Презентація на тему «Види рефератів»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Види рефератів» - Слайд #1

ВИДИ РЕФЕРАТІВ
Виконав: Донець Ерік


Слайд #2
Презентація на тему «Види рефератів» - Слайд #2

РЕФЕРАТ
РЕФЕРАТ – це письмова доповідь або виступ з певної теми, в якому зібрана інформація з одного або декількох джерел. Реферати можуть бути викладом змісту наукової роботи, художньої книги і т. п.


Слайд #3
Презентація на тему «Види рефератів» - Слайд #3

.
РЕФЕРАТ
ПРОДУКТИВНИЙ
РЕПРОДУКТИВНИЙ
Реферат-конспект
Реферат - резюме
Реферат – доповідь
Реферат - огляд


Слайд #4
Презентація на тему «Види рефератів» - Слайд #4

.
.
ПРОДУКТИВНИЙ
РЕПРОДУКТИВНИЙ
Містить творче або критичне осмислення реферованих джерел.
Відтворює зміст первинного тексту


Слайд #5
Презентація на тему «Види рефератів» - Слайд #5

.
.
Реферат-конспект
Реферат-резюме
Містить фактичну інформацію в узагальненому вигляді, ілюстрований матеріал, різні відомості про методи дослідження, результати дослідження та можливості їх застосування. 
Містить тільки основні положення даної теми.


Слайд #6
Презентація на тему «Види рефератів» - Слайд #6

.
.
Реферат - огляд
Реферат – доповідь
Складається на основі декількох джерел і зіставляє різні точки зору з даного питання.
 Поряд з аналізом інформації першоджерела, є об'єктивна оцінка проблеми; цей реферат має розгорнутий характер.


Слайд #7
Презентація на тему «Види рефератів» - Слайд #7

.
Обсяг реферату — до 700 символів
(10-12 рядків), має містити відомості про призначення, сфери застосування і функціональних можливостях програмного продукту.


Слайд #8
Презентація на тему «Види рефератів» - Слайд #8

ВКАЗУЄТЬСЯ:
Тип реалізує ЕОМ;
Мова програмування;
Операційна система;
Обсяг повного вихідного тексту
програми в Кб.


Слайд #9
Презентація на тему «Види рефератів» - Слайд #9

КОМПОЗИЦІЯ РЕФЕРАТУ
.
ВСТУП
ОСНОВНА ЧАСТИНА
ВИСНОВОК
 У вступі обгрунтовується вибір теми, можуть бути дані, вихідні дані реферованих тексту повідомлені відомості про автора розкривається проблематика обраної теми. 
Зміст реферованих тексту, наводяться основні тези, вони аргументуються.
Робиться загальний висновок з проблеми, заявленої в рефераті.


Слайд #10
Презентація на тему «Види рефератів» - Слайд #10

Реферат має наступні ознаки:
Зміст реферату повністю залежить від змісту реферованих джерела;
Містить точний виклад основної інформації без спотворень і суб'єктивних оцінок;
Має постійні структури.


Завантажити презентацію