Презентація на тему «Податки в Україні за часів Речі Посполитої»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Податки в Україні за часів Речі Посполитої» - Слайд #1

Податки в Україні за часів Речі Посполитої


Слайд #2
Презентація на тему «Податки в Україні за часів Речі Посполитої» - Слайд #2

На українських землях була впроваджена польська податкова система.


Слайд #3
Презентація на тему «Податки в Україні за часів Речі Посполитої» - Слайд #3

У селах існували громади, на чолі яких стояв „старець”, „отаман” або „староста”. 


Слайд #4
Презентація на тему «Податки в Україні за часів Речі Посполитої» - Слайд #4

У склад дворища входило кілька хат і всі вони були одиницею оподаткування – „тягла”.


Слайд #5
Презентація на тему «Податки в Україні за часів Речі Посполитої» - Слайд #5

Залежно від характеру повинностей селяни поділялися на три категорії:
тяглі селяни;
ремісники і службові селяни;
чиншові селяни.


Слайд #6
Презентація на тему «Податки в Україні за часів Речі Посполитої» - Слайд #6

На українських землях починають діяти „Устави на волоки”.


Слайд #7
Презентація на тему «Податки в Україні за часів Речі Посполитої» - Слайд #7

Одиницею поземельного податку був лан або волока.


Слайд #8
Презентація на тему «Податки в Україні за часів Речі Посполитої» - Слайд #8

Польські чиновники робили люстрації (описи) українських земель. Такі описи проводилися в 1552, 1616, 1622, 1636 роках.


Слайд #9
Презентація на тему «Податки в Україні за часів Речі Посполитої» - Слайд #9

Кріпацтво ще не набуло на той час тяжкого стану, а замкові повинності були не надто великими.


Слайд #10
Презентація на тему «Податки в Україні за часів Речі Посполитої» - Слайд #10

Протягом ХІV–XV ст. багато міст України здобули „магдебурзьке право”.


Слайд #11
Презентація на тему «Податки в Україні за часів Речі Посполитої» - Слайд #11

Міщани сплачували деякі види надзвичайних сеймових податків.


Слайд #12
Презентація на тему «Податки в Україні за часів Речі Посполитої» - Слайд #12

У ХVI ст. під впливом польського права відбулися значні зміни у землеволодінні.


Слайд #13
Презентація на тему «Податки в Україні за часів Речі Посполитої» - Слайд #13

Згідно із законом була здійснена аграрна реформа.


Слайд #14
Презентація на тему «Податки в Україні за часів Речі Посполитої» - Слайд #14

Оподаткування населення здійснювалося відповідно до родючості грунтів.


Слайд #15
Презентація на тему «Податки в Україні за часів Речі Посполитої» - Слайд #15

Селяни, наділені волоками землі, мали сплачувати певний чинш.


Слайд #16
Презентація на тему «Податки в Україні за часів Речі Посполитої» - Слайд #16

Розкладний метод оподаткування як основа справляння податків залишається у підвалинах податкової системи Речі Посполитої.


Слайд #17
Презентація на тему «Податки в Україні за часів Речі Посполитої» - Слайд #17

Наприкінці ХVI – на початку XVII ст. у Речі Посполитій, поширеною стала практика передачі права на збирання надзвичайних і міських податків в оренду.


Слайд #18
Презентація на тему «Податки в Україні за часів Речі Посполитої» - Слайд #18

Ремісники об'єднувалися у професійні корпорації – цехи.


Слайд #19
Презентація на тему «Податки в Україні за часів Речі Посполитої» - Слайд #19

Правове становище міського населення залежало від категорії міста.


Слайд #20
Презентація на тему «Податки в Україні за часів Речі Посполитої» - Слайд #20

Основними особливостями оподаткування в Україні періоду Речі Посполитої.


Слайд #21
Презентація на тему «Податки в Україні за часів Речі Посполитої» - Слайд #21

Дякую за увагу!


Слайд #22
Презентація на тему «Податки в Україні за часів Речі Посполитої» - Слайд #22

Презентаціяз основ податкових знаньна тему: «Податки в Україні за часів Речі Посполитої»учениці 9-2 групифінансово-економічного ліцеюм. ДніпропетровськаЗайвої Ксенії2014 рік