Презентація на тему «Виробництво»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Виробництво» - Слайд #1

Презентація на тему:“Виробництво”
Виконала учениця 11-А класу
Кузьменко Надія


Слайд #2
Презентація на тему «Виробництво» - Слайд #2

Поняття виробництва
Виробни́цтво — процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
Процес виробництва за своєю структурою складається з 4-х фаз:


Слайд #3
Презентація на тему «Виробництво» - Слайд #3

Існує також поділ виробництва на первинне, вторинне, третинне і четвертинне, що свідчить про похідність видів виробничої діяльності
Первиннеtttчетвертинне
-сільське -інф-ція
господарство та ttt знання tt третинне
-Лісництво вториннеt-виробничі
та інt -обробна -споживчі
промисл.tпослуги
Виробництво


Слайд #4
Презентація на тему «Виробництво» - Слайд #4

Виробни́чі відно́сини — суспільні відносини, що виникають між людьми в процесі матеріального і нематеріального виробництва. Це відносини, які виникають у суспільстві з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних та духовних благ.
Ця система відносин відбиває соціальну сторону економіки.


Слайд #5
Презентація на тему «Виробництво» - Слайд #5

Фактори виробництва- ресурси, що використовуються в виробництві, від яких залежить об'єм випускаємої продукції.


Слайд #6
Презентація на тему «Виробництво» - Слайд #6

Капітал. Критика політичної економії — одна з основних праць Карла Маркса, в якій аналізується та критикується капіталістичне суспільство. Книжка мала визначний вплив на робітничий рух в XX столітті.


Слайд #7
Презентація на тему «Виробництво» - Слайд #7

Економічна теорія криз Маркса
Маркс визначив природу криз у капіталіс-тичному суспільстві та довів невипадковість та закономірну періодичність криз у буржуазному суспільстві.


Слайд #8
Презентація на тему «Виробництво» - Слайд #8

Виробничі ресурси
Основна характеристика всіх виробничих ресурсів-це їх обмеженість.


Слайд #9
Презентація на тему «Виробництво» - Слайд #9

Значення виробництва, його суспільно-економічна роль
Виробництво є важливим компонентом функціонування будь-якої держави, тому що воно визначає її економічну безпеку, сталість фінансової системи і рівень життя людей.
Основна мета виробництва в ринкових умовах, згідно зі статутом підприємства, полягає в забезпеченні споживача необхідною йому продукцією у певні строки, заданої якості та комплектації, з мінімальними витратами для виготовлювача.