Презентація на тему «Освітня реформа 1864 року»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Освітня реформа 1864 року» - Слайд #1

Освітня реформа 1864 року
на територіях підросійської України


Слайд #2
Презентація на тему «Освітня реформа 1864 року» - Слайд #2

Серйозні зміни в економічному житті викликали необхідність перетворень в усій державній системі. Тому протягом 60—70-х років було проведено низку реформ, які охопили основні сторони життя країни: земську, судову, військову, освітню, цензурну та ін.


Слайд #3
Презентація на тему «Освітня реформа 1864 року» - Слайд #3

Нова освітня реформа була запроваджена в 1860-х рр. міністром народної освіти О.Головніним. Вона торкалася майже всіх ланок системи освіти, доповнюючи відсутнів ній компоненти. Передбачався розвиток педагогічної, професійної і поза-шкільної освіти для оновлення вищої школи.


Слайд #4
Презентація на тему «Освітня реформа 1864 року» - Слайд #4

Згідно з освітньою реформою, яка почалася 1864 p., запроваджувалася єдина система початкової освіти, встановлювалися два типи гімназій: класична та реальна, навчання в яких було платним. Надавалася певна автономія університетам. Право вступу до університетів мали лише ті особи, які закінчували класичні гімназії.


Слайд #5
Презентація на тему «Освітня реформа 1864 року» - Слайд #5

Класична гімназія


Слайд #6
Презентація на тему «Освітня реформа 1864 року» - Слайд #6

Реальна гімназія


Слайд #7
Презентація на тему «Освітня реформа 1864 року» - Слайд #7

Закінчення реальної гімназії давало право на вступ до вищої технічної школи, а жіночої не передбачало взагалі ніяких прав, бо її місія, як проголошував шкільний статут, лише підготувати освічену «дружину і матір сім'ї». Для дорослого населення відкривалися недільні школи.


Слайд #8
Презентація на тему «Освітня реформа 1864 року» - Слайд #8

Печерська Гімназія


Слайд #9
Презентація на тему «Освітня реформа 1864 року» - Слайд #9

Земські школи користалися доброю славою. Земства організовували школи: чотирирічні, початкові, гімназії, професійні, технічні, курси для підвищення освіти вчителів, курси українознавства. В 1910 р. в цих школах навчалося понад 420 тис. дітей.


Слайд #10
Презентація на тему «Освітня реформа 1864 року» - Слайд #10

Під час реформування системи освіти було зроблено акцент на поширення писемності серед народних мас. Для цього створювалася популярна література, видавалися підручники, організовувалися недільні школи для дорослого населення.


Слайд #11
Презентація на тему «Освітня реформа 1864 року» - Слайд #11

Початкова освіта регламентувалась "Положенням про початкові народні училища". До початкових народних училищ відносились елементарні школи всіх відомств (церковнопарафіяльні, міністерські, земські, залізничні і ін.), міські і сільські, ті, що утримувались казною, товариствами або приватними особами.


Слайд #12
Презентація на тему «Освітня реформа 1864 року» - Слайд #12

Новим, згідно положення, було те, що початкові училища дозволялось відкривати органам місцевого самоврядування (земствам, містам), товариствам і приватним особам. Запроваджувались колегіальні органи керівництва школами – повітові і губернські училищні ради.


Слайд #13
Презентація на тему «Освітня реформа 1864 року» - Слайд #13

Вчителями могли бути або церковники або світські особи. На відміну від церковників, світські особи для вчительської діяльності повинні були мати спеціальний дозвіл училищної ради у вигляді посвідчення про добру моральність і благонадійність. Новим було й те, що вчителями початкових народних шкіл могли бути і жінки.


Слайд #14
Презентація на тему «Освітня реформа 1864 року» - Слайд #14

На кінець XIX ст. у порівнянні з його серединою початкових шкіл на Україні стало в 12 разів більше. Але потреби народу в початковій освіті вони не задовольняли. Рівень елементарної грамотності в кінці XIX ст. у різних губерніях України коливався 15-20%.


Слайд #15
Презентація на тему «Освітня реформа 1864 року» - Слайд #15

Якість навчання у народних школах була низькою. Особливо примітивну освіту давали церковнопарафіяльні школи, які становили на 1900 р. 80% усіх початкових шкіл. Вони існували на пожертвування парафіян. Навчання тут обмежувалося читанням слов'янською і російською мовами, початками арифметики та вивченням молитов.


Слайд #16
Презентація на тему «Освітня реформа 1864 року» - Слайд #16

1863 року було видано "Статут університетів", який виявився найбільш прогресивним із всіх університетських статутів дореволюційної Росії. Університетам дозволялась певна автономія: право вибору вченою радою ректора; вибирання на конкурсній основі професорів тощо.


Слайд #17
Презентація на тему «Освітня реформа 1864 року» - Слайд #17

Крім університетів існували вищі технічні, сільськогосподарські, економічні учбові заклади. Стан вищої освіти в Україні був вкрай незадовільним, на початок XX ст. тут всі вузи зосереджувалися тільки в чотирьох великих містах: Києві, Харкові, Одесі і Катеринославі.


Слайд #18
Презентація на тему «Освітня реформа 1864 року» - Слайд #18

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича — один із небагатьох класичних університетів у державі.


Слайд #19
Презентація на тему «Освітня реформа 1864 року» - Слайд #19

Обмеженою була середня і вища освіта для жінок. Рівень освіти у всіх середніх жіночих закладах (жіночі гімназії, єпархіальні училища, інститути шляхетних дівчат) був набагато нижчим, ніж у чоловічих. Жінки практично не мали доступу в університети і вищі технічні школи, для них організовувалися лише Вищі жіночі курси.


Слайд #20
Презентація на тему «Освітня реформа 1864 року» - Слайд #20

Перша київська чоловіча гімназія


Слайд #21
Презентація на тему «Освітня реформа 1864 року» - Слайд #21

Перша жіноча гімназія (Фундукліївська) в Україні почала роботу 1859 року в Києві.


Слайд #22
Презентація на тему «Освітня реформа 1864 року» - Слайд #22

Фундукліївська жіноча гімназія. З листівки початку ХХ ст.


Слайд #23
Презентація на тему «Освітня реформа 1864 року» - Слайд #23

Початкова освіта для народних мас була відсталою, у той час, коли діти панівних станів отримували покращену початкову освіту в спеціальних підготовчих класах гімназій або в домашніх умовах.


Слайд #24
Презентація на тему «Освітня реформа 1864 року» - Слайд #24

Дякуємо за перегляд презентації


Завантажити презентацію