Презентація на тему «Хлопомани і народовці. Москвофільство і малоросійство»


Рейтинг презентації 5 на основі 3 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Хлопомани і народовці. Москвофільство і малоросійство» - Слайд #1

Хлопомани і народовці. Москвофільство і малоросійство.
Тема:
Історія України


Слайд #2
Презентація на тему «Хлопомани і народовці. Москвофільство і малоросійство» - Слайд #2

План
Подвійна лояльність української еліти;
Суспільно-політичні течії другої половини ХІХ століття;
Український соціалізм. М. Драгоманов.


Слайд #3
Презентація на тему «Хлопомани і народовці. Москвофільство і малоросійство» - Слайд #3

Генезис “подвійної лояльності”:
1764 р. – остаточна ліквідація автономії Гетьманщини;
1775 р. – знищення Запорозької Січі;
1781 р. – скасування полково-адміністративної системи;
1785 р. – Грамота про вільність дворянства.


Слайд #4
Презентація на тему «Хлопомани і народовці. Москвофільство і малоросійство» - Слайд #4

Риси “малороса”:
притуплена чи повністю втрачена історична пам‘ять;
прийняття імперських історичних міфів;
зневажливе ставлення до культури й самобутності власного народу.


Слайд #5
Презентація на тему «Хлопомани і народовці. Москвофільство і малоросійство» - Слайд #5

Основні ідеї москвофілів:
твердження про етнічну однорідність росіян, українців і галицьких русинів;
заперечення існування українців як нації;
заклик до об‘єднання всіх слов‘янських народів під владою російського самодержавства.


Слайд #6
Презентація на тему «Хлопомани і народовці. Москвофільство і малоросійство» - Слайд #6

Володимир Антонович1834–1908
Лідери народовців:


Слайд #7
Презентація на тему «Хлопомани і народовці. Москвофільство і малоросійство» - Слайд #7

Олександр Барвінський
1847-1926


Слайд #8
Презентація на тему «Хлопомани і народовці. Москвофільство і малоросійство» - Слайд #8

Засновник українського соціалізму:
Михайло Драгоманов
1841-1895


Слайд #9
Презентація на тему «Хлопомани і народовці. Москвофільство і малоросійство» - Слайд #9

ДодатокПеревірка домашнього завдання (тест)
1 Який напрямок своєї геополітичної стратегії обрала Австрійська імперія у першій половині ХІХ ст.?
А) Східний;
Б) Західний;
В) Південний.
2 Яка країна виношувала у 80-х рр.. ХІХ ст. план створення «Київського королівства»?
А) Російська імперія;
Б) Німеччина;
В) Австро-Угорська імперія.
3 Геополітичні плани яких країн співпадали відносно України?
А) Росії та Польщі;
Б) Австрії та Німеччини;
В) Туреччини та Литви.
4 Польська національна ідея передбачала відновлення польської державності в кордонах:
А) 1772 р.;
Б) 1793 р;
В) 1795 р.
5 Хто був носієм і провідником національної культури в Україні?
А) пролетаріат;
Б) духовенство;
В) інтелігенція.


Слайд #10
Презентація на тему «Хлопомани і народовці. Москвофільство і малоросійство» - Слайд #10

6 Серед міських жителів у другій половині ХІХ ст. українці становили:
А) менше третини;
Б) більше третини;
В) третину.
7 Підросійську територію України було поділено на:
А) 6 губерній;
Б) 9 губерній;
В) 3 губернії.
8 Рівень освіти на зламі ХІХ й ХХ століть в Україні був:
А) високим;
Б) середнім;
В) низьким.
9 Відповідно поєднайте логічні пари:
А) Росія; 1) Гогенцолерни;
Б) Австро-Угорщина; 2) Романови;
В) Німеччина; 3) Габсбурги.
10 Росія розглядала Україну як плацдарм для поширення свого впливу на:
А) Захід і Південь;
Б) Схід і Північ;
В) Захід і Північ.
11 Зміцнення, згуртування, об'єднання в нерозривне ціле – це…
А) злиття;
Б) консолідація;
В) симбіоз.