Презентація на тему «Культурне і духовне життя в Україні 1917-1921 рр»


Рейтинг презентації 4.75 на основі 8 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Культурне і духовне життя в Україні 1917-1921 рр» - Слайд #1

Культурне і духовне життя в Україні 1917-1921 рр.
Особливості розвитку мистецтва та церковного життя
підготувала:учениця 10 філ. 2 класуПедагогічного ліцеюСевідова Дар'я В'ячеславівна


Слайд #2
Презентація на тему «Культурне і духовне життя в Україні 1917-1921 рр» - Слайд #2

Зміст
Література
Театральне мистецтво
Музичне та хорове мистецтво
Образотвоче мистецтво
Архітектура
Церковне життя
Висновки


Слайд #3
Презентація на тему «Культурне і духовне життя в Україні 1917-1921 рр» - Слайд #3

Визвольна боротьба українського народу 1917-1921 рр. відкрила нову сторінку в історії культури. Крах Російської імперії з її багатовіковою централізаторською і русифікаторською політикою, боротьба за утворення суверенної української держави, глибокі соціально-економічні зрушення і пов'язана з цим хвиля сподівань та надій викликали духовне піднесення в суспільстві, яке проявилося у галузі культурного життя.


Слайд #4
Презентація на тему «Культурне і духовне життя в Україні 1917-1921 рр» - Слайд #4

Література
Літературний процес в Україні 1917-1921 рр. пов'язаний як з іменами вже відомих письменників і поетів, так і з новими іменами літераторів.
Разом з військами УНР частина з них у 1919 р. відступила до Кам'янця-Подільського. Там опинилися Олександр Олесь, Остап Вишня, Володимир Сосюра та ін. 
О, поведи ж нас, лицарський духу,По вільній стежці життя і руху,На тихі води,На ясні зорі,І в цю велику, страшну годину,З'єднай в єдину всю Україну, -писав Олександр Олесь наприкінці 1918 р.


Слайд #5
Презентація на тему «Культурне і духовне життя в Україні 1917-1921 рр» - Слайд #5

Емоційно-радісним збудженням просякнута поема молодого Павла Тичини «Золотий гомін», написана 1917 р.
Присвячена святкуванням з нагоди проголошення Першого універсалу Центральної Ради .


Слайд #6
Презентація на тему «Культурне і духовне життя в Україні 1917-1921 рр» - Слайд #6

Помітною течією в поезії цього періоду був романтизм, що його представляли В. Сосюра, В. Чумак, В. Еллан-Блакитний та інші. 
автобіографіч-ний твір “Третярота”
книга віршів“Заспів”
книга віршів“Удари молота і серця”


Слайд #7
Презентація на тему «Культурне і духовне життя в Україні 1917-1921 рр» - Слайд #7

П. Филипович
Гурток молодих українських літераторів, які об'єдналися навколо журналу «Книгар», започаткував знамените літературне угруповання «неокласиків». Це - М. Зеров, П. Филипович, М. Рильський, М. Драй-Хмара, Ю. Клен (О. Бурґгардт).


Слайд #8
Презентація на тему «Культурне і духовне життя в Україні 1917-1921 рр» - Слайд #8

Театральне мистецтво
у 1917-1920 рр. відчутних змін зазнала театральна справа. За часів гетьмана був заснований Український театр драми та опери, виник ряд інших творчих колективів
у серпні 1919 р. уряд УСРР перетворив на державні всі кращі театри
Український театр драми та опери, заснований за гетьмана, був реорганізований у Перший театр Української Радянської Республіки імені Шевченка
1919 р. був для театру знаменним - до його трупи влився колектив молодих митців на чолі з Лесем Курбасом.
1919 р. було засновано Новий драматичний театр ім.І. Франка, на чолі якого став молодий Гнат Юра.


Слайд #9
Презентація на тему «Культурне і духовне життя в Україні 1917-1921 рр» - Слайд #9

Музичне та хорове мистецтво


Слайд #10
Презентація на тему «Культурне і духовне життя в Україні 1917-1921 рр» - Слайд #10

Образотворче мистецтво
Визначним явищем в історії українського мистецтва було утворення Української академії мистецтв. Активно цьому сприяли М. Грушевський - голова Центральної Ради, І. Стешенко — генеральний секретар освіти, М. Біляшівський — директор Київського міського музею, інші визначні політичні діячі, художники.
Видатні українські художники Михайло Бойчук, Микола Бу-рачек, Михайло Жук, Василь та Федір Кричевські, Абрам Ма-невич, Олександр Мурашко, Георгій Нарбут стали першими членами Академії мистецтв, заснованої в 1917 році
О. Мурашко
А. Маневич


Слайд #11
Презентація на тему «Культурне і духовне життя в Україні 1917-1921 рр» - Слайд #11

З 1917 р. в Україні працював видатний графік Г. Нарбут. На замовлення Центральної Ради, а пізніше гетьманського уряду він виконував проекти грошових знаків, поштових марок, державного герба і печатки, форми для війська, обкладинок до ратифікаційних актів, грамот з нагоди різних урочистих подій тощо. 


