Презентація на тему «Зайнятість і працевлаштування молоді»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Зайнятість і працевлаштування молоді» - Слайд #1

Зайнятість і працевлаштування молоді


Слайд #2
Презентація на тему «Зайнятість і працевлаштування молоді» - Слайд #2

Забезпечення задовільного рівня зайнятості молоді на сьогодні виступає одним із пріоритетних завдань розвитку держави. Адже саме молодь є найактивнішою частиною працездатного населення.
Лише з урахуванням динаміки рівня її зайнятості можна розробляти соціально-економічні прогнози розвитку країни на довготривалу перспективу
Проблема зайнятості молоді становить інтерес багатьох науковців світу.


Слайд #3
Презентація на тему «Зайнятість і працевлаштування молоді» - Слайд #3

Основні проблеми молоді на ринку праці


Слайд #4
Презентація на тему «Зайнятість і працевлаштування молоді» - Слайд #4

Проблема зайнятості в Україні актуалізується в середньому раз на п'ять років.
Це зумовлено необхідністю ухвалення державних програм щодо підтримки та сприяння розвитку цієї категорії населення і передвиборними обіцянками.


Слайд #5
Презентація на тему «Зайнятість і працевлаштування молоді» - Слайд #5

Рівень безробіття в Україні, розрахований за методологією Міжнародної організації праці (МОП), серед молоді складає 19%.
Статистика


Слайд #6
Презентація на тему «Зайнятість і працевлаштування молоді» - Слайд #6

Статистика
Спостерігається така ситуація, що в умовах нестабільності молоді робітничі кадри можуть бути скороченими з
підприємств через брак відповідного досвіду (до 10-20%),
з фінансових установ – через зменшення обсягу операцій та зниження рівня доходу (до 9-12%),
Представників менеджменту – через оптимізацію організаційних структур суб'єктів господарювання, що пов'язано із уповільненням темпів ділової активності (до 8-10%),
держапарату – через проголошення Президентом України скорочення чисельності держапарату, в тому числі по Секретаріату на 20% тощо


Слайд #7
Презентація на тему «Зайнятість і працевлаштування молоді» - Слайд #7

Головною ознакою становища молоді на ринку праці є диспропорція між пропозицією та попитом на робочу силу.
Науковці вважають, що проблема вимушеної незайнятості є більш актуальною для міської молоді, ніж сільської.


Слайд #8
Презентація на тему «Зайнятість і працевлаштування молоді» - Слайд #8

Зайнятість молоді
Найбільш поширеними серед молоді формами трудової, економічної активності є
трудова міграція
залучення молоді до підприємницької діяльності
участь молоді у тіньовій, неформальній економіці
Деякі види незареєстрованої діяльності,


Слайд #9
Презентація на тему «Зайнятість і працевлаштування молоді» - Слайд #9

Переважна більшість молодих людей, котрі виходять на ринок праці, є недавніми випускниками навчальних закладів різного рівня акредитації. Щороку навчальні заклади випускають молодих спеціалістів, переважна більшість з яких залишаються з проблемою працевлаштування віч-на-віч. Тому одним з найважливіших завдань роботи з молоддю є сприяння працевлаштуванню випускників.
загострення проблеми молодіжного безробіття тягне за собою цілу низку соціальних небезпек для суспільства загалом. Непрацевлаштований випускник - це марно витрачені державні кошти, ресурси університету і студента.


Слайд #10
Презентація на тему «Зайнятість і працевлаштування молоді» - Слайд #10

На даний момент у сприянні працевлаштуванню та вторинній зайнятості молоді центри соціальних служб співпрацюють із різними
Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - центр) - спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
установами та організаціями, не підміняючи і не дублюючи їх роботу: центрами зайнятості, підприємствами, установами, організаціями, громадськими і приватними організаціями, з якими укладають угоди про співробітництво, започатковують спільні проекти і заходи.


Слайд #11
Презентація на тему «Зайнятість і працевлаштування молоді» - Слайд #11

Тенденція зростання рівня безробіття змушує центри збільшувати та удосконалювати форми і методи соціального впливу на молодь, сприяти підвищенню рівня її професійної підготовки, налагоджуючи співробітництво із зацікавленими установами та підприємствами, залучаючи якомога більше кваліфікованих спеціалістів на допомогу молодій людині.Але цього недостатньо…


Слайд #12
Презентація на тему «Зайнятість і працевлаштування молоді» - Слайд #12

Вирішення проблеми
Отже, основними заходами, які повинні проводитися для зменшення безробіття серед молоді, мають бути агітаційна та просвітницька роботи. Для цього необхідно:
створити Молодіжну біржу праці;
розробляли проекти, орієнтовані на фінансування активних заходів сприяння зайнятості серед молоді;
розробити та впровадити механізм фінансової та іншої підтримки підприємств, установ та організацій, які беруть участь у реалізації цієї програми;
проводити навчання з техніки пошуку роботи та розповсюдження матеріалів щодо проблем зайнятості, розширення інформаційного поля про стан на локальному ринку праці, потенційних роботодавців з метою створення умов для самовизначення особи;


Слайд #13
Презентація на тему «Зайнятість і працевлаштування молоді» - Слайд #13

Вирішення проблеми
Отже, основними заходами, які повинні проводитися для зменшення безробіття серед молоді, мають бути агітаційна та просвітницька роботи. Для цього необхідно:
проводити інформативні й навчальні семінари та тренінги щодо можливостей працевлаштування, активізації власних зусиль у вирішенні проблем зайнятості та підвищенні самооцінки;
організовувати зустрічі з роботодавцями та колишніми безробітними, які успішно знайшли роботу чи заснували власний бізнес. Забезпечити широке висвітлення позитивного досвіду засобами масової інформації;
запровадити в програмах навчальних закладів курси з техніки пошуку роботи та факультативні заняття з організації власної справи;
провадити координацію міжнародної діяльності: в частині обміну студентами з метою стажування, виконання волонтерських і тимчасових робіт.


Слайд #14
Презентація на тему «Зайнятість і працевлаштування молоді» - Слайд #14

Таким чином, в Україні розв'язати проблеми зайнятості молоді можна тільки шляхом цілеспрямованих систематизованих і скоординованих дій. При цьому держава повинна піклуватись розвитком соціальної стабільності і захищеності молоді .


Слайд #15
Презентація на тему «Зайнятість і працевлаштування молоді» - Слайд #15

Література
1. Краснов Ю. Методологічні основи відтворювального механізму зайнятості населення // Україна: аспекти праці. – 2008. - №4. – С.37-40
2. Левчук Ю.С. Теоретичні аспекти зайнятості населення // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. - №5. – С.160-164
3. Богоявленська Ю.В. Адміністративно-правові механізми управління зайнятістю молоді в Україні в умовах фінансової кризи // Економіка та держава. – 2009. - №3. – С.44-54
4. Гаркавенко Н. Напрями вдосконалення політики зайнятості населення у ринкових умовах // Україна: аспекти праці. – 2008. - №6. – С.26-32
5. Випускники ВНЗ у реальному бізнесі: яких знань і навичок їм бракує? // Вісник Консорціуму із удосконалення менеджмент-освіти в Україні. - 2004. -№2. – С.2-3.
6 Соціальна робота - Тюптя Л.Т.


Слайд #16
Презентація на тему «Зайнятість і працевлаштування молоді» - Слайд #16

Презентацію підготувавСтудент групи БОчт-21Миськів Михайло


Слайд #17
Презентація на тему «Зайнятість і працевлаштування молоді» - Слайд #17

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію