Презентація на тему «Зміна природних об’єктів на рукотворні»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Зміна природних об’єктів на рукотворні» - Слайд #1

Зміна природних об'єктів на рукотворні
План:
Основні поняття, що будуть обговорюватись;
Типи рукотворних об'єктів;
Осередки історичних подій;
Зміни на земній поверхні і картах;
Порівняльні картосхеми;
Необхідність змін;
Висновки.


Слайд #2
Презентація на тему «Зміна природних об’єктів на рукотворні» - Слайд #2

Основніпоняття
Приро́дний ландша́фт — цілісна частина ландшафтної оболонки Землі, що утворилася в результаті складної й тривалої взаємодії основних геокомпонентів планети (гірських порід, води, повітря, біоти) в певних (щоразу специфічних) умовах середовища, і як наслідок - набула характерного вигляду в просторі.
Антропоге́нний ландша́фт— географічний ландшафт, що утворюється внаслідок спрямованої діяльностілюдини або опосередкованого (непрямого) її впливу на природний ландшафт.
Історичні подїї— те, що відбулося з людьми в минулому в певний час та в певному місці: подорожі, битви, відкриття тощо.
Географічна карта, мапа — зображення у певному масштабі території земної поверхні на площині, виконане за допомогою умовних знаків із застосуванням географічної (картографічної) проекції.


Слайд #3
Презентація на тему «Зміна природних об’єктів на рукотворні» - Слайд #3

С.В. Трохимчук (1968) на прикладі Українських Карпат пропонує типологію антропогенних ландшафтів:
1. Порушені ландшафти, які піддалися тривалій, але неглибокій дії людини (наприклад, випас худоби);
2. Слабо змінені ландшафти, характеризуються тим, що площа посівних земель займає не більше 25 % території ландшафтів;
3. Середньо змінені ландшафти, в яких на долю освоєних земель припадає від 25 до 50 % їх території;
4. Сильно змінені ландшафти з освоєними землями від 50 до 75 % їх території;
5. Перетворені ландшафти з освоєними землями вище 75 % їх території;
6. Урбанізовані ландшафти.
Типи рукотворних об'єктів


Слайд #4
Презентація на тему «Зміна природних об’єктів на рукотворні» - Слайд #4

Класифікація антропогенних ландшафтів за змістом. Вона враховує розбіжності в найбільш важливих структурних частинах антропогенних комплексів:
1. Сільськогосподарські комплекси (оброблені поля, культурні луки);
2. Лісові комплекси (вторинний ліс, штучні насадження лісу);
3. Водні комплекси (озера, водосховища);
4. Промислові комплекси(включаючи транспортні);
5 . Селітебні комплекси – ландшафти населених пунктів, від дрібних до величезних міст.
6. Військові полігони.


Слайд #5
Презентація на тему «Зміна природних об’єктів на рукотворні» - Слайд #5

Сільськогосподарські ландшафти – ландшафти, що формуються для цілей і під впливом сільськогосподарського виробництва. Виникають у процесі використання земель, рослинний і ґрунтовий покрив яких зазнає суттєвих змін і що більшою чи меншою мірою перебуває під контролем людини. Попередній аналіз історико-географічних особливостей функціонування сільськогосподарських ландшафтів показує, що протягом двох останніх тисячоліть вони домінували серед антропогенних, а з кінця XVIII ст. і до теперішнього часу є фоновими у структурі сучасних ландшафтів України. На території України сільськогосподарські ландшафти займають 62%, для порівняння в Англії – 26,6%, Франції – 32-35%. Основна частина зосереджена в зоні лісостепу і степу.


Слайд #6
Презентація на тему «Зміна природних об’єктів на рукотворні» - Слайд #6

Лісові антропогенні ландшафти утворюються внаслідок вирубки і штучного насадження лісових масивів.


Слайд #7
Презентація на тему «Зміна природних об’єктів на рукотворні» - Слайд #7

Водні антропогенні ландшафти виникають у процесі створення штучних водоймищ і водотоків. У структурі водних антропогенних ландшафтів України переважають водосховища, ставки та канали. 


