Презентація на тему «Європа. Візантія. Арабський світ. Німеччина»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Європа. Візантія. Арабський світ. Німеччина» - Слайд #1

Європа. Візантія. Арабський світ. Німеччина.


Слайд #2
Презентація на тему «Європа. Візантія. Арабський світ. Німеччина» - Слайд #2

Німецька держава утворилася у 919 р. Її король Оттон мріяв про відновлення імперії Карла Великого, про об'єднання всіх християнських народів Європи. Він завоював Рим. Папа проголосив його імператором. Нова імперія отримала назву Священної Римської імперії. Німецькі королі у Німеччині почувалися не дуже певно, тому вони не полишали сподівань зміцнити свій авторитет за рахунок Італії. У той час, коли імператори завойовували Італію, німецьке рицарство вирушило у хрестовий похід на Схід.


Слайд #3
Презентація на тему «Європа. Візантія. Арабський світ. Німеччина» - Слайд #3

Основні дати та події:
919 р. - утворення Німецького королівства;
936-973 рр. - Оттон I;
962 р. - утворення Священної Римської імперії, коронація Оттона I;
1077 р. - похід до Каносси;
1152-1190 рр. - Священна Римська імперія, Фрідріх I Барбаросса;
1220-1268 рр. - панування династії Штауфенів;
1242 р. - битва на Чудському озері;
1340 р. - Битва при Слейсі;
1356 р - «Золота булла» Карла IV;
1356 р. - Битва при Пуатьє.
1358 р. - Жакерія;
1381 р. - Повстання Уота Тайлера;
1410 р. - Грюнвальдська битва;
1429 р. - Звільнення Орлеана;
1431 р. - Спалення Жанни д'Арк;
1445 р. - винахід друкарства;


Слайд #4
Презентація на тему «Європа. Візантія. Арабський світ. Німеччина» - Слайд #4

Терміни та їх визначення.1) Дофін - нащадок французького престолу;2) Станова монархи - монархія, за якої король скликав для вирішення найважливіших питань представників різних станів;
3) Жакерія - селянське повстання у Франції;
4) Централізована держава - держава, в якій затверджується єдина влада короля, встановлюються єдині закони, єдині органи управління, вводяться єдині податки й постійна армія.
5) Династія - ряд послідовно правлячих монархів з одного роду, що змінювали один одного за правом спорідненості і законами престолонаслідування.
6) Автодафе - спалення на багатті.
7) Майордом — головний міністр у державі;
8) Герцог — глава великих племен (спадкова посада);
9) Граф — управляв невеликим округом (призначався королем);
10) Маркграф — управляв прикордонним округом.


Слайд #5
Презентація на тему «Європа. Візантія. Арабський світ. Німеччина» - Слайд #5

Чисельність населення в млн чол. у 1000–1500 рр.
Країни
1000 р.
1100 р.
1200 р.
1300 р.
1350 р.
1450 р.
1500 р.
Франція
9
11
13
17
15
14
15.5
Англія
1.6
1.8
2.3
3
2.4
3
3.6
Німеччина
5.4
6.4
7.3
9.1
8.5
9.6
10.8
Італія
7
7.5
8
10
8
10
11
Іспанія і Португалія
9
8
7
6
5
6
8.5


Слайд #6
Презентація на тему «Європа. Візантія. Арабський світ. Німеччина» - Слайд #6

За наведеним переліком назв європейських міст та їх перекладом спробуйте пояснити причини появи тих чи інших міст.
Оксфорд — «бичачий брод»;
Франкфурт — «вільний брод»;
Ньюкасл — «новий замок»;
Кембрідж — «міст через річку Кем»;
Мюльхаузен — «дім мельника (мірошника)»;
Страсбург — «фортеця на дорозі»;
Сент-Етьєн — «святий Етьєн».


Слайд #7
Презентація на тему «Європа. Візантія. Арабський світ. Німеччина» - Слайд #7

Відповісти на запитання:
1. Земельний наділ, який отримував воїн за службу у війську. (Феод)
2. Кількаповерхова кам'яна вежа у замку феодала. (Донжон)
3. Держава, на території якої зародилося магдебурзьке право. (Німеччина)
4. Г арантований прибуток, який давав священику феодал. (Титул)
5. Людина, яка дає гроші в борг під великі відсотки. (Лихвар)
6. Знатний воїн часів Середньовіччя. (Рицар)
7. Місто, яке у 455 р. захопили вандали. (Рим)
8. Управитель королівським двором у франків. (Майордом)
9. До якої династії належали перші королі франків? (Меровінгів)
10. «Васал мого __ — не мій васал». А чий? (Васала)
11. Титул французького католицького священика. (Абат)
12. Німецький парламент. (Рейхстаг)
13. Титул вищого дворянства. (Герцог)
14. Дворянський титул, середній між герцогом і бароном. (Граф)
15. Власник земельного наділу. (Феодал)
16. Ім'я першого імператора франків. (Карл)
17. Ім'я онука Карла Великого. (Лотар)
18. Останній імператор Західної Римської імперії Августул (Ромул)


