Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 2)


5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 2) - Слайд #1

Види юридичної відповідальності. Міжнародна правова відповідальність


Слайд #2
Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 2) - Слайд #2

Юридична відповідальність -
це вид соціальної відповідальності, що полягає в обов'язку відповідати за порушення норм права й застосуванні державою до правопорушника певних заходів примусу, передбачених законодавством.


Слайд #3
Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 2) - Слайд #3

Юридична відповідальність - різновид соціальної відповідальності
Є видом державного примусу, єдиною підставою застосування юридичної відповідальності виступає правопорушення
Виражаєтьться в застосуванні негативних (психологічних,майнових, організаційно-правових) заходів до осіб, які скоїли правопорушення
Засіб боротьби з правопорушеннями
юридична
відповідальність


Слайд #4
Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 2) - Слайд #4

Ознаки юридичної відповідальності
Здійснюється офіційно
Як правило, до юридичної відповідальності притягується тільки особа, що скоїла правопорушення
Потребує вмотивованого рішення уповноваженого органу про притягнення до відповідальності (вирок, ухвала суду та ін.)
Реалізується за допомогою застосування заходів державного примусу


Слайд #5
Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 2) - Слайд #5

Мета держави:
Охорона
правопорядку
Виховання
громадян


Слайд #6
Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 2) - Слайд #6

Принципи:
Незнання законів не звільняє від
відповідальності
Не несе відповідальності
громадянин, що відмовився давати
свідчення проти членів своєї сім'ї
За одне і те ж саме правопорушення
особа може бути притягнута до
Відповідальності лише один раз
Закон не має зворотної сили
Особа не несе відповідальності
за відмову від виконання
явно злочинного наказу
Закріплені в Конституції України


Слайд #7
Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 2) - Слайд #7

Види юридичної відповідальності за видом правопорушення
1) Кримінальна
Відповідальність за найнебезпечніше
правопорушення - злочин


Слайд #8
Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 2) - Слайд #8

2)Адміністративна
3)Цивільно-правова
Відповідальність за порушення норм
цивільного права
Відповідальність за скоєння
адміністративного
проступку


Слайд #9
Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 2) - Слайд #9

4)Матеріальна
Настає в разі нанесення працівником
матеріальної шкоди підприємству,
установі і т. д.
5) Дисциплінарна
Настає за здійснення дисциплінарного
проступку


Слайд #10
Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 2) - Слайд #10

4)Матеріальна
Настає в разі нанесення працівником
матеріальної шкоди підприємству,
установі і т. д.
5) Дисциплінарна
Настає за здійснення дисциплінарного
проступку


Слайд #11
Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 2) - Слайд #11

Обставини,що виключають юридичну відповідальність:
Непереборна сила
Казус
Крайня необхідність
Необхідна оборона


Слайд #12
Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 2) - Слайд #12

Поняття і підстави міжнародно-правової відповідальності
Міжнародно-правова відповідальність — це юридичний обов'язок суб'єкта-правопорушника ліквідувати наслідки шкоди, заподіяної іншому суб'єкту міжнародного права невиконанням або неналежним виконанням розпоряджень міжнародного права.


Слайд #13
Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 2) - Слайд #13

Суб'єкти міжнародно-правової відповідальності
Фізичні і самостійні юридичні особи
Держави


Слайд #14
Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 2) - Слайд #14

Ознаки міжнародно-правової відповідальності


Слайд #15
Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 2) - Слайд #15

Міжнародно-правова відповідальність реалізується в двох формах: нематеріальній та матеріальній


Слайд #16
Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 2) - Слайд #16

Поведінка суб'єктів міжнародного права виражається у
діях їхніх органів і посадових осіб
держава за їхні дії відповідає в повному обсязі, тобто всім національним надбанням, а не однією особою
Отже, у сфері міжнародно-правової відповідальності держава розуміється як єдине ціле, незалежно від того, який її орган, посадова або інша уповноважена особа вчинили діяння, що кваліфікується як правопорушення.


Слайд #17
Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 2) - Слайд #17

Підставами міжнародно правової відповідальності є передбачені нормами міжнародного права об'єктивні і суб'єктивні ознаки
Підстави міжнародно-правової відповідальності
юридичні
фактичні
процесуальні
міжнародно-правові зобов'язання суб'єктів міжнародного публічного права, відповідно до яких те або інше діяння вважається міжнародним правопорушенням.
саме міжнародне правопорушення, тобто діяння
суб'єкта міжнародного права (його органів або посадових осіб)
процедуру розгляду справ про правопорушення і порядок притягнення винних суб'єктів до відповідальності.


Слайд #18
Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 2) - Слайд #18

ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВ
Звільнення від відповідальності — це коли суб'єкта, який здійснив правопорушення(яке призвело до міжнародної відповідальності), звільняється від обов'язку ліквідації наслідків.
Обставини, що виключають відповідальність держав- це факти, дії та явища, які стали причиною скоєння міжнародного правопорушення.


Слайд #19
Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 2) - Слайд #19

Обставини, що виключають настання міжнародно-правової відповідальності:
вина потерпілої сторони
непередбачувана чи непереборна сила, що не піддаються контролю із боку держави (стихійні лиха, епідемії тощо.)
крайня необхідність (виправдовує невиконання міжнародно-правового зобов'язання, якщо воно потрібне для гарантування суттєвих державних інтересів і ці інтереси визнаються на більшому рівні, ніж потреби причетної держави)
Факти та дії, які звільняють від відповідальності:
згоду потерпілої сторони на здійснення діяння, що в результаті призвело до правопорушення
самооборона – виправдовує заборонені дії і заходи у відповідь
репресалії, за умови, що вони виправдані як контрзаходи (слід відмежовувати їх від реторсії, яка є «недружнім», але сама по собі правомірним контрзаходом).


Слайд #20
Презентація на тему «Види юридичної відповідальності» (варіант 2) - Слайд #20

Додаток
Надайте посилання на додаткові матеріали та ресурси


Завантажити презентацію