Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 2)


Рейтинг презентації 4.5 на основі 2 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 2) - Слайд #1

ВЗАЄМОДІЯ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ


Слайд #2
Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 2) - Слайд #2

Поняття попиту


Слайд #3
Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 2) - Слайд #3

Величина попиту на товар тим більша, чим нижча його ціна (закон попиту)
a – максимальна величина попиту на товар;
b – на скільки зміниться величина попиту
при зміні ціни товару на одиницю;
Р – ціна за одиницю товару;
Qd – величина попиту на товар
Qd = a – b · P


Слайд #4
Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 2) - Слайд #4

Шкала попиту і пропозиції
Величина попиту,
тис. тонн.
Ціна за тонну,
тис. гр.од.
Величина пропозиції, тис.тонн
Надлишок (+) або
нестача ( - )
8
2
4
-4
6
4
6
4
6
8
+4
Встановлення ринкової рівноваги


Слайд #5
Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 2) - Слайд #5

Величина попиту (Q)
2
4
6
8
Ціна товару (Р)
25
15
10
5
Q1 = 2; Р1 = 25 (А) Q2 = 4; Р2 = 15 (Б)
Q↑ , Р↓
А
Б
D


Слайд #6
Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 2) - Слайд #6

D
6
PE 4
2
Q
S
2 4 QE 6 8 10
P
Графічне зображення
Формування ринкової ціни
ціна PЕ - ціна ринкової рівноваги
QЕ , кількість одиниць реалізованого (придбаного) товару - рівноважний обсяг
PЕ - ціна рівноваги - це та ціна за якою продавці готові запропонувати певну кількість товару,
а покупці за цією ціною купити цю ж саму кількість товару на протязі якогось часу.
Е


Слайд #7
Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 2) - Слайд #7

Особливості кривої попиту
Ефект доходу – якщо ціна товару знижується, то за того самого доходу споживач може купляти більше, тобто величина попиту зростає.
Ефект заміщення – якщо ціна товару зростає, то він заміщується замінником (при наявності останнього), тобто величина попиту на товар зменшується.


Слайд #8
Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 2) - Слайд #8

Взаємодія попиту і пропозиції визначає ринкову рівновагу.
Ринкова рівновага – це стан ринку, за якого обсяги попиту та пропонування збігаються.
Її умовою є: QD=QS.
РИНКОВА РІВНОВАГА


Слайд #9
Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 2) - Слайд #9

ВІДХИЛЕННЯ ЦІН ВІД РІВНОВАЖНОЇ
Якщо ціна відхиляється вгору від рівноважної, з'являється надлишок товарів у продавців, загострення конкуренції змушує їх знижувати рівень ціни до рівноважного
якщо ціна опустилась нижче за рівноважну, то виникає дефіцит товарів і, користуючись конкуренцією серед покупців, продавці піднімають ціну.
Отже, зміна ціни повертає ринок до попередньої рівноваги.


Слайд #10
Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 2) - Слайд #10

Величина пропозиції (Q)
2
4
6
8
Ціна товару (Р)
5
10
15
25
Q1 = 2; Р1 = 5 (А) Q2 = 4; Р2 = 10 (Б)
Q↑ , Р↑
А
Б
S


Слайд #11
Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 2) - Слайд #11

якщо попит та пропозиція являють собою лінійні функції, то параметри рівноваги ринку можна знайти аналітичним способом, тобто,
якщо Qs = а + b*P, а Qd = = с – d*P,
то прирівнявши Qs і Qd знайдемо PЕ ,
а + b*P = с – d*P
Параметри рівноваги ринку


Слайд #12
Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 2) - Слайд #12

Q
S
D
PE
QE
P
D1
D2
P2E
P1E
Q2E
Q1E
Графік D1 відображає зростання попиту. Рівноважна ціна продукції зросте і рівноважна кількість продукції також,
D ; PЕ ; QЕ .
Графік D2 відображає зменшення попиту. Рівноважна ціна продукції зменшиться і рівноважна кількість продукції також, тобто: D ; PЕ ; QЕ .
ВПЛИВ ЗМІНИ ПОПИТУ НА РИНКОВУ РІВНОВАГУ


Слайд #13
Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 2) - Слайд #13

Q
S
D
PE
QE
P
S1
S2
P1E
P2E
Q2E
Q1E
Графік S1 відображає зростання пропозиції.
Рівноважна ціна продукції зменшиться, а рівноважна кількість продукції зросте, тобто:
S ; PЕ ; QЕ 
Графік S2 відображає зменшення пропозиції.
Рівноважна ціна продукції зросте а рівноважна кількість продукції зменшиться, тобто:
S ; PЕ ; QЕ .
Вплив зміни пропозиції на ринкову рівновагу


Слайд #14
Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 2) - Слайд #14

Попиту (Еd)
Показує на скільки відсотків зміниться величина попиту на товар (послугу) при зміні його ціни на 1%
Еd = (∆Q : ∆P) · (P1: Q1)
∆Q – зміна величини попиту або пропозиції
(Q2 – Q1);
∆P – зміна ціни на товар
(Р2 – Р1);
Пропозиції (Es)
Показує на скільки відсотків зміниться кількість товару (послуги), що пропонується при зміні його ціни на 1%
Еs = (∆Q : ∆P) · (P1: Q1)
Q1 – початкова величина попиту або пропозиції;
Р1 – початкова ціна товару.
Цінова еластичність


