Презентація на тему «Життя та діяльність Іммануїла Канта»


Рейтинг презентації 4.5 на основі 4 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Життя та діяльність Іммануїла Канта» - Слайд #1

Презентація на тему:“Життя та діяльність Іммануїла Канта”
Підготувала
учениця 8-А класу
Боярська Ірина


Слайд #2
Презентація на тему «Життя та діяльність Іммануїла Канта» - Слайд #2

Іммануїл Кант був один із представників епохи просвітництва в Німеччині. Залишена Кантом спадщина понад двісті років вважається початком тих процесів, які згодом змінили увесь світ. Його критична філософія стала основою природничо-наукового матеріалізму. Хоча в більш зрілому віці він дійшов висновку, що для пояснення процесів життя тільки цього, як він називав — механістичного уявлення, недостатньо, але його теорія вже стала жити незалежним життям.


Слайд #3
Презентація на тему «Життя та діяльність Іммануїла Канта» - Слайд #3

Філософію Канта поділяють на два періоди —докритичний (до початку 70-х років ХVІІІ ст.) і критичний, коли Кант розпочав досліджувати обмеження розуму. Результати своїх досліджень він виклав у своїх відомих працях: «Критика чистого розуму», «Критика практичного розуму», «Критика спроможності судження» і багатьох інших.


Слайд #4
Презентація на тему «Життя та діяльність Іммануїла Канта» - Слайд #4

Майбутній мислитель народився 22 квітня 1724 року в східній частині прусського королівства, у Кенігсберзі.
У 1740 році Іммануіл став студентом теологічного факультету Кенігсбергзького університету, куди він вступив по наполяганню батьків. Але щонайбільше його цікавили природознавство, філософія, математика.  


Слайд #5
Презентація на тему «Життя та діяльність Іммануїла Канта» - Слайд #5

Основною рисою філософії Канта є її двоїстість, поєднання в одній системі різнорідних, протилежних філософських напрямків. Основна суперечність філософського вчення Канта — це невідповідність між визнанням ним існування речей, явищ природи поза свідомістю людини і запереченням їхнього пізнання (речі — об'єктивні, але непізнаванні).


Слайд #6
Презентація на тему «Життя та діяльність Іммануїла Канта» - Слайд #6

З 1745 по 1755, після закінчення університету, він служив домашнім вчителем. І тільки в 1755 Кант починає викладати в рідному університеті , хоча це було не дуже легко. Відповідно до правил , йому довелося захистити три дисертації протягом двох років. Перша дисертація надавала право на викладацьку діяльність, друга — на одержання звання приват-доцента. А третя — право на заняття посади екстраординарного доцента, яку він одержав тільки в 1770 році.


Слайд #7
Презентація на тему «Життя та діяльність Іммануїла Канта» - Слайд #7

Особисте життя склалося вкрай нудно і монотонно. Він ніколи не був одружений. Ніколи не виїжджав за межі рідного міста, спілкувався тільки з друзями та своїми учнями. Ніколи не змінював своїм ще зі студентських років заведеним звичкам, підкоряючи усю свою діяльність суворому незмінному розпорядку. Улюблена приказка Канта: «жити треба головним чином для того, щоб працювати». І коли за станом здоров'я у 1797 він був вимушений відмовитись від читання лекцій, а через декілька років і займатися науковою діяльністю, йому життя почало вважатися тягарем.


Слайд #8
Презентація на тему «Життя та діяльність Іммануїла Канта» - Слайд #8

Як стверджують його біографи, 12 лютого 1804 року з почуттям полегшення і чи ледве не з задоволенням великий філософ пішов з цього світу.
Могила І.Канта у кафедрі собору Кенігсбергу.


Слайд #9
Презентація на тему «Життя та діяльність Іммануїла Канта» - Слайд #9

Кант — філософ суперечливий, непослідовний. З одного боку, він глибокий вчений-природодослідник, котрий здійснив ряд важливих відкриттів, був близький до матеріалізму і, з іншого боку, став родоначальником класичного агностицизму, фактично став на шлях заперечення пізнання. З одного боку, все багатство реального світу Кант втиснув у свої 12 апріорних категорій загальної логіки і вважав їх вічними, незмінними, нерухливими, які за жодних обставин не переходять одна в одну. З іншого боку, розглядаючи так звані антиномії «чистого розуму», розкрив глибоку діалектику взаємозв'язку, категорій кінечного і безкінечного, простого і складного, причини і наслідку, свободи і необхідності.