Презентація на тему «Земельне право» (варіант 2)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Земельне право» (варіант 2) - Слайд #1

Земельне право


Слайд #2
Презентація на тему «Земельне право» (варіант 2) - Слайд #2

План
 Загальна характеристика земельного права: поняття і предмет правового регулювання
Земельний кодекс
Види земель та їх правовий статус
Форми власності на землю
Користування землею
Права і обов`язки землекористувачів


Слайд #3
Презентація на тему «Земельне право» (варіант 2) - Слайд #3

Загальна характеристика земельного права: поняття і предмет правового регулювання
 Земельне право — комплексна галузь права України, адже її основу складають норми цивільного права, органічно пов'язані з нормами адміністративного та екологічного права. Головними джерелами земельного права слід визнати Конституцію України, Земельний і Цивільний кодекси.


Слайд #4
Презентація на тему «Земельне право» (варіант 2) - Слайд #4

Земельне право — галузь права, що регулює земельні відносини з метою забезпечення раціонального використання земель, створення умов для підвищення їхньої ефективності, охорони прав організацій та громадян як землевласників і землекористувачів. Отже, предметом правового регулювання земельного права є відносини з володіння, користування та розпорядження земельними ресурсами, а також із їх охорони і раціонального використання.


Слайд #5
Презентація на тему «Земельне право» (варіант 2) - Слайд #5

Земельний кодекс
Земельний кодекс було прийнято 13 березня 1992 р. Він установлює, що завданням земельного законодавства є регулювання земельних відносин із метою створення умов для раціонального використання та охорони земель, рівноправного розвитку всіх форм власності на землю і господарювання, збереження та відтворення родючості грунтів, поліпшення природного середовища, охорони прав громадян, підприємств, установ та організацій на землю.


Слайд #6
Презентація на тему «Земельне право» (варіант 2) - Слайд #6

Види земель та їх правовий статус
Усі землі України, відповідно до цільового призначення, поділяються на:• землі сільськогосподарського призначення;• землі населених пунктів (міст, селищ міського типу і сільських населених пунктів);• землі промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення;• землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;• землі лісового фонду;• землі водного фонду;• землі запасу.


Слайд #7
Презентація на тему «Земельне право» (варіант 2) - Слайд #7

Переведення земель з однієї категорії до іншої здійснюється у разі зміни цільового призначення цих земель.Віднесення земель до відповідних категорій і переведення їх з однієї категорії до іншої провадиться органами, які виносять рішення про передачу цих земель у власність або надання їх у користування, а в інших випадках — органами, які затверджують проекти землеустрою та ухвалюють рішення про створення об'єктів природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення.


Слайд #8
Презентація на тему «Земельне право» (варіант 2) - Слайд #8

Форми власності на землю
Державна
Колективна
Приватна
Розпоряджаються землею ради народних депутатів, які в межах їхньої компетенції передають землі у власність або надають у користування та вилучають їх.Повноваження щодо передачі, надання та вилучення земельних ділянок місцеві ради народних депутатів можуть передати відповідно органам державної виконавчої влади або виконавчим органам місцевого самоврядування.


Слайд #9
Презентація на тему «Земельне право» (варіант 2) - Слайд #9

Способи набуття громадянами України права власності на земельні ділянки
Безоплатна передача із земель державної та комунальної власності
Виділення в натурі належної їм земельної частки (паю)
Цивільно-правові договори (міни, купівлі-продажу, дарування)
Набувальна давність
Приватизація земельних ділянок, які раніше були надані їм в користування
Прийняття
спадщини


Слайд #10
Презентація на тему «Земельне право» (варіант 2) - Слайд #10

Користування землею
Користування землею може бути постійним або тимчасовим. Постійним визнається землекористування без заздалегідь установленого строку. Тимчасове користування може бути короткостроковим — до 3 років і довгостроковим — від 3 до 25 років. У разі необхідності ці строки може бути продовжено на період, що не перевищує одного терміну відповідно коротко- чи довгострокового тимчасового користування.
Користування землею на умовах оренди для сільськогосподарських цілей має бути довгостроковим. У постійне користування земля може надаватися радами народних депутатів із земель, що знаходяться в державній власності, а в тимчасове користування — із земель, що знаходяться в колективній і приватній власності, відповідним власником.


Слайд #11
Презентація на тему «Земельне право» (варіант 2) - Слайд #11

Права та обов`язки землекористувачів
Права землекористувачів:
Самостійно господарювати на землі;
Власність на посіви та насадження сільськогосподарських та інших
культур на вироблену продукцію;
Використовувати у встановленому порядку для власних потреб наявні
на земельній ділянці загальнопоширені корисні кпалини, торф, ліси,
водні об`єкти;
На відшкодування збитків у випадках, передбачених законом;
Споруджувати жилі будинки, виробничі та інші будівлі і споруди.
Обов`язки землекористувачів:
Забезпечувати використання землі за цільовим призначенням;
Додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;
Своєчасно сплачувати земельний податок або орендну плату;
Не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та
землекористувачів;
Підвищувати родючість грунтів та зберігати інші корисі властивості землі;
Зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мереж зрошувальних
і осушувальних систем.


Слайд #12
Презентація на тему «Земельне право» (варіант 2) - Слайд #12

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію