Презентація на тему «Юрист» (варіант 2)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Юрист» (варіант 2) - Слайд #1

ЮРИСТ
Професія    відповідальна, і  в  нашому  житті
 нагальна!


Слайд #2
Презентація на тему «Юрист» (варіант 2) - Слайд #2

.Юрист (від латин. jus— «право»)— це фахівець, який має юридичну освіту (вищу чи середню професійну) і професійно розбирається у праві, що знає закони й уміє їх правильно застосовувати.
Термін «юрист» найчастіше вживається у трьох значеннях: - фахівець з юридичною освітою; - практичний діяч у галузі права; - студент юридичного навчального закладу


Слайд #3
Презентація на тему «Юрист» (варіант 2) - Слайд #3

.Юрист (від латин. jus— «право»)— це фахівець, який має юридичну освіту (вищу чи середню професійну) і професійно розбирається у праві, що знає закони й уміє їх правильно застосовувати.
Термін «юрист» найчастіше вживається у трьох значеннях: - фахівець з юридичною освітою; - практичний діяч у галузі права; - студент юридичного навчального закладу


Слайд #4
Презентація на тему «Юрист» (варіант 2) - Слайд #4

Яку роботу виконує юрист
в сучасному світі?
Поняття «юрист» включає досить
широкий спектр юридичних професій


Слайд #5
Презентація на тему «Юрист» (варіант 2) - Слайд #5

ЮРИСТ
Суддя
Адвокат
Прокурор
Юрисконсульт
Нотаріус
Слідчий


Слайд #6
Презентація на тему «Юрист» (варіант 2) - Слайд #6

Адвокат (від латин. odvocare— «кликати на допомогу»)— це людина, що обрала своєю професією надання юридичної допомоги.
Основ­не завдання адвоката — усіма законними способами максималь­но ефективно захищати права й законні інтереси довірителя (клієнта).


Слайд #7
Презентація на тему «Юрист» (варіант 2) - Слайд #7

 Прокурор
(від латин. procurare «наглядати, відати чим-небудь,піклуватися»)—
це головний представник обвинувачення у вчи­ненні злочину.


Слайд #8
Презентація на тему «Юрист» (варіант 2) - Слайд #8

Слідчий — це посадова особа органів внутрішніх справ, Служби Без­пеки України, прокуратури
Він провадить попереднє слідство,
тобто здійснює дії, зміст яких полягає
в з'ясуванні обставин здійснення злочину, у пошуку винного
й пред'явленні
йому обвинувачення.


Слайд #9
Презентація на тему «Юрист» (варіант 2) - Слайд #9

Суддя— це професійний юрист, який наділений у встановленому порядку відповідними повноваженнями і здійснює від імені держави пра­восуддя, виносить рішення й вироки, визначає покарання осо­бам, що скоїли злочин.


Слайд #10
Презентація на тему «Юрист» (варіант 2) - Слайд #10

Нотаріус (від латин. noyarius— «переписувач, секретар») —
професій­ний юрист, основною функцією якого є виконання нотаріальних дій.


Слайд #11
Презентація на тему «Юрист» (варіант 2) - Слайд #11

Юрисконсульт (від латин. jurisconsultus— «радник права») — це фахівець, що професійно знається на законодавстві та здійснює правовий супровід комерційної діяльності (будівельної, видав­ничої, транспортної, фармацевтичної, торговельної та ін.) на певному підприємстві.


Слайд #12
Презентація на тему «Юрист» (варіант 2) - Слайд #12

Переваги й недоліки професії
Плюси:
Цікава та різноманітна робота;
Перспектива кар'єрного зростання;
Відносно гнучкий графік;
Достойна оплата праці.
Мінуси:
Практично ненормований робочий день;
Великий тягар відповідальності;
Малорухливість та робота за комп'ютером.


Слайд #13
Презентація на тему «Юрист» (варіант 2) - Слайд #13

Та все ж найкраща із всіх рис,
Це скромно зватися – Юрист.


Завантажити презентацію