Презентація на тему «Національно-визвольний рух на Західній Україні 70-х – 90-х рр.»


Рейтинг презентації 5 на основі 3 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Національно-визвольний рух на Західній Україні 70-х – 90-х рр.» - Слайд #1

Піднесення національно – визвольного руху в Західній Україні у ІІ половині 70-х – 90-і роки ХІХ століття


Слайд #2
Презентація на тему «Національно-визвольний рух на Західній Україні 70-х – 90-х рр.» - Слайд #2

Завдання уроку.
Проаналізувати діяльність народовців у Галичині, Буковині та Закарпатті у 70-90-х роках ХІХ століття;
Визначити основні напрямки роботи Наукового товариства ім. Т.Шевченка;
Вчитися працювати з підручником, робити висновки та узагальнення;
Поважати діяльність представників українського національно – визвольного руху.


Слайд #3
Презентація на тему «Національно-визвольний рух на Західній Україні 70-х – 90-х рр.» - Слайд #3

План уроку.
Діяльність галицьких народовців.
Рух народовців на Буковині та Закарпатті.
Радикальний рух у Галичині.
Українське питання у міжнародній политиці кінця 80-х років ХІХ століття. «Нова ера».
Наукова та політична діяльність М.Грушевського


Слайд #4
Презентація на тему «Національно-визвольний рух на Західній Україні 70-х – 90-х рр.» - Слайд #4

Опорні поняття і дати
Опорні поняття:
Народовці;
Радикали;
Опорні дати:
1875р. – заснування Чернівецького університету;
1885р. – утворення народовської Народної ради;
1897р. – М.Грушевський очолив Наукове товариство ім. Т.Шевченка.


Слайд #5
Презентація на тему «Національно-визвольний рух на Західній Україні 70-х – 90-х рр.» - Слайд #5

Актуалізація опорних знань
Коли на західноукраїнських землях виникла суспільно – політична течія народовців?
Які ідеї пропагували народовці?
Які були основні напрямки діяльності народовців?


Слайд #6
Презентація на тему «Національно-визвольний рух на Західній Україні 70-х – 90-х рр.» - Слайд #6

Діяльність галицьких народовців
З початку 70-х років ХІХ століття починається нове піднесення народовського руху, яке відтіснило на другий план позиції москвофілів
Видання політичних часописів
Газета для селян «Батьківщина»;
Щоденна газета «Діло»;
Науковий часопис «Зоря»
Народна рада ( 1885р.)
Ю.Романчук
Мета діяльності:
1. Захист прав українського народу;
2. Поширення українських інтересів у культурних, політичних, суспільних, економічних відносинах
30.11.1880р – українське народне віче за участі 2 тис. селян


Слайд #7
Презентація на тему «Національно-визвольний рух на Західній Україні 70-х – 90-х рр.» - Слайд #7

Рух народовців на Буковині
Особливості українського руху на Буковині
Значний відсоток єврейського населення в Чернівцях
50% населення Чернівців розмовляли німецькою мовою
Домінування організацій москвофільського напрямку
Вплив народовців з Галичини
«Буковинська трійця»
Ю.Федькович
Сидір Воробкевич
Григорій Воробкевич
Відкриття Чернівецького університету ( 1885р.)
Видання газети»Буковина»
1885р


Слайд #8
Презентація на тему «Національно-визвольний рух на Західній Україні 70-х – 90-х рр.» - Слайд #8

Рух народовців Закарпатті
Опрацювати абзаци 1-3 стор. 271 підручника і визначте:
Які фактори стримували розвиток українського національно – визвольного руху?
Під впливом яких чинників відбувається посилення народовців на Закарпатті?
З ім»ям яких представників українського руху пов»язана активізація народовців на Закарпатті?
Авґустин Іванович Волошин


Слайд #9
Презентація на тему «Національно-визвольний рух на Західній Україні 70-х – 90-х рр.» - Слайд #9

Радикальний рух у Галичині.
Опрацювати п.3 §29 і визначте:
Чому, на вашу думку, у середині 70-х років ХІХ ст. молода інтелігенція починає критично оцінювати як московфілів, так і народовців?
Кого називають українськими радикалами? Що означає даний термін?
Укажіть форми і методи роботи радикалів?
М.Павлик – один лідерів руху радикалів


Слайд #10
Презентація на тему «Національно-визвольний рух на Західній Україні 70-х – 90-х рр.» - Слайд #10

Причини загострення українського питання в міжнародних відносинах кінця ХІХ століття
Наприкінці 80-х років ХІХ століття балканська криза загострила відносини між Росією та Австро - Угорщиною
Україна розглядається як можлива арена військових дій
Плани Німеччини про передачу Київського королівства під управління Австро - Угорщини
Діячі Київської громади (В.Антонович, О.Косинський ) готові підтримати німецький проект в обмін на задоволення прав галицьких українців
Що таке українське питання?


Слайд #11
Презентація на тему «Національно-визвольний рух на Західній Україні 70-х – 90-х рр.» - Слайд #11

Представники Австро - Угорщини
Польські консерватори
А.Сапега
О.Барвінський
А.Вахнянин
Ю.Романчук
Поступки австрійського уряду:
Визнання галицьких українців окремим народом;
Лояльність українців щодо австрійської влади;
Австрійська влада мала з однаковою прихильністю ставитися до українців та поляків.
Надання українцям певної кількості місць в Австрійському парламенті та Галицькому сеймі.
Відкриття трьох українських гімназій.
Збільшення кількості українських кафедр у Львівському університеті.
Неофіційна угода 25.11.1890р.


Слайд #12
Презентація на тему «Національно-визвольний рух на Західній Україні 70-х – 90-х рр.» - Слайд #12

« Нова ера »
( політика відносин народовців з австрійським урядом та польською шляхтою)
Галичина – український П»ємонт
Угода від 25.11.1890р. не виправдала сподівань українського суспільства
Проти політики «нової ери» виступили русофіли й радикали
Проти «нової ери» виступила українська провінція, яка мала стійкі антипольські настрої
Виникнення політичних партій з чіткими українськими програмами


Слайд #13
Презентація на тему «Національно-визвольний рух на Західній Україні 70-х – 90-х рр.» - Слайд #13

Наукова та політична діяльність М.Грушевського
Опрацювати п.5 §29 і визначте:
Хто такий М.Грушевський?
Яку освіту отримав М.Грушевський?
Яка основна тематика наукової діяльності М.Грушевського?
Які посади займав вчений?
Назвіть фундаментальну працю М.Грушевського?


Слайд #14
Презентація на тему «Національно-визвольний рух на Західній Україні 70-х – 90-х рр.» - Слайд #14

Закріплення
Чому відбулося загострення українського питання у 80-х роках ХІХ століття?
Що таке «нова ера» в україно – польських відносинах?
Які завдання ставили перед собою учасники радикального руху?
Яка спостерігається тенденція в розвитку українського національно – визвольного руху на західноукраїнських землях 70-90-х роках ХІХ століття?