Презентація на тему «Аналіз соціального розвитку в УРСР»


Рейтинг презентації 4 на основі 2 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Аналіз соціального розвитку в УРСР» - Слайд #1

Аналіз соціального розвитку в УРСР
В II половині 1960-х – I половині 1980-х


Слайд #2
Презентація на тему «Аналіз соціального розвитку в УРСР» - Слайд #2

Етнічно-соціальні процеси
Приріст населення Української СР зменшився майже в 3 рази
В той же час кількість українців дещо зменшилась, а росіян збільшилась


Слайд #3
Презентація на тему «Аналіз соціального розвитку в УРСР» - Слайд #3

Особливості економіки республіки
збільшували потік населення в міста збільшення міського населення
Незначно виріс відсоток
робітників,
зайнятих в народному
господарстві


Слайд #4
Презентація на тему «Аналіз соціального розвитку в УРСР» - Слайд #4

Рівень життя населення
Збільшення середньої заробітної плати та пенсії
Слабка матеріальна база будинків культур, кінотеатрів, музеїв
Зріст рівня послуг та медичної допомоги
Недостатня культурна та історична освіта населення
Безкоштовна середня та вища освіта
50-60 місце в світі за рівнем життя
5-денна робоча неділя
Низька якість безоплатного житла
Швидкими темпами відбувалася газифікування і електрифікація міст і сіл
Відсутність товарів широкого вжитку
+


Слайд #5
Презентація на тему «Аналіз соціального розвитку в УРСР» - Слайд #5

Повсякденне життя
Повсякденне життя сільських і міських жителів мало свої особливості. Умови життя міських жителів помітно змінювалися під впливом науково-технічної революції. Неодмінними атрибутами повсякденного життя стали телевізори та радіоприймачі. Розширилась мережа будинків побуту, салонів краси, ательє пошиття модного одягу тощо.


Слайд #6
Презентація на тему «Аналіз соціального розвитку в УРСР» - Слайд #6

Селяни щоденно працювали у своїх підсобних господарствах, від яких значною мірою залежав їх добробут.
Використання побутових приладів, зокрема холодильників, істотно змінювало умови життя. З'явилися нові форми обслуговування населення, важливе значення мало відкриття в магазинах відділів кулінарії, де можна було придбати різноманітні напів-фабрикати.
.


Слайд #7
Презентація на тему «Аналіз соціального розвитку в УРСР» - Слайд #7

Моральний стан радянського суспільства
Одним з атрибутів держави, створеної комуністами, була комуністична мораль. Її принципи:
Відданість справі комунізму
Добросовісна праця на благо суспільству
Колективізм і взаємна товариська допомога
Гуманне ставлення та повага
КПРС уважала формування комуністичної моралі одним із головних напрямів своєї діяльності. Принципи комуністичної моралі поширювали всіма засобами радянської пропаганди, на них будували систему навчання та виховання в школі, вищих навчальних закладах.
У тогочасному суспільстві існувала подвійна мораль. Партія проголошувала високі моральні принципи, водночас маніпулюючи людьми, використовувала їхню залежність і родинні зв'язки у своїх політичних техлогіях.


Слайд #8
Презентація на тему «Аналіз соціального розвитку в УРСР» - Слайд #8

Привілейоване становище партійно - державної номенклатури
Партійно-державна номенклатура в СРСР – привілейована правляча верства. До номенклатурного списку входили тільки члени КПРС. Інформація про привілеї не розголошувалася, оскільки могла викликати невдоволення населення.
Привілеї та пільги стосувалися передусім перших життєвих потреб. Належність до партійно-державної номенклатури відкривала шлях до успішного вирішення життєвої проблеми. Партійні керівники в столицях, областях і районах отримували квартири в будинках поліпшеного планування, що знаходилися в кращих мікрорайонах міста, мали доступ до кращого харчування, недоступного для основної маси громадян, привілеї у сфері медичного обслуговування (спецлікарні) та відпочинку (курорти). Кращі автомобілі, меблі, одяг, взуття, книжки, навчання дітей у престижних навчальних закладах – це не повний перелік товарів і послуг, якими користувалися партійно-державна номенклатура.


Слайд #9
Презентація на тему «Аналіз соціального розвитку в УРСР» - Слайд #9

Висновки
Багаточисельні зміни в складі і структурі населення УРСР були наслідком різних економічних процесів та ідеологічних пробуджень. Визначальною тенденцією в соціальній сфері була урбанізація, а основними позитивними змінами – регулярні заробітні плати і пенсії, ріст асортименту товарів та послуг. Але все ж, в супереч росту життєвого рівня населення, його добробут у порівнянні з іншими країнами світу залишався низьким.