Слайд #8
Презентація на тему «Зміна природних об’єктів на рукотворні» - Слайд #8

Промислові ландшафти утворилися внаслідок гірничовидобувної, металургійної, та інших видів промисловості. Зазвичай вони представлені тереконами, шахтами, штучно розрівняними пагорбами, кар'єрами.


Слайд #9
Презентація на тему «Зміна природних об’єктів на рукотворні» - Слайд #9

Селітебні ландшафти – це антропогенні ландшафти населених пунктів: міст і сіл з їх будовами, вулицями, дорогами, садами і парками. Враховуючи глибину перетворення природних ландшафтів, селітебні ландшафти розділяють на два типи: міські та сільські антропогенні ландшафти. Складність полягає в тому, що в наш час не існує точних та універсальних ознак для розмежування міста та села. Більше того, всі землі населених пунктів розподіляють на три групи: землі міст, землі селищ міського типу та землі сіл.


Слайд #10
Презентація на тему «Зміна природних об’єктів на рукотворні» - Слайд #10

Військові полігони також вносять значний вклад в зміну природних ландшафтів, адже тестування й використання зброї значною мірою впливає на структуру земної поверхні


Слайд #11
Презентація на тему «Зміна природних об’єктів на рукотворні» - Слайд #11

До початку ХХІ ст. людство перетворилося на потужну техногенну силу. Інтенсивний антропогенний вплив призводить до змін не лише в окремих природних комплексах, а й до значних змін природних ландшафтів у цілому.


Слайд #12
Презентація на тему «Зміна природних об’єктів на рукотворні» - Слайд #12

Осередки історичних подій
Внаслідок зведення на Дніпрі каскаду водосховищ було затоплено такі визначні села:
Ошитки – було осередком партизанського руху в період Другої світової війни. Було спалене, але згодом відродилось.
Гусинці – село, в якому розташовувалась Свято-Преображенська церква.
Тарасовичі – село, де дислокувались радянські військові частини в 1943 році..
Адамівка – відзначалась місцем розташування старовинної церкви, жіночого монастиря, оборонних валів часів князя Ромодановського, Покровської дерев'яної церкви датованої 1761. Біля села почався бій між російськими військами і турками в 1678 році.
Бужин – під час визвольної війни тут було споруджено велике укріплення й переправу через Дніпро. У 1662 році поблизу цього села росіяни зазнали поразки від Юрія Хмельницького, а в 1678 князь Ромодановський і гетьман Іван Самойлович завдали поразки турецькому хану.
Також було затоплено частину історичної місцини Червона Слобода.
Цей перелік – це лише мала частина з того, що було втрачено під водами каскаду водосховищ. Насправді ж список це дуже великий і для його повного дослідження потрібно витратити не один рік свого життя


Слайд #13
Презентація на тему «Зміна природних об’єктів на рукотворні» - Слайд #13

Зміни на земнійповерхні і картах
Внаслідок діяльності людини за останні 100 років відбулись численні зміни в ландшафтах, які в свою чергу стало причиною зміни фізичних карт України. З'явились водосховища, канали, кар'єри тощо.


Слайд #14
Презентація на тему «Зміна природних об’єктів на рукотворні» - Слайд #14

Порівняльні картосхеми
Фізична карта України 1917р
Фізична сучасна карта України


Слайд #15
Презентація на тему «Зміна природних об’єктів на рукотворні» - Слайд #15

На мою думку, сьогодні більшість ландшафтів в Україні набули антропогенного характеру. Ці зміни просто необхідні для забезпечення потреб людини і суспільства в цілому. Кожен з вищенаведених ландшафтів з часом буде тільки розширюватись, а отже будуть зникати природні ландшафти, що є великою проблемою.
Зміна ландшафтів є виправданою, оскільки це потрібно для того, щоб забезпечити потреби людей.
Висновок


Завантажити презентацію