Слайд #15
Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 2) - Слайд #15

Крива пропозиції зміщується паралельно до початкової на величину податку по вертикалі,
точка рівноваги зміщується
з до .
У точці нової рівноваги ціна пропозиції PS, яка визначає виторг продавців, відрізняється від рівноважної – ціни попиту , за якою купують товар покупці, на величину податку: PD=PS+Т.
Встановлення податку з одиниці товару


Слайд #16
Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 2) - Слайд #16

Виключення з закону попиту
Товар Гріфена. Малоцінні товари, якщо вони займають значну частку у структурі споживання (ефект Гріфена).
Ефект Веблена. “Снобістський ефект”. Престижні коштовні товари.
Товари ажіотажного попиту.
З збільшенням ціни на дані товари величина попиту на них зростає.


Слайд #17
Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 2) - Слайд #17

Площа прямокутника
визначає суму податкових надходжень. Параметри нової рівноваги після введення податку також можуть бути визначені шляхом корекції рівняння пропонування:
Введення податку


Слайд #18
Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 2) - Слайд #18

Крива пропонування зміщується ліворуч, але не паралельно до попередньої.
У цьому випадку змінюється і точка перетину кривої пропонування з відповідною віссю, і кут її нахилу, оскільки має місце непропорційне зростання рівнів цін для різних обсягів пропонування
PD=(1+Т)·PS
Вплив відсотковогоподатку на рівновагу ринку


Слайд #19
Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 2) - Слайд #19

Q
S
D
PE
QE
P
S1
P1E
Q1E
Ринок компакт - дисків в Україні
Подія: був прийнятий закон щодо боротьби з випуском неліцензійної продукції на ринку компакт – дисків.
Взаємопов'язаність ринків
Пропозиція буде скорочуватись, як результат подорожчання виробництва, скорочення кількості виробників.
S ; PЕ ; QЕ


Слайд #20
Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 2) - Слайд #20

Ринок соусу для рибних страв.
Умова: імпорт риби набагато зменшився.
Вплив нецінових факторів на зміни попиту і пропозиції
Q
S
D
P1E
QE
P
D1
PE
Q1E
Фактор:
ціни на доповнюючі товари.
D ; PE ; QE


Слайд #21
Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 2) - Слайд #21

Q
S1
D
P1E
Q1E
P
S
PE
QE
Ринок шкіряних пальто.
Умова: ціни на шкіру знизились.
Фактор: ціни на ресурси.
S ; PE ; QE


Слайд #22
Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 2) - Слайд #22

Q
S
D1
PE
Q1E
P
D
P1E
QE
Ринок телятини.
Умова: ціни на свинину зросли.
Фактор:
ціни на товари замінники.
D ; PЕ ; QЕ


Слайд #23
Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 2) - Слайд #23

це різниця між максимальною ціною, яку споживач готовий заплатити за певну кількість товару, і тою реальною ціною, яку він заплатив фактично.
Виграш споживача


Слайд #24
Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 2) - Слайд #24

Надлишок всіх споживачів даного товару на ринку, що перебуває в стані рівноваги Е, відповідає площі трикутника PEАЕ.
Він розташований між кривими ринкового попиту D, і лінією PEЕ, що відповідає рівню ринкової ціни
Надлишок споживачів
Надлишок споживача
А


Слайд #25
Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 2) - Слайд #25

це різниця між тим, що виробники фактично отримують за одиницю товару і тим мінімумом, який вони готові за нього отримати.
Виграш виробника


Слайд #26
Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 2) - Слайд #26

Надлишок всіх виробників даного товару на ринку, що перебуває в стані рівноваги Е, відповідає площі трикутника PEВЕ.
Він розташований між кривими ринкової пропозиції S, і лінією PEЕ, що відповідає рівню ринкової ціни
Надлишок виробників
Надлишок виробника
В


Слайд #27
Презентація на тему «Взаємодія попиту і пропозиції» (варіант 2) - Слайд #27

Висновки
Попит – це бажання споживача купити товар за певною ціною.
Величина попиту на товар тим більша, чим нижча його ціна (закон попиту).
Виключення з закону попиту складають: товари Гріфена, товари Веблена, ажіотажний попит.
Якщо ціна товару знижується, величина попиту зростає (крива попиту не змінює свого положення).
Збільшення (зменшення) попиту приводить до зміщення кривої попиту відповідно праворуч (ліворуч) і обумовлено неціновими чинниками.
Пропозиція – це бажання виробника запропонувати товар за певною ціною.
Чим вища ринкова ціна тим більшою буде величина пропозиції (закон пропозиції).
Якщо ціна товару знижується, величина пропозиції зменшується (крива пропозиції не змінює свого положення).
Збільшення (зменшення) пропозиції приводить до зміщення кривої пропозиції відповідно праворуч (ліворуч) і обумовлено неціновими чинниками.
Цінова еластичність показує на скільки відсотків зміниться величина попиту (пропозиції) на товар (послугу) при зміні його ціни на 1%.


Завантажити презентацію