Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 1) - Слайд #1

Види юридичної відповідальності
Підготувала
Учениця 10-А класу
Полюхович Оксана


Слайд #2
Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 1) - Слайд #2

Юридична відповідальність – це специфічні правовідносини між державою і правопорушником, що характеризуються засудженням протиправного діяння і суб'єкта правопорушення, покладанням на останнього обов'язку зазнати несприятливих наслідків за скоєне правопорушення.


Слайд #3
Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 1) - Слайд #3

Підставами притягнення до юридичної відповідальності є:


Слайд #4
Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 1) - Слайд #4

Види юридичної відповідальності
Кримінальна
Адміністративна
Цивільно-правова
Дисциплінарна
Матеріальна
Конституційна


Слайд #5
Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 1) - Слайд #5

Кримінальна (юридична підстава — КПК)
настає за вчинення злочинів, вичерпний перелік яких міститься в КК кодексі, тобто встановлюється лише законом, настає з моменту офіційного обвинувачення, реалізується виключно в судовому порядку.
Заходи кримінальної відповідальності — жорсткі заходи кримінального покарання, які впливають на особу винного (позбавлення волі, виправні роботи без позбавлення волі та ін.);
застосовуються лише в судовому порядку.
Правозастосовний акт — вирок.


Слайд #6
Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 1) - Слайд #6

Адміністративна (юридична підстава — КпАП України)
накладається за адміністративні правопорушення органами державного управління (органами так званої адміністративної юрисдикції) до осіб, що не підпорядковані їм по службі.
Заходи адміністративної відповідальності — попередження, штраф, адміністративний арешт, позбавлення спеціальних прав (наприклад, прав водія) і т.ін.
Правозастосовний акт — рішення


Слайд #7
Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 1) - Слайд #7

Цивільно-правова (юридична підстава — ЦПК)
настає з моменту правопорушення — невиконання договірного зобов'язання майнового характеру у встановлений строк або виконання неналежним чином, заподіяння позадоговірної шкоди (цивільно-правової проступку) або здоров'ю чи майну особи.
Її особливість полягає у добровільному виконанні правопорушником відповідальності без застосування примусових заходів. Державний примус використовується у разі виникнення конфлікту між учасниками цивільних правовідносин.
Питання про притягнення суб'єкта (фізичної або юридичної особи) до цивільно-правової відповідальності вирішується судом, арбітражним судом або адміністративними органами держави за заявою учасника правовідносини або потерплого.
Заходи цивільно-правової відповідальності — відшкодування майнових втрат, скасування незаконних угод, штраф, пеня та інші міри, які полягають у примушуванні особи нести негативні майнові наслідки.
Правозастосовний акт — постанова.


Слайд #8
Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 1) - Слайд #8

Дисциплінарна(юридична підстава — КЗпП України)
накладається адміністрацією підприємств, установ, організацій (особою, що має розпорядчо-дисциплінарну владу над конкретним працівником) внаслідок вчинення дисциплінарних проступків:
1) відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку;
2) в порядку підпорядкованості;
3) відповідно до дисциплінарних статутів і положень.
Реалізується виключно в рамках службової підпорядкованості.
Засоби дисциплінарної відповідальності: догана, пониження в посаді, звільнення.
Правозастосовний акт — наказ.


Слайд #9
Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 1) - Слайд #9

Матеріальна (юридична підстава — КЗпП України)
настає за вчинене майнове правопорушення, шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації робітниками та службовцями при виконанні ними своїх трудових обов'язків.
Притягає до відповідальності адміністрація підприємства.
Захід матеріальної відповідальності — грошове стягнення.
Правозастосовний акт — наказ.


Слайд #10
Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 1) - Слайд #10

Конституційна (юридична підстава — Конституція)
настає за порушення норм Конституції України. Маючи високий ступінь нормативної концентрації та ціннісної орієнтації, норми Конституції є нормами прямої дії.
Питання про притягнення суб'єкта (фізичної або юридичної особи) до конституційно-правової відповідальності вирішується судом


Слайд #11
Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 1) - Слайд #11

Юридичними підставами відповідальності є:
— міжнародний договір;
— міжнародний порядок;
— рішення міжнародних судів і арбітражів;
— резолюції міжнародних організацій (наприклад, статті 24 і 25 Статуту ООН установлюють юридичну відповідальність для всіх держав-членів ООН рішень Ради Безпеки ООН);
— односторонні міжнародно-правові зобов'язання держав, що встановлюють юридично обов'язкові правила поведінки тільки для держави, що взяла такі зобов'язання, (у формі нот, заяв, декларацій і т.д.).


Слайд #12
Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 1) - Слайд #12

Підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності
у зв'язку з дійовим каяттям – тобто особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду;


Слайд #13
Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 1) - Слайд #13

у зв'язку з примиренням винного з потерпілим та відшкодуванням завданих особою, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, збитків або усуненням заподіяної шкоди;


Слайд #14
Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 1) - Слайд #14

у зв'язку з передачею на поруки – особу, яка вперше вчинила злочин та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку;


Слайд #15
Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 1) - Слайд #15

у зв'язку із закінченням строків давності – особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минули відповідні встановлені кримінальним кодексом строки.


Слайд #16
Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 1) - Слайд #16

Підстави звільнення від адміністративної відповідальності:
давність притягнення до адміністративної відповідальності;
передача матеріалів справи на розгляд товариського суду, громадської організації чи трудового колективу;
обмеження усним зауваженням при вчиненні незначного адміністративного правопорушення.


Слайд #17
Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 1) - Слайд #17

Система законодавства передбачає обставини, які виключають юридичну відповідальність за нанесену шкоду і зовнішнє начебто протиправне діяння.
Обставини звільнення від юридичної відповідальності передбачаються в трудовому, адміністративному, кримінальному та інших галузях законодавства.


Слайд #18
Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 1) - Слайд #18

У цивільному праві існують випадки виключення відповідальності, звільнення від відповідальності і її обмеження. Виключає відповідальність за завдання шкоди необхідна оборона. Крайня необхідність цивільної відповідальності не виключає, але розсуд суду з урахуванням обставин може бути підставою повного або часткового звільнення від відповідальності. У цивільному праві у разі порушення обставин - збитки при завданні шкоди особі, майну громадянина, майну юридичної особи повинні відшкодовуватися у повному обсязі.
У деяких випадках законом може бути встановлена обмежена відповідальність за зобов'язанням, наприклад відповідальність автора за авторським договором.