Презентація на тему «Освіта в Україні у XVIII ст» (варіант 1)


Рейтинг презентації 4 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Освіта в Україні у XVIII ст» (варіант 1) - Слайд #1

Презентація на тему:
Освіта в Україні у XVIII ст.


Слайд #2
Презентація на тему «Освіта в Україні у XVIII ст» (варіант 1) - Слайд #2

У XVIII ст. культурний процес і культурний розвиток українського народу значно активізувалися, власне XVIII ст. стало періодом великого культурного піднесення, у суспільстві відбулося соціальне розмежування і почався природний процес формування культурних блоків – феодального класу і народних мас.


Слайд #3
Презентація на тему «Освіта в Україні у XVIII ст» (варіант 1) - Слайд #3

Розвиток освіти в України був неоднаковим в:
Правобережній Україні
Буковині, Закарпатті
Центральній Україні


Слайд #4
Презентація на тему «Освіта в Україні у XVIII ст» (варіант 1) - Слайд #4

В Україні спостерігався відносно високий порівняно з Росією рівень письменності. У багатьох селах функціонували школи, де навчалися діти старшини, козаків і селян. Так, на Слобожанщині була 131 трирічна церковнопарафіяльна школа.
Церковнопарафіяльна школа на Слобожанщині


Слайд #5
Презентація на тему «Освіта в Україні у XVIII ст» (варіант 1) - Слайд #5

Наука і освіта вищого рівня зосередились у Києво-Могилянській академії, яка була першим і найкращим за значенням вищим навчальним закладом України.
Києво-Могилянська академія


Слайд #6
Презентація на тему «Освіта в Україні у XVIII ст» (варіант 1) - Слайд #6

Наука і освіта вищого рівня зосередились у Києво-Могилянській академії, яка була першим і найкращим за значенням вищим навчальним закладом України.
Києво-Могилянська академія


Слайд #7
Презентація на тему «Освіта в Україні у XVIII ст» (варіант 1) - Слайд #7

Академія мала велику бібліотеку, яка наприкінці XVIII ст. налічувала близько 10 тисяч томів з різних галузей знань на всіх європейських мовах, якими вільно володіли студенти.
Соціальний стан студентів був досить різний – від дітей заможних родин до дітей міщан.
В Академії крім наукових студій розвивалися мистецтва. Одними з найпопулярніших стали театральні вистави; авторами п'єс, режисерами й акторами були викладачі та студенти Академії.


Слайд #8
Презентація на тему «Освіта в Україні у XVIII ст» (варіант 1) - Слайд #8

Правобережна Україна
На Правобережній Україні та в західнослов'янських землях розвитку освіти і науки заважали польські поміщики. Польські реакційні кола всіляко перешкоджали українському спрямуванню Львівського університету, єдиного вищого навчального закладу в Галичині.
Львівський університет


Слайд #9
Презентація на тему «Освіта в Україні у XVIII ст» (варіант 1) - Слайд #9

Буковина і Закарпаття
На Буковині стан освіти був ще гірший. За турецького панування тут не було майже жодної школи, а з приходом австрійців відкрито лише кілька, але викладання велося переважно румунською та німецькою мовами.
У Закарпатті при активній політиці мадяризації працювала невелика кількість церковно-уніатських шкіл, де викладання велося мовою “руською”. І тільки наприкінці XVIII ст. У Мукачевому було відкрито семінарію.


Слайд #10
Презентація на тему «Освіта в Україні у XVIII ст» (варіант 1) - Слайд #10

Центральна Україна
У районах центральної України науковими осередками стали:
Незважаючи на 30-річні репресії після мазепинського виступу, Академія продовжувала свої наукові традиції. Загалом за 150 років існування Академії в ній навчалося близько 25 тисяч українців, з її стін вийшла більша частина свідомої української інтелігенції, яка у XVIII ст. Займала всі урядові місця.
І. С. Мазепа
Київ
Харків
пізніше Одеса


Слайд #11
Презентація на тему «Освіта в Україні у XVIII ст» (варіант 1) - Слайд #11

Наукова думка України активізувалася завдяки діяльності відомого філософа і просвітника Ф. Прокоповича. Він одним із перших приніс в українську наукову школу кращі набутки наукової системи Європи. Він уводить у науковий і навчальний обіг Академії новітні астрономічні дослідження, зокрема Г. Галілея.
Г. Галілей


Слайд #12
Презентація на тему «Освіта в Україні у XVIII ст» (варіант 1) - Слайд #12

Великий внесок у літературу зробив Г. Сковорода. Він набисав багато пісень, які широко розійшлися в народі, байок, де висміював гонитву дворян за титулами та інші людські пороки. Та одна з найбільших заслуг митця полягає в тому, що він перший у літературному процесі почав користуватися живою українською мовою.
Художня проза Сковороди - збірник "Байки харківські"


Слайд #13
Презентація на тему «Освіта в Україні у XVIII ст» (варіант 1) - Слайд #13

Історичні твори, які виходять у першій половині XVIII ст., генетично пов'язують період Гетьманщини з княжою добою, щоправда тут більше романтичних домислів і міфології. Найвизначнішими з них є твори П. Симоновського “Краткое описание о козацком малороссийском народе” та С. Лукомського “Собрание историческое”
Найбільша цінність усіх цих творів у тому, що їхні автори доводять: український народ – це єдина спільність, яка має глибокі історичні корені.


Слайд #14
Презентація на тему «Освіта в Україні у XVIII ст» (варіант 1) - Слайд #14

Відсутність воєнних конфліктів високий соціальний статус дали можливість українській старшині, а особливо її дітям, уже у XVIII ст. здобути високу і блискучу освіту в:
українських
російських
європейських
навчальних закладах.


Слайд #15
Презентація на тему «Освіта в Україні у XVIII ст» (варіант 1) - Слайд #15

Отже, у XVIII ст. освіта і наука в Україні були на досить високому рівні. Про це свідчить висока освіченість українського народу. Студентами навчальних закладів могли були не лише заможні верстви населення, але й діти міщан. Початкова освіта була доступною для всіх. Осередком освіти у XVIII ст. стала Києво-Могилянська академія.
Висновок:


Слайд #16
Презентація на тему «Освіта в Україні у XVIII ст» (варіант 1) - Слайд #16

Дякую за увагу!