Презентація на тему «Особливості розвитку шкільництва ХVI-XVIII ст»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Особливості розвитку шкільництва ХVI-XVIII ст» - Слайд #1

Кундас Марія учениця 11 класуКам‘янської ЗОШ І-ІІІ ступенів


Слайд #2
Презентація на тему «Особливості розвитку шкільництва ХVI-XVIII ст» - Слайд #2

Тема дослідження: Особливості розвитку шкільництва ХVI-XVIII ст.Мета дослідження:Визначити закономірності й особливості розвитку шкільництва в ХVI-XVIII ст.


Слайд #3
Презентація на тему «Особливості розвитку шкільництва ХVI-XVIII ст» - Слайд #3

Актуальність Я обрала цю тему, бо вважаю, що вона є актуальною в наш час, адже сучасний етап розвитку освіти в Україні представлений розмаїттям типів шкіл, а якою була вона в наших предків, більшість молодого покоління не цікавиться. А історія розвитку освіти в Україні має давні корені, про які ми повинні знати і пам'ятати, адже поява перших шкіл, гімназій, перші здобутки в освіті, науці – дали нашому поколінню соціальний досвід, багатство духовної культури народу, його національної ментальності, і на цій основі формування особистісних рис громадянина України, які включають в себе національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, освітню і правову культуру. З сивої давнини тягнеться шлях розвитку шкільництва. Скільки всього славного і ганебного, величного і принизливого, скільки злетів і падінь довелося пережити. Але саме про це ми повинні пам'ятати і знати, щоб більше цінувати все те, що ми маємо сьогодні.


Слайд #4
Презентація на тему «Особливості розвитку шкільництва ХVI-XVIII ст» - Слайд #4

Історія розвитку освіти в Україні має давні корені. В своїй роботі я проаналізувала, розглянула та дослідила навчання дітей при церквах, перших гімназіях та академіях.


Слайд #5
Презентація на тему «Особливості розвитку шкільництва ХVI-XVIII ст» - Слайд #5

Початкова школа
Початкові школи існували по містах, при більших церквах та при людяніших монастирях. Учителювали по цих школах дяки, яких звали установниками. В таких школах вчили тільки читати й писати – це була вся початкова наука.
За шкільні підручники служили Часослов і Псалтир, на них діти училися азбуки.


Слайд #6
Презентація на тему «Особливості розвитку шкільництва ХVI-XVIII ст» - Слайд #6

Перші гімназії
Вже на переломі ХVІІ ст. з'являються перші гімназії.
Найстарша і найкраще злагоджена була греко-слов'янська школа або гімназія при Успенському братстві у Львові, де діти вчилися на трьох ступенях: на нижньому відділі школи головним предметом була слов'янська мова, середня школа обіймала науку грецької й латинської мови, а на вищому ступені учні мали показати свої практичні знання – складати промови та вірші на честь визначних осіб.


Слайд #7
Презентація на тему «Особливості розвитку шкільництва ХVI-XVIII ст» - Слайд #7

Академія
Грецької мови з кожним десятиліттям учили менше, через це українська культура почала втрачати свою всесторонність.
Швидкий розвиток шкільництва заохочував тодішніх діячів сягти вище й найвищим типом школи стала академія, яка прийняла західні зразки навчання і це полегшило педагогічну працю, бо можна було користуватися готовими програмами і навіть підручниками у різних ділянках знань.


Слайд #8
Презентація на тему «Особливості розвитку шкільництва ХVI-XVIII ст» - Слайд #8

Шкільні звичаї Школи цього періоду мали свій оригінальний “ Порядок школи ” , в якому ясно й докладно зазначено виховну програму школи. Суворі вимоги було поставлено до особи вчителя, який повинен розуміти, яке відповідальне його звання. Учні мали утримувати лад і чистоту в школі. У школі всі учні були рівні. Пізніше прийнялися приписи для учнів, де було докладно зазначено права й обов'язки молоді.


Слайд #9
Презентація на тему «Особливості розвитку шкільництва ХVI-XVIII ст» - Слайд #9

Бурсаки
Одні служили при церквах, інші утримувалися з того , що випрошували собі в багатих міщан. Бурса була серцем школи. Тут приготовлялися всі свята школи.
Нерозлучно із школою була пов'язана бурса. В ній жили студенти, що до школи приїздили з дальніх околиць. Бідніші учні, що не мали нізвідки допомоги, жили тим, що самі собі де-небудь добули.


Слайд #10
Презентація на тему «Особливості розвитку шкільництва ХVI-XVIII ст» - Слайд #10

Наука
З розвитком освіти все більше зростало зацікавлення наукою. Від 500 до 1400 року у цілій Європі всі майже науки були у великому занепаді. В ХVІ ст. повстали великі книгозбори при школах в Острозі та Львові. У ХVII ст. впорядковано бібліотеку Київської Академії. Найбільше зацікавленості всі проявляли до природничих наук.


Слайд #11
Презентація на тему «Особливості розвитку шкільництва ХVI-XVIII ст» - Слайд #11

Друкарство
Освіта в Україні ХVI-XVII ст. знайшла сприятливі умови для розвитку друкарського мистецтва. Але перші книги призначені для України з'явились поза українською територією.
Пізніше друкарні з'явились і в Україні. При друкарстві розвинувся новий папірничий промисел. Перші папірні з'явились в нас у ХVI ст..


Слайд #12
Презентація на тему «Особливості розвитку шкільництва ХVI-XVIII ст» - Слайд #12

Висновок На початку ХVІІ ст. мережа середніх шкіл стала досить густою, особливо на західних землях. І хоч не всі вони були життєздатними й довговічними, та все-таки підняли високо рівень нашого культурного життя, з них вийшла перша українська інтелігенція.


Слайд #13
Презентація на тему «Особливості розвитку шкільництва ХVI-XVIII ст» - Слайд #13

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію