Презентація на тему «Вимова приголосних звуків»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Вимова приголосних звуків» - Слайд #1

Тема уроку
Вимова приголосних звуків.
Уподібнення приголосних.


Слайд #2
Презентація на тему «Вимова приголосних звуків» - Слайд #2

Лист від загадкової феї
Любі діти!
Дякую вам, що читаєте мого листа!
Мені нелехко дістатися до вас по вохкому снігу. Тому надсилаю вам сундучок з чарівними правилами. Вони допоможуть вам у вивчення сьогоднішньої теми.
Мій помічник-чарівник виграв бородьбу з негодою
і вирушив у путь.
Бажаю вам успіхів.


Слайд #3
Презентація на тему «Вимова приголосних звуків» - Слайд #3

Дзвінкий + Глухий = Глухий[Г] [х]
Легко - [лехко]
Полегкість - [полеихк'іс'т']
Вогко - [ вохко]
Нігті - [н'іхт'і]
Кігті - [к'іхт'і]
Дьогтю – [д'охт'у]


Слайд #4
Презентація на тему «Вимова приголосних звуків» - Слайд #4

1.Глухі перед дзвінкими уподібнюються до парних дзвінких
боротьба -[бород'ба]
2. Дзвінкий Г перед глухими в деяких словах оглушується
Легко, вогко, кігті, дбогтю,нігті
3. Префікс з- перед глухими вимовляємо як С - зсунув - [с:унув]
4. Кінцевий приголосний у префіксах роз - , без – перед глухим вимовляємо дзвінко або глухо (темп мовлення)
5. Тверді приголосні перед м'якими уподібнюються до парних м'яких
Пісня - [п' і с' н' а]
Уподібнення приголосних звуків


Слайд #5
Презентація на тему «Вимова приголосних звуків» - Слайд #5

6. Звуки [З], [Ц], [С] перед шиплячими [Ж],[Ч], [Ш] змінюються відповідно на [Ж],[Ч], [Ш]
зжати - [ж: а т и]
7. Шиплячі [Ж], [Ч], [Ш] перед [З'], [Ц'], [С'] змінюються відповідно на [З'], [Ц'], [С']
книжці –[к н и з' ц' і ]
8. Сполучення –ться вимовляємо як [ ц': а ], а – шся вимовляємо як [с:' а ] [пишуц': а ], [дивис:' а ]
Уподібнення приголосних звуків


Слайд #6
Презентація на тему «Вимова приголосних звуків» - Слайд #6

Важко у навчанні – ложка дьо...тю
Пташка мала, а ле...ко в праці
На діжку меду – кі...ті гострі
?


Слайд #7
Презентація на тему «Вимова приголосних звуків» - Слайд #7

Важко у навчанні –
Пташка мала, а
На діжку меду –
леГко в праці
кіГті гострі
ложка дьогтю
!


Слайд #8
Презентація на тему «Вимова приголосних звуків» - Слайд #8

Глухий + Дзвінкий = Дзвінкий
ТеЧе СіК


Слайд #9
Презентація на тему «Вимова приголосних звуків» - Слайд #9

Завдання:
Прочитайте слова, подані у фонетичній транскрипції. Запишіть їх буквами.
[проз'ба], [р'уґзак], [одже],
[еикзамеин], [веилиґдеин'], [л'іджба]


Слайд #10
Презентація на тему «Вимова приголосних звуків» - Слайд #10

Завдання:
Знайдіть і виправте помилки, підкресліть орфограми.
Швитко наближається світанок. Здалеку повіяло вохкістю. Лехкий вітерець кружляє у танку сніжинки. Дід Мороз поспішає на воґзал. У рюґзаку в нього новорічні подарунки.


Слайд #11
Презентація на тему «Вимова приголосних звуків» - Слайд #11

Тести
1. У котрому рядку в словах неправильно вставлені сумнівні приголосні?
а) Нігті, дьогтю, кігті;
б) вокзал, рюкзак, казка, рибка;
в) лехко, вохко, бородьба, прозьба.


Слайд #12
Презентація на тему «Вимова приголосних звуків» - Слайд #12

Тести
2. Уподібнення приголосних звуків відбувається в усіх словах у рядку:
а) просьба, казка, кузня;
б) вокзал, рюкзак, кігті;
в) дігтяр, ходьба, айсберг.


Слайд #13
Презентація на тему «Вимова приголосних звуків» - Слайд #13

Тести
3. Уподібнення приголосних звуків не відбувається в рядку:
а) боротьба;
б) грядка;
в) молотьба.


Слайд #14
Презентація на тему «Вимова приголосних звуків» - Слайд #14

МОЛОДЦІ !


Слайд #15
Презентація на тему «Вимова приголосних звуків» - Слайд #15

Чи корисну інформацію я отримав на уроці?
Чи добре я працював на уроці?
Який у мене настрій?


Слайд #16
Презентація на тему «Вимова приголосних звуків» - Слайд #16

Домашнє завдання
В. 234 с. 110, правило
УСПІХІВ!


Завантажити презентацію