Презентація на тему «Зовнішня політика Ккраїни»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Зовнішня політика Ккраїни» - Слайд #1

Зовнішня політика україни
Виконала
Учениця 11-А класу
Очеретяна Каріна


Слайд #2
Презентація на тему «Зовнішня політика Ккраїни» - Слайд #2

Формування головних засад зовнішньої політики: 1991-2010 рр.
Оскільки Україна має особливе географічне розташування – між Європою і Азією, природнім є її багатовекторність зовнішньополітичних орієнтацій.
Їх є щонайменше три: 


Слайд #3
Презентація на тему «Зовнішня політика Ккраїни» - Слайд #3

Формування головних засад зовнішньої політики: 1991-2010 рр.
Оскільки Україна має особливе географічне розташування – між Європою і Азією, природнім є її багатовекторність зовнішньополітичних орієнтацій.
Їх є щонайменше три: 


Слайд #4
Презентація на тему «Зовнішня політика Ккраїни» - Слайд #4

Формування головних засад зовнішньої політики: 1991-2010 рр.
Оскільки Україна має особливе географічне розташування – між Європою і Азією, природнім є її багатовекторність зовнішньополітичних орієнтацій.
Їх є щонайменше три: 


Слайд #5
Презентація на тему «Зовнішня політика Ккраїни» - Слайд #5

Підсумовуючи, маємо сказати, що керівництво України усі попередні роки здійснювало пошук основних векторів зовнішньої політики: від намірів набуття членства в НАТО до проголошення позаблокового нейтрального статусу, від одновекторної орієнтації на Захід до визнання стратегічним партнером Російської Федерації при збереженні курсу на євроінтеграцію.
 


Слайд #6
Презентація на тему «Зовнішня політика Ккраїни» - Слайд #6

8 грудня 1991 р. у Біловезькій Пущі на території Білоруської РСР у результатів переговорів В. Шушкевича, Б.Єльцина і Л. Кравчука – лідери трьох республік Радянського Союзу – Білорусії, Росії, України (без відома Президента СРСР М. Горбачова) підписали Угоду про утворення Співдружності Незалежних Держав (СНД).
Україна в СНД: політичні та економічні взаємовідносини


Слайд #7
Презентація на тему «Зовнішня політика Ккраїни» - Слайд #7

2005-2009 рр. – це час погіршення українсько-російських взаємин.


Слайд #8
Презентація на тему «Зовнішня політика Ккраїни» - Слайд #8

 В травні 1997 р. в Києві підписано Угоду з Чорноморським флотом. Розрахунок за використання об'єктів в Криму Росія здійснює шляхом щорічного зменшення державного боргу України перед Росією на суму 9779 млн. доларів. Згідно з Угодою Чорноморський флот Російської Федерації має перебувати на території України до 2017 р.
Вслід за підписанням договору по Чорноморському флоту в грудні 1997 р. був підписаний Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією. 


Слайд #9
Презентація на тему «Зовнішня політика Ккраїни» - Слайд #9

21 квітня 2010 р. в Харкові Президент України В. Янукович і Президент Російської Федерації Д. Медвєдєв підписали Угоду про продовження перебування російського Чорноморського флоту в Криму ще на 25 років в обмін на згоду Росії знизити ціну на газ для України на 100 дол. США за 1000 м. куб. від існуючого контракту.


Слайд #10
Презентація на тему «Зовнішня політика Ккраїни» - Слайд #10

Таким чином, в україно-російських відносинах з 1991 р. відбувались складні, неоднозначні процеси. До 2010 р. переважала тенденція до їх ускладнення, обмеження у різних сферах міждержавного співробітництва. З 2010 р. почалось вирівнювання українсько-російських відносин з чіткою перспективою до виходу їх на рівень стратегічного партнерства.


Слайд #11
Презентація на тему «Зовнішня політика Ккраїни» - Слайд #11

У 1994 р. Україна підписала з ЄС Угоду про партнерство та співробітництво. 
Європейський вектор зовнішньополітичного курсу
Це прискорило встановлення контактів на найвищому політичному рівні, розпочали діяти Рада та Комітет з питань співробітництва між Україною і ЄС, а також комітет міжнародного співробітництва, відкрилась перспектива асоційованого членства України у складі ЄС. У 1995 р. Україна стала членом Ради Європи і відтоді бере участь у розробці європейської політики.


