Презентація на тему «Життя та діяльність М.П. Драгоманова»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Життя та діяльність М.П. Драгоманова» - Слайд #1

Презентація на тему: Життя та діяльність М.П. Драгоманова
Виконала:
студентка 211-к групи
факультету дошкільної та корекційної освіти
Лялюк В.П.
Міністерство освіти і науки УкраїниДепартаменту науки і освітиХарківської обласної державної адміністраціїКомунальний заклад «Харківська гуманітарно–педагогічна академія»Харківської обласної ради


Слайд #2
Презентація на тему «Життя та діяльність М.П. Драгоманова» - Слайд #2

Михайло Петрович Драгомаанов (6 (18) вересня 1841, Гадяч — 20 червня (2 липня) 1895, м. Софія) — український публіцист, історик, філософ, економіст, літературознавець, фольклорист, громадський діяч, представник відомого роду українських громадських і культурних діячів Драгоманових.
Один із організаторів «Старої громади» у Києві. Доцент Київського університету (1864 —1875). Після звільнення за політичну неблагонадійність емігрував до Женеви, де очолював осередок української політичної еміграції (1876–1889). Професор Вищої школи у Софії (зараз — Софійський університет) (1889–1895).
Брат письменниці та громадської діячки Олени Пчілки, дядько Лесі Українки й Оксани Драгоманової.
Біографія


Слайд #3
Презентація на тему «Життя та діяльність М.П. Драгоманова» - Слайд #3

Батьки М. Драгоманова, дрібнопомісні дворяни, нащадки козацької старшини, були освіченими людьми, поділяли ліберальні для свого часу погляди. «Я надто зобов'язаний своєму батьку, який розвив у мені інтелектуальні інтереси, з яким у мене не було морального розладу і боротьби…» — згадував пізніше М. Драгоманов.
Біографія


Слайд #4
Презентація на тему «Життя та діяльність М.П. Драгоманова» - Слайд #4

Гадяцьке повітове училище
У 1849–1853 навчався в Гадяцькому повітовому училищі, де, з-поміж інших дисциплін, виділяв історію, географію, мови, захоплювався античним світом.
Біографія


Слайд #5
Презентація на тему «Життя та діяльність М.П. Драгоманова» - Слайд #5

Полтавська гімназія
Продовжив навчання в Полтавській гімназії. Вражав викладачів своєю надзвичайною цілеспрямованістю, працьовитістю, освіченістю.
Біографія


Слайд #6
Презентація на тему «Життя та діяльність М.П. Драгоманова» - Слайд #6

Восени 1859 вступив на історико-філологічний факультет Київського університету. Тут у нього з'являються значно ширші і більші можливості вдосконалювати свою загальну освіту, повніше і живіше знайомитися з тими суспільними і політичними процесами, що постійно зароджувалися у студентському середовищі.
Біографія


Слайд #7
Презентація на тему «Життя та діяльність М.П. Драгоманова» - Слайд #7

Університет тих часів являв собою один із найважливіших осередків наукового, культурного і громадського життя. Значною мірою це була заслуга попечителя Київського навчального округу, славетного хірурга М.Пирогова, який «допустив у Києві de facto академічну свободу, схожу на європейську». М. Драгоманов намагався органічно поєднувати процес навчання з практичною громадською роботою, на яку підштовхували розбуджені загальною ситуацією політичні настрої.
Біографія


Слайд #8
Презентація на тему «Життя та діяльність М.П. Драгоманова» - Слайд #8

Етапним у справі становлення М. Драгоманова як політичного і громадського діяча став його виступ над труною Шевченка у Києві, коли прах великого Кобзаря перевозили до Чернечої гори.
Біографія


Слайд #9
Презентація на тему «Життя та діяльність М.П. Драгоманова» - Слайд #9

1863 — став членом товариства «Громада», об'єднання, що було формою пробудження свідомості національної інтелігенції до пізнання української історії, культури, народного побуту, права. Пізніше, у 1870-х рр., з'явилися нові, «молоді» Громади, в статутах яких уже стояло питання про «самостійне політичне існування» України з «виборним народним правлінням».
Біографія


Слайд #10
Презентація на тему «Життя та діяльність М.П. Драгоманова» - Слайд #10

Особливе місце в політично-публіцистичній діяльності М. Драгоманова посідала Галичина. Він намагався «розбудити» галицьке громадське життя (так, як він це розумів), піднести рівень суспільної свідомості.
Біографія


Слайд #11
Презентація на тему «Життя та діяльність М.П. Драгоманова» - Слайд #11

Наступ реакції, повторне запровадження утисків проти відроджуваних проявів української культури змусили М.Драгоманова виїхати за кордон і стати політичним емігрантом. Восени 1875 року через Галичину й Угорщину він вирушив до Відня з наміром створити там осередок національної політичної думки, започаткувати випуск української газети.
Біографія


Слайд #12
Презентація на тему «Життя та діяльність М.П. Драгоманова» - Слайд #12

Восени 1876 М.Драгоманов створив у Женеві громадсько-політичний збірник «Громада». Було видано 5 томів збірника. Головна тема «Громади» — дати якнайбільше матеріалів для вивчення України і її народу, його духовних починань і прагнення до свободи і рівності серед світової спільноти.
Біографія