Слайд #8
Презентація на тему «Європа. Візантія. Арабський світ. Німеччина» - Слайд #8

Завдання 1
Вибрати одну правильну відповідь.
1. Великим переселенням народів називають:
А відкриття нових земель;
Б завоювання германських племен під тиском гунів;
В вторгнення арабів на територію Європи.
2. Королівство франків виникло на території:
А Галлії;
Б Італії;
В Північної Африки.
3. У 486 р. у битві біля міста Суассон франки розгромили:
А гунів;
Б арабів;
В римлян.
4. Г оловним міністром Франкської держави був:
А майордом;
Б ерц-герцог;
В граф.
5. Представник короля в будь-якому регіоні королівства мав право збирати податки, командував місцевим військом, виконував судові функції.
А Майордом;
Б маркграф;
В граф.


Слайд #9
Презентація на тему «Європа. Візантія. Арабський світ. Німеччина» - Слайд #9

6. Грошовий штраф за «Салічною правдою»:
А вергельд;
Б салід;
В божий суд.
7. Хто з представників династії Меровінгів мав прізвисько Короткий?
А Хільдерік ІІІ;
Б Хлодвіг;
В Піпін.
8. Карл Великий був проголошений імператором:
А 756 р.;
Б 768 р.;
В 800 р.
9. Держава, що базується на одноосібній владі, — це __ :
А комуна;
Б республіка;
В монархія.


Слайд #10
Презентація на тему «Європа. Візантія. Арабський світ. Німеччина» - Слайд #10

Завдання 2
Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.
1) Держава А) форма державного управління, за якої
влада належить одній людині — королю
2) монархія Б) надання великим землевласникам
владних повноважень над певною
територією
3) імунітет В) порядок, що склався в середні віки, за
яким король для вирішення
найважливіших питань
скликав представників станів
4) феодальна роздробленість Г) особлива форма політичної влади, що
існувала в соціально неоднорідному
суспільстві
5) станово-представницька Д) період в історії середньовічної Європи,
якому монархія був притаманний поділ
держави на великі та дрібні феодальні
володіння.
Відповідь: 1 Г ; 2 А; 3 Б; 4 Д; 5 В.


Слайд #11
Презентація на тему «Європа. Візантія. Арабський світ. Німеччина» - Слайд #11

Завдання 3
Установіть відповідність між поняттями та їхніми ознаками
А Феодалізм Б феодальна роздробленість
1 Земля — основне багатство;
2 феодальна залежність селян;
3 основні групи населення феодали та залежні
селяни;
4 слабкість королівської влади;
5 феодальні з'їзди;
6 панування натурального господарства;
7 король — перший серед рівних;
8 розпад великої держави на ряд самостійних
володінь
Відповідь: А 1, 2, 3, 6; Б 4, 5, 7, 8.


Слайд #12
Презентація на тему «Європа. Візантія. Арабський світ. Німеччина» - Слайд #12

Завдання 4
Установіть відповідність між датами і подіями:
А 498 р. 1 Битва при Пуатьє
Б 800 р. 2 Утворення Франкської держави
В 732 р. 3 Верденський договір
Г_843 р. 4 Карл Великий отримав титул імператора
Відповідь: А 2; Б 4, В 1; Г 3.
Завдання 5
Установіть хронологічну послідовність подій.
А) Виникнення Магдебурзького права;
Б) створення «Салічної правди»;
В) Карл Великий отримав титул імператора;
Г) поява середньовічних міст.
Відповідь: В, А, Г, Б.


Слайд #13
Презентація на тему «Європа. Візантія. Арабський світ. Німеччина» - Слайд #13

Завдання 6
Установити хронологічну послідовність правління правителів у франків.
А) Карл Мартелл;
Б) Хлодвіг;
В) Карл Великий;
Г) Піпін Короткий.
Відповідь: Б, А, В, Г.
 


Слайд #14
Презентація на тему «Європа. Візантія. Арабський світ. Німеччина» - Слайд #14

Дякую за увагу!
Презентацію підготувала
Учениця 7-Г класу
Федорова Анастасія


Завантажити презентацію