Презентація на тему «Засоби масової інформації» (варіант 2)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Засоби масової інформації» (варіант 2) - Слайд #1

Засоби масової інформації
Підготували
учениці 11-А класу
Шпак Анна і Якоб Альона


Слайд #2
Презентація на тему «Засоби масової інформації» (варіант 2) - Слайд #2

Засоби масової інформації(ЗМІ)- форми
розповсюдження інформації,спрямовані на охоплення
необмеженого кола осіб та організацій з метою
оперативного інформування їх про події та явища у
світі.


Слайд #3
Презентація на тему «Засоби масової інформації» (варіант 2) - Слайд #3

Характерні риси засобів масової інформації


Слайд #4
Презентація на тему «Засоби масової інформації» (варіант 2) - Слайд #4

• публічність (необмежене, неперсоніфіковане коло споживачів)


Слайд #5
Презентація на тему «Засоби масової інформації» (варіант 2) - Слайд #5

• наявність спеціальних технічних засобів


Слайд #6
Презентація на тему «Засоби масової інформації» (варіант 2) - Слайд #6

• непряма, розділена в просторі та часі взаємодія комунікаційних партнерів


Слайд #7
Презентація на тему «Засоби масової інформації» (варіант 2) - Слайд #7

Найбільш масовий і сильний політичний
вплив на суспільство мають
аудіовізуальні засоби масової інформації,
насамперед телебачення. 


Слайд #8
Презентація на тему «Засоби масової інформації» (варіант 2) - Слайд #8

Функції засобів масової інформації


Слайд #9
Презентація на тему «Засоби масової інформації» (варіант 2) - Слайд #9

1) Інформаційна функція - отримання і розповсюдження відомостей пронайбільш важливі для громадян і органів влади події


Слайд #10
Презентація на тему «Засоби масової інформації» (варіант 2) - Слайд #10

2) Освітня функція - донесення до громадян певних знань дозволяєадекватно оцінювати відомості, отримані з різних джерел


Слайд #11
Презентація на тему «Засоби масової інформації» (варіант 2) - Слайд #11

3) Функція соціалізації - засвоєння людиною політичних норм, цінностей,зразків поведінки, дозволяє їй адаптуватися до соціальної дійсності


Слайд #12
Презентація на тему «Засоби масової інформації» (варіант 2) - Слайд #12

4) Мобілізаційна функція-проявляється у спонуканні людей до певних політичних дій


Слайд #13
Презентація на тему «Засоби масової інформації» (варіант 2) - Слайд #13

5)Організаторська — у ній найбільш наочно проявляється роль журналістики як «четвертої влади» в суспільстві


Слайд #14
Презентація на тему «Засоби масової інформації» (варіант 2) - Слайд #14

6)Рекламно-довідкова-пов'язана із задоволенням запитів у зв'язку із захоплень різних верств населення (сад, туризм, колекціонування тощо)


Слайд #15
Презентація на тему «Засоби масової інформації» (варіант 2) - Слайд #15

Роль ЗМІ у житті суспільства


Слайд #16
Презентація на тему «Засоби масової інформації» (варіант 2) - Слайд #16

ЗМІ забезпечують представникам різних
суспільних груп можливість
публічно виражати свої думки,
формулювати та представляти в
громадській думці свої інтереси. 


Слайд #17
Презентація на тему «Засоби масової інформації» (варіант 2) - Слайд #17

Без преси, телебачення, радіомовлення жоден громадянин не може правильнозорієнтуватися у політичних процесах, приймати відповідальні рішення.


Слайд #18
Презентація на тему «Засоби масової інформації» (варіант 2) - Слайд #18

 Сьогодні в українському політичному процесі активно починає використовуватися Інтернет, який дозволяє політикам встановити зворотний зв'язок зі своїми виборцями.


Слайд #19
Презентація на тему «Засоби масової інформації» (варіант 2) - Слайд #19

Згідно Закону України "Про інформацію" всі громадяни України, мають право на інформацію.


Слайд #20
Презентація на тему «Засоби масової інформації» (варіант 2) - Слайд #20

Яка інформація не підлягає передачі для ознайомлення?


Слайд #21
Презентація на тему «Засоби масової інформації» (варіант 2) - Слайд #21

– інформація, яка у встановленому порядку визнана державною таємницею


Слайд #22
Презентація на тему «Засоби масової інформації» (варіант 2) - Слайд #22

– конфіденційна інформація


Слайд #23
Презентація на тему «Засоби масової інформації» (варіант 2) - Слайд #23

– інформація, що стосується приватного життя громадян


Слайд #24
Презентація на тему «Засоби масової інформації» (варіант 2) - Слайд #24

– службове листування, пов'язане з процесом прийняття рішень, які ще не прийняті


Слайд #25
Презентація на тему «Засоби масової інформації» (варіант 2) - Слайд #25

– інформація фінансових установ, що підготовлена для контрольно-фінансових відомств


Слайд #26
Презентація на тему «Засоби масової інформації» (варіант 2) - Слайд #26

Яка інформацiя, не вiдноситься до
державної таємницi?


Слайд #27
Презентація на тему «Засоби масової інформації» (варіант 2) - Слайд #27

– інформація про стан довкiлля, про якiсть харчових продуктiв i предметiв побуту


Слайд #28
Презентація на тему «Засоби масової інформації» (варіант 2) - Слайд #28

– інформація про аварiї, катастрофи, небезпечнi природнi явища та iншi надзвичайнi подiї, якi сталися або можуть статися i загрожують безпецi громадян


Слайд #29
Презентація на тему «Засоби масової інформації» (варіант 2) - Слайд #29

Отже,засоби масової інформації - могутня сила впливу на свідомість людей,вони мають важливий обов'язок перед суспільством.


Слайд #30
Презентація на тему «Засоби масової інформації» (варіант 2) - Слайд #30

Дякуємо за увагу!!!