Презентація на тему ««Пласт» – героїчне минуле України чи світле майбутнє»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему ««Пласт» – героїчне минуле України чи світле майбутнє» - Слайд #1

«ПЛАСТ» – ГЕРОЇЧНЕ МИНУЛЕ УКРАЇНИ ЧИ СВІТЛЕ МАЙБУТНЄ
Роботу виконала:
Неставальська Наталія Леонідівна,
учениця 11 класу
Шибенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Науковий керівник:
Біла Ольга Володимирівна


Слайд #2
Презентація на тему ««Пласт» – героїчне минуле України чи світле майбутнє» - Слайд #2

Актуальність роботи
В сьогоднішній, скрутний для України час молодіжні націоналістичні об'єднання відіграють провідну роль у формуванні національної свідомості українців, боротьбі за краще майбутнє. «Пласт» є одним із таких об'єднань.


Слайд #3
Презентація на тему ««Пласт» – героїчне минуле України чи світле майбутнє» - Слайд #3

Мета дослідження
Знаходження витоків «Пласту», його засновників, спостереження за розвитком організації.


Слайд #4
Презентація на тему ««Пласт» – героїчне минуле України чи світле майбутнє» - Слайд #4

Завдання дослідження
Вивчити в повному обсязі дане питання, дослідити рух організації в різних регіонах України, визначити етапи та способи розвитку «Пласту» у майбутньому.


Слайд #5
Презентація на тему ««Пласт» – героїчне минуле України чи світле майбутнє» - Слайд #5

ВСТУП
Первісним організаційним зразком Українського «Пласту» була молодіжна організація "Скавтінг фор бойс", яку 1908 року заснував генерал Бейден-Пауелл для британських юнаків. Цей почин стали наслідувати інші народи,які дбали про добро своєї молоді і своєї батьківщини. В 1911 р. у Львові Петро Франко й Іван Чмола почали організувати перші пластові гуртки української молоді. На початку 1912 р. оформлено Організацію Української Молоді «Пласт» на зразок скавтінгу, але наповнену українським змістом і пристосовану до потреб українського народу. Організаційно-ідейні основи пластової організації подав д-р Олександр Тисовський (Д-р ОТ - Дрот), дійсний основоположник Українського «Пласту».
О. Тисовський


Слайд #6
Презентація на тему ««Пласт» – героїчне минуле України чи світле майбутнє» - Слайд #6

“Товариство березової кори”
Слово "скаут" означає людину, яка в будь-яких важких життєвих ситуаціях не втрачає оптимізму і, покладаючись на свої знання і вміння, самостійно їх поборює. Перший скаутський гурток був організований письменником і художником із США Ернстом Томсоном у 1902 році.
Перші скаутські організації та гуртки


Слайд #7
Презентація на тему ««Пласт» – героїчне минуле України чи світле майбутнє» - Слайд #7

Групи скаутських організацій
1. Американський скаут. Його мета - виховання людини через тіснийконтакт з природою. Був характерним для країн Південної і ПівнічноїАмерики.
2. Англійський скаут. Головну мету вбачав у вихованні гармонійногорозвитку особи, патріота своєї країни. Не вдавався в надмірний пацифізм імілітаризацію.
3 Мілітарний скаут. Виховував фізично здорового воїна. Бувхарактерним для країн, що претендували на "місце під сонцем" у світовомупросторі за рахунок поневолення інших націй. До цих країн відносилися : Німеччина, Франція, Польща.
4.Національно-мілітарний скаут. Виховував свідомого патріота, воїна, завжди готового до боротьби за національну самостійність. Характерний для націй, що перебували під гнітом інших держав.


Слайд #8
Презентація на тему ««Пласт» – героїчне минуле України чи світле майбутнє» - Слайд #8

Перші пластові гуртки на Галичині
Виникнення Пластового руху в Галичині є одним з проявів енергії моло-дого покоління. Галицький «Пласт» - організація скаутського типу, подібна до організацій, що виникли в Англії з ініціативи Баден Пауеле. В англійській мові назва "скаут" походить від особливих військових відділів, так званих розвідників. В українській мові назва "Пласт" з'явилася від назви українських розвідників кубинського козацтва, що їх звали пластунами , оскільки вони часто пласталися в прикордонних болотах, щоб вгледіти ворога. Ймовірно, що пропозицію про цю назву дав Франко.


Слайд #9
Презентація на тему ««Пласт» – героїчне минуле України чи світле майбутнє» - Слайд #9

Початки організації українського «Пласту» утворились у Львові. Восени 1911р. організовано перші пластові гуртки при академічній гімназії, учительській семінарії і рахунково-спортивному товаристві "Сокіл" у Львові. Ініціатором і організатором першого "Пласту" був доктор О.Тисовський. Велику роботу з початку його заснування проводили П.Франко та І.Чмола.
Іван Чмола
Петро Франко


Слайд #10
Презентація на тему ««Пласт» – героїчне минуле України чи світле майбутнє» - Слайд #10

Девіз українських пластунів
С - сильно
К - красно
О - обережно
Б - бистро


Слайд #11
Презентація на тему ««Пласт» – героїчне минуле України чи світле майбутнє» - Слайд #11

Польська влада і “Пласт”
"Пласт", як і інші українські молодіжні товариства, теж був під постійним наглядом поліції та польської місцевої адміністрації. За найменші порушення статуту поліція проводила арешти, обшуки, конфіскацію майна і літератури.
26 вересня 1930 року Львівське староство прийняло ухвалу про розв'язування Українського Пластового Уряду та його керівних органів. В ухвалі говорилось:"Львівське міське староство дня 26.9.1930 року ліквідувало організацію «Пласт» і Головне Управління Пластового Уряду, так як акції відділів «Пласту» мають виразний антимонопольний характер, і зобов'язує Головний Відділ Українського Крайового Товариства охорони дітей і опіки молоддю протягом 14 днів розв'язати всі відділи «Пласту»".


Слайд #12
Презентація на тему ««Пласт» – героїчне минуле України чи світле майбутнє» - Слайд #12

“Пласт” на території Центральної України
Є згадки про три найбільші пластові осередки: Біла Церква, Кам'янець-Подільський, Чернігів. Дуже можливо, що й в інших місцях були зародки або й деяка більша скаутська діяльність, але досі про них нічого невідомо.
У Києві у скаутському осередку був діяльний Микола Мороз, який пізніше працював в Українському «Пласті» у Празі. До того осередку належав теж Олексій Яремченко, автор книжки “Основи пластунства”, що вийшла друком у Берліні 1923 р., та кількох дописів у пресі.
В серпні 1920 р. в Лондоні відбулося перше світове й міжнародне Джем-борі, на яке запрошено Є. Слабченка і М. Мороза, але вони як делеґати не могли з причин браку коштів туди поїхати і вислали тільки привітальну телеграму.


Слайд #13
Презентація на тему ««Пласт» – героїчне минуле України чи світле майбутнє» - Слайд #13

“Пласт” на сучасному етапі


Слайд #14
Презентація на тему ««Пласт» – героїчне минуле України чи світле майбутнє» - Слайд #14

Карта присутності “Пласту” на території України. 2012 р.


Слайд #15
Презентація на тему ««Пласт» – героїчне минуле України чи світле майбутнє» - Слайд #15

Мета “Пласту”
Самовиховання - це процес постійної праці над собою. Пластуни і пластунки остаточно відповідають за свій всебічний розвиток та вироблення сво-го характеру.
Всебічність - всесторонній розвиток: фізичний, інтелектуальний, суспільний, емоційний та духовний.
Патріотизм - пластуни і пластунки стараються рости і ставати щораз кра-щими не лише заради власного успіху і щастя, але також заради добра сус-пільства, народу, держави.
Добровільність - це найважливіша основа успіху. Добровільний вступ до «Пласту», добровільне складання «Пластової присяги», добровільне зобов'язання дотримуватись «Пластового Закону».


Слайд #16
Презентація на тему ««Пласт» – героїчне минуле України чи світле майбутнє» - Слайд #16

Три головні обов'язки пластуна
1.Бути вірним Богові та Україні.
2.Допомагати іншим.
3.Жити за Пластовим законом і слухатись пластового проводу.


Слайд #17
Презентація на тему ««Пласт» – героїчне минуле України чи світле майбутнє» - Слайд #17

Пластовий закон
-Пластун словний.
-Пластун сумлінний.
-Пластун точний.
-Пластун ощадний.
-Пластун справедливий.
-Пластун увічливий.
-Пластун братерський і доброзичливий.
-Пластун зрівноважений.
-Пластун корисний..
-Пластун слухняний пластовій старшині.
-Пластун пильний.
-Пластун дбає про своє здоров'я.
-Пластун любить красу і дбає про неї.
-Пластун завжди доброї гадки.


Слайд #18
Презентація на тему ««Пласт» – героїчне минуле України чи світле майбутнє» - Слайд #18

Обіт та гімн пластунів


Слайд #19
Презентація на тему ««Пласт» – героїчне минуле України чи світле майбутнє» - Слайд #19

Пластова програма
Ступінь
пластуна-учасника.
Ступінь
пластуна-прихильника.
Ступінь
пластуна-розвідувача.
Ступінь гетьманського
пластуна-скоба (пластунки-вірлиці).
Ступінь
пластуна-скоба (пластунки-вірлиці).


Слайд #20
Презентація на тему ««Пласт» – героїчне минуле України чи світле майбутнє» - Слайд #20

ВИСНОВКИ
Не потрібні надзусилля у поті чола, щоб повернути «Пласт» на визначене йому місце, і необхідна лише віра, крапля догматизму і відданість ідеї, як Великій Грі, так і Українській Нації.
Якщо «Пласт» узявся виховувати провідників нації, Нації з великої літери, то хто буде виховувати саму націю. Хто, які гречкосії будуть харчувати можновладців, войовників, патріотів. Чи не тому «Пласт» узявся за лідерство, бо не хоче мати руки з трудовими мозолями і замащені землею . Чи можливо тому, що деякі особи вважають, що легше і корисніше вигнати тих, хто не зовсім відповідає їх ідеології, ніж перевиховувати їх. Чи не є завданням «Пласту», виховувати у Великій Грі здорову націю, а не еліту, яка б стояла над стадом свиней, перебіжників, дизертирів.
Отже, "Пласт" як українська дитячо-юнацька організація відіграв прогресивне значення в становленні і розвитку української молоді через вміле поєднання навчально-виховного процесу з працею та фізичним розвитком.


Слайд #21
Презентація на тему ««Пласт» – героїчне минуле України чи світле майбутнє» - Слайд #21

Дякую за увагу !


Завантажити презентацію