землі» - Слайд #2

План
Галичина під владою Польщі.
Поширення влади Великого князівства Литовського на українські землі.
Суспільно – політичний устрій Великого князівства Литовського.
Кревська унія.


Слайд #3
Презентація на тему «Поширення влади Польщі та Литви на українські землі» - Слайд #3

Опорні поняття і дати
Опорні поняття:
Магнати
Шляхта
Експансія
Кревська унія
колонізація
14 серпня 1385р – Кревська унія.


Слайд #4
Презентація на тему «Поширення влади Польщі та Литви на українські землі» - Слайд #4

Галичина під владою Польщі.
У 1387 р. польська королева Ядвіга остаточно приєднала до Польщі Галичину, західну Волинь, західне Поділля.
Політика Польщі стосовно українських земель:
Польська та німецька колонізація;
Поширення католицької віри;
Передача величезних земельних володінь польській шляхті та магнатам;
Заборона торгівлі на українських землях іноземним купцям;
Ополячення українських бояр і шляхти;
Утворення у 1434 р. з українських земель Руського, Белзького, Подільського воєводств


Слайд #5
Презентація на тему «Поширення влади Польщі та Литви на українські землі» - Слайд #5

Поширення влади Великого князівства Литовського на українські землі.
У 1340 р. литовський князь Любарт закріпив за собою Волинь.
У 1345 р. литовський князь Ольгерд почав боротьбу за приєднання нових українських земель.
1355 – 1356 рр – приєднання Чернігово – Сіверських земель.
1361 – 1362 рр. – приєднання Київських та Переяславських земель, Києва.
1362р. – розгром татар на р.Сині Води.
Перехід під владу Литви південної Київщини та східного Поділля.


Слайд #6
Презентація на тему «Поширення влади Польщі та Литви на українські землі» - Слайд #6

Суспільно – політичний устрій Великого князівства Литовського
Прочитати п.3 § 20 і дати відповіді на запитання:
Які особливості суспільного устрою Литви?
Які особливості територіального устрою Литви?
Які особливості політичного та культурного розвитку Литви?
Які особливості системи управління Литви?


Слайд #7
Презентація на тему «Поширення влади Польщі та Литви на українські землі» - Слайд #7

Структура управління Великим князівством Литовським
Великий князь литовський
Великокнязівська рада
Удільні князі
Принцип вассалітету


Слайд #8
Презентація на тему «Поширення влади Польщі та Литви на українські землі» - Слайд #8

Кревська унія.
Прочитати п.4 § 20 і дати відповіді на запитання:
Що таке унія?
Коли була укладена Кревська унія?
Чому Польща підписала Кревську унію?
Чому Литва уклала з Польщею унію?
Який зміст Кревської унії?


Слайд #9
Презентація на тему «Поширення влади Польщі та Литви на українські землі» - Слайд #9

Закріплення
В складі яких держав опинилися українські землі у XIV столітті?
Які були особливості перебування українських земель у складі Польщі та Литви?
Які особливості суспільно – політичного устрою Великого князівства Литовського?


Слайд #10
Презентація на тему «Поширення влади Польщі та Литви на українські землі» - Слайд #10

Домашнє завдання
Читати § 20
Повторити § 17 ( п.5 ) підручника всесвітньої історії
Письмово завдання 7 § 20 с.187