Слайд #12
Презентація на тему «Культурне і духовне життя в Україні 1917-1921 рр» - Слайд #12

 У травні 1919 р. було опубліковано декрет РНК УСРР «Про знесення з майданів та вулиць пам'ятників, збудованих царям та царським посіпакам». Натомість рекомендувалося відкривати пам'ятники видатним революціонерам. У Києві, Харкові, Одесі, Катеринославі були відкриті пам'ятники К. Марксу, встановлені погруддя В. Леніна, Я. Свердлова, Р. Люксембург, Ф. Енгельса. Особливої художньої цінності вони не мали і служили своєрідними ідеологічними символами нового режиму.
Архітектура


Слайд #13
Презентація на тему «Культурне і духовне життя в Україні 1917-1921 рр» - Слайд #13

Церковне життя
РПЦ-Російська православна церква
Події української революції і боротьби за збереження державної незалежності справилиістотний вплив на релігійне життя України.
В середовищі духовенства і віруючих України стало поширюватися прагнення до демократизації церковного життя і повернення до статусу незалежності (автокефалії) Української православної церкви.
Вперше бажання мати цілком незалежну від РПЦ Українську автокефальну православну церкву (УАПЦ) було висловлене на Подільському та Полтавському єпархіальних з'їздах, що відбулися навесні 1917 р. Наприкінці весни 1917 р. з ініціативи протоієрея Василя Липківського було засновано «Братство воскресіння»
Початок русифікації української церкви


Слайд #14
Презентація на тему «Культурне і духовне життя в Україні 1917-1921 рр» - Слайд #14

УАПЦ
Уряд гетьмана Скоропадського
Директорія
РПЦ
Виступала проти УАПЦ
Прибічники УАПЦ


Слайд #15
Презентація на тему «Культурне і духовне життя в Україні 1917-1921 рр» - Слайд #15

21 жовтня 1921 р. під час собору, на який зібралося 500 делегатів (у тому числі 64 священики), Рада зробила рішучий крок. Нехтуючи канонами та ігноруючи погрози ієрархів, Рада обрала одного із своїх членів,священника Василя Липківського, митрополитом, який тут же висвятив архієпископа й чотирьох єпископів. Вони, в свою чергу, рукопоклали кількасот священиків та дяків. Далі Рада підтвердила свою попередню ухвалу створити Українську автокефальнуправославну церкву (УАПЦ). Нова церква швидко зростала. У 1924 р. вона вже мала 30 єпископів, близько 1500 священиків, понад 1100 парафій (із загальної їхньої кількості).


Слайд #16
Презентація на тему «Культурне і духовне життя в Україні 1917-1921 рр» - Слайд #16

Висновки
Охопивши порівняно невеликий часовий проміжок, культурні процеси 1917-1921 рр. посіли в історії українського народу помітне місце. Вони відбувалися на зламі історичних епох, втілюючи в собі яскраві, неповторні ознаки того часу і багато в чому суттєво сприяли подальшому розвитку української культури.
Таким чином, у 1917-1920 рр. відбулися глибокі зміни в становищі церкви в суспільстві. Після перемоги більшовиків вона перетворилася на об'єкт переслідувань і репресій. За цих обставин у православ'ї України посилювався розкол, формувалися передумови для створення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ).


Слайд #17
Презентація на тему «Культурне і духовне життя в Україні 1917-1921 рр» - Слайд #17

Використані джерела
http://incognita.day.kiev.ua/img/hist/121dsupa/1.jpg
http://incognita.day.kiev.ua/img/hist/121dsupa/2.jpg
http://incognita.day.kiev.ua/img/hist/121dsupa/3.jpg
http://www.ukrreferat.com/lib/history/ukr_ist/maps.files/image012.jpg
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%96_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_(1917-1920_%D1%80%D1%80.)
http://referat.parta.ua/view/2946/
http://rewolet.ru/book_23_chapter_66_KULTURA_%D0%86_DUKHOVNE_ZHITTJA_U_1917%E2%80%931921_ROKAKH.html