Презентація на тему «Закон спадної граничної корисності»


Рейтинг презентації 4.33 на основі 3 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Закон спадної граничної корисності» - Слайд #1

Закон спадної граничної корисності
Бюджет споживача
Popovichenko Eugheny © 2012


Слайд #2
Презентація на тему «Закон спадної граничної корисності» - Слайд #2

Корисність – це здатність блага задовольняти потребу людини.
Потреби - суб'єктивні бажання, які людина намагається задовольнити.
Благо – те, чим споживач задовольняє свої потреби.
Корисність, блага
Popovichenko Eugheny © 2012


Слайд #3
Презентація на тему «Закон спадної граничної корисності» - Слайд #3

Піраміда потреб А. Маслоу
Popovichenko Eugheny © 2012


Слайд #4
Презентація на тему «Закон спадної граничної корисності» - Слайд #4

Функція корисності - це залежність між величиною корисності, отримуваної споживачем, і кількістю спожитих благ.
Закон граничної корисності
U – величина корисності, ютилів;
Qx, Qy,…Qz - обсяги споживаних благ
X, Y,…Z за певний період часу, одиниць.
Popovichenko Eugheny © 2012


Слайд #5
Презентація на тему «Закон спадної граничної корисності» - Слайд #5

Сукупна величина корисності (TU) - це сумарний ефект, який отримує споживач від набору різноманітних благ.
Гранична корисність (MU) - це додаткова корисність, отримана споживачем від останньої (граничної) одиниці блага.
Закон спадної граничної корисності блага
Popovichenko Eugheny © 2012


Слайд #6
Презентація на тему «Закон спадної граничної корисності» - Слайд #6

За умови, що споживання інших благ не змінюється, а благом Х споживач насичується, задоволення від споживання наступної одиниці цього блага зменшується, тобто гранична корисність кожної наступної такої одиниці блага Х зменшується.
Закон спадної граничної корисності
Popovichenko Eugheny © 2012


Слайд #7
Презентація на тему «Закон спадної граничної корисності» - Слайд #7

Кількість одиниць блага X, порцій
Сукупна корисність TU(х), ютилів
Прирощення сумарного корисного ефекту ∆TU(х), ютилів за порцію
Гранична корисність MU(х), ютилів
-
-
1
4
4-0
4
2
7
7-4
3
3
9
9-7
2
4
10
10-9
1
5
10
10-10
6
9
9-10
-1
Динаміка сукупної та граничної корисності блага Х
Popovichenko Eugheny © 2012


Слайд #8
Презентація на тему «Закон спадної граничної корисності» - Слайд #8

TU(X)
MU (X)
X
Popovichenko Eugheny © 2012


Слайд #9
Презентація на тему «Закон спадної граничної корисності» - Слайд #9

Гранична норма заміщення одного товару іншим (MRS) показує від якої кількості одного товару (∆QY), наприклад бананів, покупець може відмовитися на користь споживання ще однієї одиниці іншого блага (∆QX) (тобто апельсинів), без зміни сукупної корисності яку він отримає.
Бюджетні можливості споживача
Popovichenko Eugheny © 2012


Слайд #10
Презентація на тему «Закон спадної граничної корисності» - Слайд #10

MRS характеризує співвідношенняграничних корисностей благ та кут нахилу бюджетної лінії
Бюджетна лінія
Popovichenko Eugheny © 2012


Слайд #11
Презентація на тему «Закон спадної граничної корисності» - Слайд #11

Бюджетна лінія
Можливості придбання товарів споживачем за умови різних бюджетів і сталих цін (Рх=2 грн.; Рy=1 грн.)
Бюджет 30 грн.
Бюджет 40 грн.
Кількість Х, од.
Кількість Y, од.
Кількість Х, од.
Кількість Y, од.
30
40
5
20
5
30
10
10
10
20
15
20
Popovichenko Eugheny © 2012


Слайд #12
Презентація на тему «Закон спадної граничної корисності» - Слайд #12

Зміна положення бюджетної лінії під впливом зміни доходів
Popovichenko Eugheny © 2012


Слайд #13
Презентація на тему «Закон спадної граничної корисності» - Слайд #13

Кількість товару X
Кількість товару Y
Кількість товару X
Кількість товару Y
Ціна РX=2
Ціна РY=1
Ціна РX=1
Ціна РY=1
30
30
5
20
10
20
10
10
20
10
15
30
Зміна положення бюджетної лінії під впливом зміни цін
Можливості придбання товарів споживачем при рівні доходу 30 грн.і різних цінах на продукцію
Popovichenko Eugheny © 2012


Слайд #14
Презентація на тему «Закон спадної граничної корисності» - Слайд #14

Зміна положення бюджетної лінії під впливом зміни цін
Popovichenko Eugheny © 2012


Слайд #15
Презентація на тему «Закон спадної граничної корисності» - Слайд #15

Дякую за увагу!
Popovichenko Eugheny © 2012
Виконала:
учениця 11-А класу
Михалюка Ирина