Презентація на тему «Взаємодія психології з іншими науками»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Взаємодія психології з іншими науками» - Слайд #1

Взаємодія психології з іншими науками


Слайд #2
Презентація на тему «Взаємодія психології з іншими науками» - Слайд #2

Зв'язок психології з іншими науками обопільний: в одних випадках психологія використовує досягнення інших наук для розв'язання своїх проблем, в інших - різні науки використовують психологічні знання для пояснення або розв'язання своїх питань. Від того, яке місце відводиться психології в системі наук, багато в чому залежить і розуміння можливостей використання психологічних знань в інших галузях суспільного виробництва: духовного і матеріального. І навпаки, розуміння того, якою мірою психологія може використовувати здобутки інших наук, сприяє проведенню психологічних досліджень.


Слайд #3
Презентація на тему «Взаємодія психології з іншими науками» - Слайд #3

Одна з перших класифікацій наук створена Платоном. Класифікація надавала схему всіх наукових знань тієї епохи, що збігається із структурою самої психології - структурою пізнавальних здібностей людини.


Слайд #4
Презентація на тему «Взаємодія психології з іншими науками» - Слайд #4

Діалектика - розум, виступає як мистецтво міркування.


Слайд #5
Презентація на тему «Взаємодія психології з іншими науками» - Слайд #5

Фізика - почуттєве пізнання, сприймання.


Слайд #6
Презентація на тему «Взаємодія психології з іншими науками» - Слайд #6

Етика - воля і прагнення.