Презентація на тему «Музична культура в Україні ХІХ ст»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Музична культура в Україні ХІХ ст» - Слайд #1

Музична культура в Україні ХІХ ст.


Слайд #2
Презентація на тему «Музична культура в Україні ХІХ ст» - Слайд #2

План


Слайд #3
Презентація на тему «Музична культура в Україні ХІХ ст» - Слайд #3

Музична культура в Україні
Завдяки зусиллям передових діячів культури в галузі музичного мистецтва відбулися великі зрушення. Дійового поштовху, як ми знаємо, завдали українські драматичні професійні трупи, що широко пропагували українські народні мелодії, здобутки професійної музики, самотужки ставили оперні спектаклі.


Слайд #4
Презентація на тему «Музична культура в Україні ХІХ ст» - Слайд #4

Лисенко Микола Віталійович (1842-1912)
Творчість Миколи Вiталiйовича Лисенка
зайняла центральне мiсце в історії української музичної
культури. Він підсумував великий період в її розвитку i на
ґрунті глибокого вивчення життя, народної творчості та кращих
класичних надбань створив українську музичну школу.


Слайд #5
Презентація на тему «Музична культура в Україні ХІХ ст» - Слайд #5

Лисенко Микола Віталійович (1842-1912)
Крім цього, М. Лисенко постійно мав приватні уроки, а
також займався широкою пропагандистсько-просвітницькою
діяльністю у процесі підготовки й проведення різноманітних
ювілейних свят та інших музичних урочистостей.


Слайд #6
Презентація на тему «Музична культура в Україні ХІХ ст» - Слайд #6

Людкевич Станіслав Пилипович (1879-1979)
У багатогранній довгорiчнiй дiяльностi Станiслава Пилиповича одне з важливих мiсць належить педагогiчнiй працi.
Протягом усього життя вiн вiддає чимало
сил вихованню талановитої молодi, розумiючи важливiсть цiєї
справи для розвитку музичної культури рiдного народу.


Слайд #7
Презентація на тему «Музична культура в Україні ХІХ ст» - Слайд #7

Людкевич Станіслав Пилипович (1879-1979)
Вболiває митець за труднощi доступу до
навчання талановитої незаможної молодi, недостатнiсть
матеральної бази iнституту. Поряд з постiйною роботою в галузi
музичної професiйної освiти С.Людкевич придiляє велику увагу
питанням навчання музики i спiвiв у загальноосвiтнiй школi.


Слайд #8
Презентація на тему «Музична культура в Україні ХІХ ст» - Слайд #8

Хоткевич Гнат Мартинович (1877-1938)
Вiн провiв велику роботу по збиранню i
вивченню фольклору, зокрема, пiсенного, активно сприяв його поширенню. Ця робота змiцнювала зв'язки Г.Хоткевича з
широким демократичним рухом в Українi слідом за найкращими представниками цього руху.


Слайд #9
Презентація на тему «Музична культура в Україні ХІХ ст» - Слайд #9

Хоткевич Гнат Мартинович (1877-1938)
Гнат Хоткевич займає помiтне мiсце в iсторiї
української культури ХІХ ст. як письменник, мистецтвознавець, бандурист-вiртуоз, викладач, композитор, режисер, етнограф,
фольклорист, органiзатор i керiвник народних художнiх колективiв. У кожнiй з цих галузей вiн залишив яскравi вiхи,
багато що вперше здiйснено ним..


Слайд #10
Презентація на тему «Музична культура в Україні ХІХ ст» - Слайд #10

Менцинський Модест Омелянович (1875-1935)
Менцинський був українцем, патрiотом, як кажуть, з великої лiтери. В його репертуарi нараховувалися десятки
українських народних i авторських пiсень. Найбiльше вiн
полюбляв солоспiви М.Лисенка, його обробки народних пiсень.


Слайд #11
Презентація на тему «Музична культура в Україні ХІХ ст» - Слайд #11

Менцинський Модест Омелянович (1875-1935)
Маючи прекрасну вокальну школу,
величезний творчий досвiд i безсумнiвний педагогiчний талант, Менцинський щедро
дiлився цим своїм здобутком з вихованцями. I вони вбирали його способи звукостворення i
звуковедення,спiвацькогодихання,
максимального використання резонаторiв голосового апарата, його принципи постановки голосу i створення художнього образу.


Слайд #12
Презентація на тему «Музична культура в Україні ХІХ ст» - Слайд #12

Стеценко Кирило Григорович (1882–1922)
Iм'я Кирила Григоровича Стеценка — композитора-
класика, який виступав за утвердження демократичного
мистецтва народу, що пiднявся на боротьбу за своє соцiальне та
нацiональне визволення, вписане в золотий фонд української
культури.


Слайд #13
Презентація на тему «Музична культура в Україні ХІХ ст» - Слайд #13

Стеценко Кирило Григорович (1882–1922)
Значне мiсце у творчому життi К.Стеценка займала його педагогiчна дiяльнiсть. Композитор створив оригiнальнi пiснi й хори, для дiтей написав двi опери-казки, внiс багато цiнного у методику викладання спiву в школi та був органiзатором
рiзноманiтної позакласної роботи з музично-естетичного виховання.
.


Слайд #14
Презентація на тему «Музична культура в Україні ХІХ ст» - Слайд #14

Презентацію
Виконгали учні 10-Б класу
Пащенко Олександр та
Шаталов Вадим
Музична культура в Україні ХІХ ст.


Завантажити презентацію