Слайд #13
Презентація на тему «Життя та діяльність М.П. Драгоманова» - Слайд #13

1889 — запрошений викладати на кафедрі загальної історії історико-філологічного факультету Софійського університету (Болгарія), де працював до кінця свого життя.
Софійський університет Святого Климента Охридського
Біографія


Слайд #14
Презентація на тему «Життя та діяльність М.П. Драгоманова» - Слайд #14

Наукова кар'єра
У студентські роки захопився історією стародавнього світу. Під керівництвом професора В. Я. Шульгіна підготував дисертацію на право читання лекцій в університеті «Імператор Тиберій», яку захистив у 1864.
Працював учителем географії у 2-й Київській гімназії.
1865 — прийнятий на посаду приват-доцента на кафедру загальної історії історико-філологічного факультету Київського університету Св. Володимира. Читав лекції з історії Стародавнього Сходу, історії та історіографії Стародавньої Греції, історії Стародавнього Риму, Нової історії (доби Реформації та Відродження). Опублікував низку статей зі стародавньої історії.


Слайд #15
Презентація на тему «Життя та діяльність М.П. Драгоманова» - Слайд #15

Наукова кар'єра
1870 — захистив магістерську дисертацію на ступінь магістра загальної історії на тему «Питання про історичне значення Римської імперії та Тацит».
Після наукового відрядження за кордон у 1873 призначений на посаду штатного доцента.
1875 — звільнений з університету за політичну діяльність.


Слайд #16
Презентація на тему «Життя та діяльність М.П. Драгоманова» - Слайд #16

Літературознавчі погляди
М.Драгоманов у своїх наукових і літературно-критичних працях 1870-1890-х років («Література російська, великоруська, українська і галицька», 1873–1874; «Листи на Наддніпрянську Україну», 1893–1894; "Святкування роковин Шевченка в «руському обществі», 1873; «Війна з пам'яттю про Шевченка», 1882; «Т.Шевченко в чужій хаті його імені», 1893 та ін.) вимагав, щоб література неодмінно керувалася принципами вірності правді життя, відповідала своєму часові, сягала проблемами та героями глибин суспільного життя.


Слайд #17
Презентація на тему «Життя та діяльність М.П. Драгоманова» - Слайд #17

Велике значення мала розробка Драгомановим концепції народності літератури. Він наголошував на історичності цієї категорії, яка, постійно розвиваючись, оновлюючи зміст і форму, виявляла глибоку чутливість до суспільних і естетичних потреб народу. Підтримуючи у творчості українських письменників справді народне, М.Драгоманов вів рішучу боротьбу проти псевдонародності, провінційності та обмеженості літератури.
Літературознавчі погляди


Слайд #18
Презентація на тему «Життя та діяльність М.П. Драгоманова» - Слайд #18

Одним із перших в українському літературознавстві М.Драгоманов звернувся до аналізу романтизму як напряму в мистецтві, що в попередні десятиліття відіграло позитивну роль у становленні національної літератури, викликавши зацікавленість до усної народної творчості, етнографії, міфології українців. Цим самим було підготовлено передумови для реалізму, який став домінувати в українській літературі 2-ї половини XIX століття.
Літературознавчі погляди


Слайд #19
Презентація на тему «Життя та діяльність М.П. Драгоманова» - Слайд #19

Цікавою є сама концепція реалізму в естетиці М.Драгоманова, осердям якої є вимога безтенденційного, об'єктивного змалювання життя. Недооцінка переваг реалістичного способу відображення дійсності вела до того, що окремі українські письменники (наприклад, О.Стороженко) малювали абстрактні схеми, а не живих людей, захоплювалися дидактизмом, у той час як художня творчість вимагає «виводити на сцену існуючі, а не видумані особи й становище». Досягнення реалізму в українській літературі вчений пов'язував з творчістю Тараса Шевченка, Марка Вовчка, Панаса Мирного, Івана Нечуя-Левицького, частково Юрія Федьковича. Займаючись порівняльним літературознавством, М. Драгоманов пропагував важливість загальнолюдських естетичних цінностей у розвиткові культури українського народу.
Літературознавчі погляди


Слайд #20
Презентація на тему «Життя та діяльність М.П. Драгоманова» - Слайд #20

Бібліографія
Автор праць «Шевченко, українофіли і соціалізм» (1879), «Историческая Польша и великорусская демократия» (1883), «Чудацькі думки про українську національну справу» (1891), «Листи на Наддніпрянську Україну» (1893); «Автобіографічної замітки» (1883) та «Добавлення» до неї (1889); мемуарів «Австро-руські спомини. 1867–1877» (1889–1892); «Исторические песни малорусского народа» (1874–1875, у співавторстві з В.Антоновичем), «Малорусские народныя предания и рассказы» (1876), «Нові українські пісні про громадські справи: 1764–1880» (1881), «Політичні пісні українського народу 18-19 ст.» (1883–1885) та інших.


Слайд #21
Презентація на тему «Життя та діяльність М.П. Драгоманова» - Слайд #21

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію