Презентація на тему «I всеукраїнський військовий з’їзд»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «I всеукраїнський військовий з’їзд» - Слайд #1

I всеукраїнський військовий з'їзд


Слайд #2
Презентація на тему «I всеукраїнський військовий з’їзд» - Слайд #2

Перший всеукраїнський військовий з‘їзд 1917 року — форуми солдатів-українців, що відіграти велику роль у нац. державотворенні, українізації армії та військ, будівництві в УНР.


Слайд #3
Презентація на тему «I всеукраїнський військовий з’їзд» - Слайд #3

В роботі з'їзду прийняло участь близько 900 делегатів з різних військових частин, українських груп, товариств та організацій армій всіх фронтів, Балтійського і Чорноморського флотів, а також окремих гарнізонів і округів України.


Слайд #4
Презентація на тему «I всеукраїнський військовий з’їзд» - Слайд #4

З'їзд був скликаний з ініціативи Українського Військового Організаційного комітету на чолі з полковником Глинським для координації дій українського військового руху. Основною метою з'їзду було підтвердження постанов Всеукраїнського Національного Конгресу, який проходив місяцем раніше.


Слайд #5
Презентація на тему «I всеукраїнський військовий з’їзд» - Слайд #5

Відкрив з'їзд голова Української Центральної Ради М. Грушевський.


Слайд #6
Презентація на тему «I всеукраїнський військовий з’їзд» - Слайд #6

До складу президії було обрано С. Петлюру, М. Міхновського, В. Винниченка, Ю. Капкана, С. Письменного. В центрі уваги з'їзду були питання загальнополітичного характеру.
с. Петлюра
В. ВИННИЧЕНКО
М. МІХНОВСЬКИЙ


Слайд #7
Презентація на тему «I всеукраїнський військовий з’їзд» - Слайд #7

На пропозицію С. Петлюри делегати форуму привітали УЦР, склали їй велику подяку за об'єднання сил українства і визнали УЦР єдиним компетентним органом усієї України та у відносинах з Тимчасовим урядом. У ставленні до війни форум висловився за мир без анексій і контрибуцій на засадах самовизначення націй. Він закликав Тимчасовий уряд точно і негайно визначити своє ставлення до Антанти, Четвертного союзу, зажадав включення представників України до делегації Росії на майбутній мирній конференції.


Слайд #8
Презентація на тему «I всеукраїнський військовий з’їзд» - Слайд #8

З доповіддю «Про націоналізацію війська» виступив С. Петлюра. В ній засуджувалась антидемократична система формування армії з представників різних національностей, яка, на погляд промовця, призвела за три роки війни до втрати боєздатності фронтових частин. Було запропоновано негайно виділити українських вояків в окремі військові одиниці, але на фронті здійснювати це обережно, щоб не дезорганізувати бойові частини.


Слайд #9
Презентація на тему «I всеукраїнський військовий з’їзд» - Слайд #9

Учасники з'їзду підтримали вимогу національно-територіальної автономії України, призначення при Тимчасовому уряді міністра у справах України, створення крайового урядового органу, підтримали формування першої української військової частини - полку ім. Б. Хмельницького. Командиром полку був призначений полковник Юрій Капкан.


Слайд #10
Презентація на тему «I всеукраїнський військовий з’їзд» - Слайд #10

З'їзд накреслив ряд рішучих заходів, спрямованих на українізацію школи, націоналізацію землі, обрав Генеральний військовий комітет.


Завантажити презентацію