Презентація на тему «Закон України «Про захист персональних даних»»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Закон України «Про захист персональних даних»» - Слайд #1

Закон України «Про захист персональних даних» та Закон України «Про доступ до публічної інформації»: проблеми узгодження


Слайд #2
Презентація на тему «Закон України «Про захист персональних даних»» - Слайд #2

Актуальність теми
Актуальність захисту персональних даних в Україні зумовлена не тільки розвитком автоматизованих систем обробки та зберігання інформації, але й формуванням баз даних у фінансовій, адміністративній, правоохоронній, медичній, маркетинговій сферах та використанням інформаційних технологій кримінальними структурами.
Свобода інформації для сучасного українського суспільства –одна з основних потреб, адже саме у таких умовах право на отримання інформації стає дуже важливим в системі прав і свобод індивіда. Особливо важливу роль має доступ громадян до інформації про діяльність державних органів влади.


Слайд #3
Презентація на тему «Закон України «Про захист персональних даних»» - Слайд #3

Національна стратегія розвитку інформаційного суспільства є фундаментальною передумовою побудови “повноцінного” інформаційного суспільства у будь-якій державі світу. Становлення і розвиток інформаційного суспільства є характерною рисою ХХІ століття. Саме в інформаційному суспільстві активно розвиваються інформаційні і комунікаційні технології, створюються умови для ефективного використання знань у вирішенні найважливіших завдань управління суспільством і демократизації суспільства.


Слайд #4
Презентація на тему «Закон України «Про захист персональних даних»» - Слайд #4

Характерні риси інформаційного суспільства


Слайд #5
Презентація на тему «Закон України «Про захист персональних даних»» - Слайд #5

Аналіз нормативно-правового поля України засвідчує , що в нашій державі наявна низка законодавчих та інших нормативно-правових актів спрямованих на регулювання, захист та розвиток інформаційного простору. Проте важливою проблемою залишається певна несистемність вітчизняної правової політики в інформаційній сфері. Як наслідок, значна кількість питань функціонування інформаційної сфери в Україні залишається досі недостатньо врегульованою на законодавчому рівні.


Слайд #6
Презентація на тему «Закон України «Про захист персональних даних»» - Слайд #6

Проблеми інформаційного законодавства


Слайд #7
Презентація на тему «Закон України «Про захист персональних даних»» - Слайд #7

Відкритою залишається проблема неузгодженості термінології в інформаційному законодавстві. Відсутнє в нормативно-правовому полі України визначення понять “державної інформаційної політики” та “ національного інформаційного “простору”. Існує потреба чіткого визначення на законодавчому рівні таких категорій як “предмет інформаційних правовідносин” “об`єкт інформаційного права”.


Слайд #8
Презентація на тему «Закон України «Про захист персональних даних»» - Слайд #8

“ Закон про доступ до публічної інформації”
13 січня 2011 року був прийнятий Закон України «Про доступ до публічної інформації». Набув чинності 9 травня 2011 року. Автор закону – Андрій Шевченко. Законопроект розроблений низкою громадських організацій та окремих активістів. Метою Закону України «Про доступ до публічної інформації» є забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.


Слайд #9
Презентація на тему «Закон України «Про захист персональних даних»» - Слайд #9

“Закон про захист персональних даних”
Прийнятий 1 червня 2010 року, чинності набув 1 січня 2011 року. Закон зазнав значної критики і оцінюється як недосконалий. Закон містить ряд недоліків, а саме: недосконале визначення персональних даних; відсутній чіткий механізм їх захисту; передбачається подвійне отримання згоди від суб'єктів персональних даних; базою персональних даних визнається не тільки бази даних в автоматизованих комп'ютерних системах, але й паперові картотеки; відсутні нормативно-правові акти, які регламентують порядок виконання Закону та роз'яснюють його окремі положення.


Слайд #10
Презентація на тему «Закон України «Про захист персональних даних»» - Слайд #10

23 лютого 2012 року були внесені зміни до «Закону про захист персональних даних». Так, в ч.2. ст. 8 було автоматично вилучено слово "база", що призвело до втрати п.1 цієї частини усякого сенсу : 
2. Суб'єкт персональних даних має право:
1) знати про місцезнаходження [   ]   персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;


Слайд #11
Презентація на тему «Закон України «Про захист персональних даних»» - Слайд #11

Можливості узгодження
Закону України «Про захист персональних даних» та Закону України «Про доступ до публічної інформації»:


Слайд #12
Презентація на тему «Закон України «Про захист персональних даних»» - Слайд #12

Пропозиції внесення змін до закону “ Про доступ до публічної інформації ”


Слайд #13
Презентація на тему «Закон України «Про захист персональних даних»» - Слайд #13

Пропозиції внесення змін до закону “ Про захист персональних даних”


Слайд #14
Презентація на тему «Закон України «Про захист персональних даних»» - Слайд #14

Вдосконалення інформаційного суспільства


Слайд #15
Презентація на тему «Закон України «Про захист персональних даних»» - Слайд #15

Висновок
Для того , аби закони в нашій державі працювали ефективно, не достатньо лише чіткої їх сформульованості, узгодженості один з одним, потрібне також і належне їх виконання всіма громадянами України. І сьогодні постає актуальним питання повного та правильного здійснення виконання законів.


Слайд #16
Презентація на тему «Закон України «Про захист персональних даних»» - Слайд #16

Використана література
1.Конституція України від 26 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). –1996. –No30. –ст.141
2.Про захист персональних даних// ВВР. –2010. –No34. –ст.481
3.Про інформацію: Закон України // ВВР. –1992. –No48. –ст.650
4.Про банки і банківську діяльність: Закон України // ВВР. –2001. –No5-6. –ст.30
5.Про міліцію: Закон України // ВВР. –1991. –No4. –ст.20
6.Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України // ВВР. –1992. –No22. –ст.303
7.Карчевський М.В. Нормативне регулювання обмеження права інформаційної приватності в контексті європейських законодавчих стандартів // Вісник ЛДУВС імені Е.О.Дідоренка. –2009. –No 1. –С. 72-76.


Слайд #17
Презентація на тему «Закон України «Про захист персональних даних»» - Слайд #17

Дякуємо за увагу!


Завантажити презентацію