Презентація на тему «Початок національно-визвольної війни під проводом Хмельницького»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Початок національно-визвольної війни під проводом Хмельницького» - Слайд #1

Тема 8. Початок національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького. План
Зміни в суспільно-політичному житті.
Утворення української козацької держави – Війська Запорізького.
Зовнішньополітична діяльність уряду Б.Хмельницького.


Слайд #2
Презентація на тему «Початок національно-визвольної війни під проводом Хмельницького» - Слайд #2

Дати:
1648 р.– Жовтоводська, Корсунська, Пилявецька битви;
1649 р. – Зборівська битва. Зборівський договір;
1651 р. – Берестецька битва. Білоцерківський договір;
1652 р. – Батозька битва;
1654 р. – укладення українсько-російського договору;
1656 р.– Віленське російсько-польське перемир'я.
Персоналії:
Б. Хмельницький, І. Богун.
Поняття:
«Військо Запорізьке», Гетьманщина».


Слайд #3
Презентація на тему «Початок національно-визвольної війни під проводом Хмельницького» - Слайд #3

1. Погіршення становища селянства в умовах
панщинно-фiльваркової
системи господарювання.
2. Зростання невдоволення міщанства, яке потерпало від приватних власників
міст i королівських урядовців.
3. Обмеження прав козацтва, запровадження
заходів, спрямованих на його ліквідацію.
4. Полонізація української культури, примусове насадження католицизму.
Причини
Причини


Слайд #4
Презентація на тему «Початок національно-визвольної війни під проводом Хмельницького» - Слайд #4

Рушійні сили:
Козацтво (провідна сила), селянство, міщани, шляхта, духовенство.
Мета:
ліквідація магнатського землеволодіння, кріпацтва.
особиста свобода і право власності на землю для селян, міщан та козаків.


Слайд #5
Презентація на тему «Початок національно-визвольної війни під проводом Хмельницького» - Слайд #5

Підпис: “Богдан Хмельницький, гетьман війська Запорозького, рука власна”.
Богда́н Зиновій Хмельницький
(1596-1657)
Гетьман Війська Запорозького (1648-1657)
1638 р. - військовий писарь, сотник Чигиринського полку.
1648 р. - обраний гетьманом, очолює козацьке повстання проти Речі Посполитої.


Слайд #6
Презентація на тему «Початок національно-визвольної війни під проводом Хмельницького» - Слайд #6

“В'їзд Богдана Хмельницького до Києва”(М.Івасюк, 1912)


Слайд #7
Презентація на тему «Початок національно-визвольної війни під проводом Хмельницького» - Слайд #7

Ісла́м III
Кримський хан 1644-1654
1648 р. - воєнний союз проти Речі Посполитої.
зраджував Б.Хмельницького у Зборівській битві 1649 р., Берестецькій битві 1651 р., Жванецькій облозі 1653 р.
Ян Казимир
король Речі Посполитої
(1648-1668)


Слайд #8
Презентація на тему «Початок національно-визвольної війни під проводом Хмельницького» - Слайд #8

Іва́н Богу́н (? - 1664)
козацький полководець, полковник;
соратник Б.Хмельницького.
І.Богун виводить козаків з оточення під Берестечком у 1651 р.


Слайд #9
Презентація на тему «Початок національно-визвольної війни під проводом Хмельницького» - Слайд #9

Іва́н Богу́н (? - 1664)
козацький полководець, полковник;
соратник Б.Хмельницького.
І.Богун виводить козаків з оточення під Берестечком у 1651 р.


Слайд #10
Презентація на тему «Початок національно-визвольної війни під проводом Хмельницького» - Слайд #10

Зборівський мир 18 серпня 1649 р.
Король визнавав Гетьманщину у межах Київського, Чернігівського і Брацлавського воєводств.
У Гетьманщині не мали права перебувати польскі війська.
Тільки козаки та православна шляхта мали права займати державні посади.
Реєстр козаків – 40 тис., решта повинна повернутися під владу поміщиків.
Підтверджувалися права і привілеї козацтва.


Слайд #11
Презентація на тему «Початок національно-визвольної війни під проводом Хмельницького» - Слайд #11

Гетьма́нщина або Ві́йсько Запоро́зьке 
українська козацька держава.
На чолі - виборний гетьман.


Слайд #12
Презентація на тему «Початок національно-визвольної війни під проводом Хмельницького» - Слайд #12

Соціально – економічне життя Гетьманщини
Економічні:
Ліквідація кріпацтва та панщинної системи господарювання;
Зміцнення гетьманського та старшинського землеволодіння.
Соціальні:
Скасування шляхетсько- магнатського стану;
Козацтво - привілейований стан українського суспільства;
Православ'я – державна релігія.
З М І Н И


Слайд #13
Презентація на тему «Початок національно-визвольної війни під проводом Хмельницького» - Слайд #13

Соціально – економічне життя Гетьманщини
Економічні:
Ліквідація кріпацтва та панщинної системи господарювання;
Зміцнення гетьманського та старшинського землеволодіння.
Соціальні:
Скасування шляхетсько- магнатського стану;
Козацтво - привілейований стан українського суспільства;
Православ'я – державна релігія.
З М І Н И


Слайд #14
Презентація на тему «Початок національно-визвольної війни під проводом Хмельницького» - Слайд #14

Білоцерківський договір 28 вересня 1651 р.
Договір зводив нанівець автономію української держави.
територія обмежувалась лише Київським воєводством.
влада гетьмана підпорядкувалась коронному гетьману.
чисельність реєстрового козацтва зменшувалась до 20 тис.
пани отримали право повертатися до маєтків.


Слайд #15
Презентація на тему «Початок національно-визвольної війни під проводом Хмельницького» - Слайд #15

“Березневі статті ” 1654 р.
територія Київського, Чернігівського та Брацлавського воєводств - під протекторат Росії;
60-тис. військо; влада належала гетьману, обраного військом, затверджувалась царем;
самостійність української православної церкви;
у містах зберігалось право на самоврядування;
гетьман мав право вести самостійну зовнішню політику, окрім Польщі і Туреччини.
Московський цар Олексій Михайлович Романов


Слайд #16
Презентація на тему «Початок національно-визвольної війни під проводом Хмельницького» - Слайд #16

24 жовтня 1656 р. Віленське перемир'я
воєнні дії між Річчю Посполитою й Москвою припинялися;
передбачалися спільні воєннi дiї проти Швецiї;
українську делегацію до участі у віленських переговорах не допускали, а пропозиції Б.Хмельницького щодо позиції на перемовинах проігноровано.


Слайд #17
Презентація на тему «Початок національно-визвольної війни під проводом Хмельницького» - Слайд #17

Портрет Богдана Хмельницького.
Гравюра В.Гондіуса.
Середина 17 ст.


Слайд #18
Презентація на тему «Початок національно-визвольної війни під проводом Хмельницького» - Слайд #18

Ікона Покрову Богородиці із зображенням Б.Хмельницького
18 ст.


Слайд #19
Презентація на тему «Початок національно-визвольної війни під проводом Хмельницького» - Слайд #19

Іллінська церква в Суботові
1656 р.


Завантажити презентацію