Слайд #12
Презентація на тему «Зовнішня політика Ккраїни» - Слайд #12

Україна здійснила реальні кроки, які наближають її до членства в ЄС:


Слайд #13
Презентація на тему «Зовнішня політика Ккраїни» - Слайд #13

Економічні критерії вступу до ЄС передбачають: 


Слайд #14
Презентація на тему «Зовнішня політика Ккраїни» - Слайд #14

Однак є і інша сторона в цьому процесі. Це проблема торгівлі з країнами Східної Європи. Товари країн Заходу за якістю більш конкурентоспроможні і таким чином витісняють в цьому регіоні українські товари. Став більш жорстким візовий режим і міграційна політика щодо нелегальної трудової міграції з України. 


Слайд #15
Презентація на тему «Зовнішня політика Ккраїни» - Слайд #15

Після тривалих дій і сподівань у 2008 р. Україна стала членом СОТ.
Непростою для України виявилась проблема членства у Світовій організації торгівлі (СОТ).
В цих умовах правила СОТ кожною із держав-членів почали корегуватися на свою користь. Став реальністю протекціонізм з боку деяких держав. До того ж економіка України на сучасному етапі надто слабка, щоб конкурувати з високорозвиненими країнами. За індексом конкурентоспроможності Україна посідає серед 104 країн тільки 86-е місце. Нам загрожує подальше збільшення обсягів імпортних товарів, послаблення конкурентних позицій власного АПК, вугільної, автомобільної і авіаційної промисловості, а також вітчизняного банківського капіталу.


Слайд #16
Презентація на тему «Зовнішня політика Ккраїни» - Слайд #16

Важливим елементом європейської політики України є взаємовідносини з НАТО (військовий союз держав Європи, США і Канади, утворений у 1949 р.). В сучасну епоху НАТО більше дбає про глобальну безпеку, здійснює контроль над роззброєнням та нерозповсюдженням зброї масового знищення, виконує миротворчі функції (Балкани, Афганістан).
взаємовідносини з НАТО 
 У 1994 р. Україна підписала з НАТО передвступну програму «Партнерство заради миру»


Слайд #17
Презентація на тему «Зовнішня політика Ккраїни» - Слайд #17

для вступу до НАТО необхідно здійснити:


Слайд #18
Презентація на тему «Зовнішня політика Ккраїни» - Слайд #18

Таким чином, після проголошення Україною своєї незалежності були встановлені дипломатичні відносини з усіма європейськими країнами, налагоджені контакти на найвищому рівні, суттєво розширились торгівельно-економічні стосунки. Україна бере активну участь в усіх європейських політичних і економічних структурах. Не вирішеною залишається проблема членства України в ЄС, що є наслідком не повної відповідності українського законодавства до вимог Євросоюзу.


Слайд #19
Презентація на тему «Зовнішня політика Ккраїни» - Слайд #19

У 1991 р. Україна стала незалежною державою. Перед Україною відкрилися нові можливості формування та здійснення своєї зовнішньої політики. При цьому слід зауважити, що до здобуття незалежності Україна практично не здійснювала зовнішню політику, хоча і мала Міністерство закордонних справ. Тому досить складною проблемою було вироблення власної стратегії на міжнародній арені, визначення національних інтересів, розробка геополітичних пріоритетів.
Для країн Заходу Україна була маловідомим об'єктом міжнародних відносин. До того ж вона мала ядерну зброю. Тому США в перші роки нашої незалежності більше покладалися на Росію.
Оскільки Україна має особливе географічне розташування – між Європою і Азією, природнім є їїбагатовекторність зовнішньополітичних орієнтацій. Їх є щонайменше три: східний (Росія, країни СНД), західний (Польща, Західна Європа, США) та південно-східний (Болгарія, Туреччина, країни Сходу).
З прийняттям Декларації про державний суверенітет Україна стала суб'єктом міжнародного права, заявила про свою миролюбність, почала брати участь в роботі міжнародних організацій, проголосила про свій намір в майбутньому стати нейтральною без'ядерною державою, підтвердила відсутність територіальних претензій до сусідніх держав і заявила про невизнання жодних територіальних претензій до себе.
Світова спільнота досить по
висновок


Слайд #20
Презентація на тему «Зовнішня політика Ккраїни» - Слайд #20

http://study.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=120
джерела


Слайд #21
Презентація на тему «Зовнішня політика Ккраїни» - Слайд #21

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію