Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 1) - Слайд #1

ВЗАЄМОДІЯ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ


Слайд #2
Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 1) - Слайд #2

Встановлення ринкової рівноваги
Шкала попиту і пропозиції
Величина попиту,
тис. тонн.
Ціна за тонну,
тис. гр.од.
Величина пропозиції, тис.тонн
Надлишок (+) або
нестача ( - )
8
2
4
-4
6
4
6
4
6
8
+4


Слайд #3
Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 1) - Слайд #3

D
6
PE 4
2
Q
S
2 4 QE 6 8 10
P
Формування ринкової ціни
Графічне зображення
ціна PЕ - ціна ринкової рівноваги
QЕ , кількість одиниць реалізованого (придбаного) товару - рівноважний обсяг
PЕ - ціна рівноваги - це та ціна за якою продавці готові запропонувати певну кількість товару,
а покупці за цією ціною купити цю ж саму кількість товару протягом якогось часу.
Е


Слайд #4
Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 1) - Слайд #4

РИНКОВА РІВНОВАГА
Взаємодія попиту і пропозиції визначає ринкову рівновагу.
Ринкова рівновага – це стан ринку, за якого обсяги попиту та пропонування збігаються.
Її умовою є: QD=QS.


Слайд #5
Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 1) - Слайд #5

ВІДХИЛЕННЯ ЦІН ВІД РІВНОВАЖНОЇ
Якщо ціна відхиляється вгору від рівноважної, з'являється надлишок товарів у продавців, загострення конкуренції змушує їх знижувати рівень ціни до рівноважного
якщо ціна опустилась нижче за рівноважну, то виникає дефіцит товарів і, користуючись конкуренцією серед покупців, продавці піднімають ціну.
Отже, зміна ціни повертає ринок до попередньої рівноваги.


Слайд #6
Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 1) - Слайд #6

Порушення ринкової рівноваги
P
Е
C
B
F
Q
S
D
Ринкова рівновага
QD = QS
Надлишок QD < QS
Дефіцит QD>QS.
K


Слайд #7
Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 1) - Слайд #7

Параметри рівноваги ринку
якщо попит та пропозиція являють собою лінійні функції, то параметри рівноваги ринку можна знайти аналітичним способом, тобто,
якщо Qs = а + b*P, а Qd = = с – d*P,
то прирівнявши Qs і Qd знайдемо PЕ ,
а + b*P = с – d*P


Слайд #8
Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 1) - Слайд #8

Q
S
D
PE
QE
P
D1
D2
P2E
P1E
Q2E
Q1E
ВПЛИВ ЗМІНИ ПОПИТУ НА РИНКОВУ РІВНОВАГУ
Графік D1 відображає зростання попиту. Рівноважна ціна продукції зросте і рівноважна кількість продукції також,
D ; PЕ ; QЕ .
Графік D2 відображає зменшення попиту. Рівноважна ціна продукції зменшиться і рівноважна кількість продукції також, тобто: D ; PЕ ; QЕ .


Слайд #9
Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 1) - Слайд #9

Q
S
D
PE
QE
P
S1
S2
P1E
P2E
Q2E
Q1E
Вплив зміни пропозиції на ринкову рівновагу
Графік S1 відображає зростання пропозиції.
Рівноважна ціна продукції зменшиться, а рівноважна кількість продукції зросте, тобто:
S ; PЕ ; QЕ 
Графік S2 відображає зменшення пропозиції.
Рівноважна ціна продукції зросте а рівноважна кількість продукції зменшиться, тобто:
S ; PЕ ; QЕ .


Слайд #10
Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 1) - Слайд #10

Еластичність попиту
Еластичність попиту за ціною — це показник відсоткової зміни обсягу попиту при зміні на 1% ціни на товар уздовж даної кривої попиту на нього. Вона показує чутливість обсягу (величини) попиту до змін ціни товару за умови, що всі інші фактори, які виливають на попит, залишаються незмінними
Вважається, що попит еластичний, якщо , тобто однопроцентна зміна ціни призводить до більшої процентної зміни обсягу попиту.
Попит нееластичний, коли , тобто однопроцентна зміна ціни спричиняє менш ніж однопроцентну зміну обсягу попиту.
Особливе значення має випадок одиничної еластичності, коли , тобто однопроцентна зміна ціни веде до однопроцентної зміни обсягу попиту.
Існують також граничні випадки еластичності: абсолютно еластичний
і абсолютно нееластичний попит .


Слайд #11
Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 1) - Слайд #11

Еластичний попит
Нееластичний попит
Одинично-еластичний попит
Абсолютно нееластичний попит
Абсолютно еластичний попит