Презентація на тему «Братства»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Братства» - Слайд #1

Братства


Слайд #2
Презентація на тему «Братства» - Слайд #2

Братства — національно-релігійні громадські організації українських (русинських) і білоруських (литовських) православних міщан у 16-18 ст.


Слайд #3
Презентація на тему «Братства» - Слайд #3

Братства відіграли значну роль у суспільно-політичному та культурному житті, в боротьбі проти політики національного і релігійного утисків, яку проводили шляхетська Польща та католицька церква в Україні і в Білорусі. У 80-х роках 16 ст. широку діяльність розгорнуло Львівське Успенське Ставропігівське братство.


Слайд #4
Презентація на тему «Братства» - Слайд #4

Львівська ставропігія — братство, національно-релігійна громадська організація православних українських міщан Львова з 80-х років 16 ст. до 1788 р. Ініціаторами заснування Лвівського братства були середньозаможні купці та ремісники Ю. Рогатинець, І.Рогатинець, І.Красовський, Д.Красовський, Л.Малецький та інші. Лвівське братство протягом тривалого часу очолювало боротьбу українського населення Галичини проти насильного запровадження Брестейської церковної унії 1596 року, виступало проти соціально-політичного гноблення та національно-релігійних утисків з боку польсько-шляхетської влади.


Слайд #5
Презентація на тему «Братства» - Слайд #5

Львівська ставропігія — братство, національно-релігійна громадська організація православних українських міщан Львова з 80-х років 16 ст. до 1788 р. Ініціаторами заснування Лвівського братства були середньозаможні купці та ремісники Ю. Рогатинець, І.Рогатинець, І.Красовський, Д.Красовський, Л.Малецький та інші. Лвівське братство протягом тривалого часу очолювало боротьбу українського населення Галичини проти насильного запровадження Брестейської церковної унії 1596 року, виступало проти соціально-політичного гноблення та національно-релігійних утисків з боку польсько-шляхетської влади.


Слайд #6
Презентація на тему «Братства» - Слайд #6

Наприкінці 16 – на початку 17 ст. братсва виникли в Рогатині, Красноставі, Городку, Галичі, Перемишлі, Любачеві, Дрогобичі та інших містах. Так, 1589 р. організаційно оформилися братства в Рогатині, Могильові та Красноставі, 1591 р. у Бересті та Городку. Близько 1615 р. було засновано Київське братство, до якого вступило багато міщан, православних шляхтичів, а також запорізьке військо на чолі з гетьманом П.Сагайдачним.


Слайд #7
Презентація на тему «Братства» - Слайд #7

З кінця 16 – початку 17 ст. братства брали активну участь у боротьбі проти посилення польсько-шляхетського гніту, національного та релігійного утисків і набували великого громадсько-політичного і національно-культурного значення.


Слайд #8
Презентація на тему «Братства» - Слайд #8

Будучи насамперед організаціями заможного ремісничо-торгового міського населення (бюргерства), братства об'єднували навколо себе також представників інших соціальних верств України. Іноді Б. підтримували і окремі православні магнати та єпископи (зокрема князь К.Острозький).


Слайд #9
Презентація на тему «Братства» - Слайд #9

Будучи насамперед організаціями заможного ремісничо-торгового міського населення (бюргерства), братства об'єднували навколо себе також представників інших соціальних верств України. Іноді Б. підтримували і окремі православні магнати та єпископи (зокрема князь К.Острозький).


Слайд #10
Презентація на тему «Братства» - Слайд #10

Будучи насамперед організаціями заможного ремісничо-торгового міського населення (бюргерства), братства об'єднували навколо себе також представників інших соціальних верств України. Іноді Б. підтримували і окремі православні магнати та єпископи (зокрема князь К.Острозький).


Слайд #11
Презентація на тему «Братства» - Слайд #11

Одночасно братства розгортали велику культосвітню діяльність. Вони відкривали школи, друкарні, навколо яких збиралися культурні сили. На базі Київської братської школи 1632 р. було створено Києво-Могилянську колегію (з 1701 р. – академію).


Слайд #12
Презентація на тему «Братства» - Слайд #12

Одночасно братства розгортали велику культосвітню діяльність. Вони відкривали школи, друкарні, навколо яких збиралися культурні сили. На базі Київської братської школи 1632 р. було створено Києво-Могилянську колегію (з 1701 р. – академію).


Слайд #13
Презентація на тему «Братства» - Слайд #13

У 2-й пол. 17 – 18 ст. у зв'язку з дальшим зміцненням феодальних відносин, роль Б. в суспільно-політичному житті зменшувалася. В Галичині і на Правобережжі вони підпадали під вплив духовенства, на Лівобережжі виконували переважно релігійно-побутові функції.


Слайд #14
Презентація на тему «Братства» - Слайд #14

Висновок
Братства були національно-релігійними організаціями в Україні , які боролися проти шляхетсько-релігійного свавілля зі сторони Польщі та впливали на розвиток православного духовенства в Україні.


Слайд #15
Презентація на тему «Братства» - Слайд #15

Кінець презентації