Презентація на тему «Види мистецтва»


Рейтинг презентації 4 на основі 2 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Види мистецтва» - Слайд #1

ТЕМА: ВИДИ І МОВА МИСТЕЦТВА
Виконала: Учениця V класу
Кіцманської районної гімназії
Сулейманова Ельміра
2011 рік


Слайд #2
Презентація на тему «Види мистецтва» - Слайд #2

Культура
КУЛЬТУРА (лат. Culture — «обробіток», «обробляти») — сукупність матеріальних, духовних і нематеріальних цінностей, створених людством протягом його історії.
Це поняття може вживатися в таких значеннях:
- Рівень розвитку суспільства у певну епоху.
- Те, що створюється для задоволення духовних потреб людини.
- Освіченість, вихованість.
- Рівень, ступінь досконалості якої-небудь галузі господарської або розумової діяльності.
- Алгоритми людської поведінки і символічних структур, які надають цій поведінці сенсу і значимості.


Слайд #3
Презентація на тему «Види мистецтва» - Слайд #3

Художня культура – це частина загальнолюдської культури, яка стосується передусім художніх цінностей. Її можна вважати одним із компонентів духовного життя суспільства.
Центральною ланкою художньої культури є мистецтво.
Особливість мистецтва, його відмінність від усіх інших видів людської діяльності полягає в тому, що воно відображає дійсність у формі художніх образів. Мистецтво збагачує людину знаннями про світ, дає можливість співпереживати і відчувати естетичну насолоду.


Слайд #4
Презентація на тему «Види мистецтва» - Слайд #4

МИСТЕЦТВО
Мисте́цтво — одна з форм суспільної свідомості; вид людської діяльності, що відображає дійсність у конкретно-чуттєвих образах, відповідно до певних естетичних ідеалів. У широкому сенсі мистецтвом називають досконале вміння в якійсь справі, галузі; майстерність. Розвиток мистецтва як елемента духовної культури обумовлюється як загальними закономірностями буття людини й людства, так і естетично-художніми закономірностями, естетично-художніми поглядами, ідеалами й традиціями.


Слайд #5
Презентація на тему «Види мистецтва» - Слайд #5

ЗАРОДЖЕННЯ МИСТЕЦТВА
Мистецтво зародилося в первісному суспільстві доби пізнього палеоліту і було представлене малюнками в печерах, різьбленням на кістці та камені, ритуальними танцями тощо. Завдяки особливостям свого впливу на людину (чуттєва безпосередність, емоційна насиченість, ідейна спрямованість) мистецтво стало однією з найважливіших складових частин духовної культури суспільства.
Художня обробка речей і знарядь праці, будівництво житла започаткували розвиток архітектури та декоративно-ужиткового мистецтва. Серед основних візуальних мистецтв Західної Європи протягом багатьох століть залишалися живопис, скульптура і графіка. У мистецтві ісламу основним був орнамент, оскільки було заборонено зображати живих істот. У деяких культурах маски, татуювання, кераміка і металеві вироби були основними формами образотворчого мистецтва.
Буття людини і навколишній світ відобразились у танцях, музиці, співі, театралізованих діях. Мистецтво слова, існуючи спочатку в усній формі оповідей, міфів, епосу, з виникненням письма розвинулося в художню літературу. Науково-технічний прогрес уможливив появу таких форм мистецтва, як фотографія і кіно, а з появою комп'ютерних технологій — так званих, медіамистецтв.


Слайд #6
Презентація на тему «Види мистецтва» - Слайд #6

Ритуальний танок. Наскельний малюнок епохи бронзи, Швеція


Слайд #7
Презентація на тему «Види мистецтва» - Слайд #7

У чому полягає особливість образного відображення світу
Художній образ — особлива форма естетичного освоєння світу, за якої зберігається його предметно-чуттєвий характер, його цілісність, життєвість, конкретність, на відміну від наукового пізнання, що подається в формі абстрактних понять.
Художнім образом є як твір у цілому (наприклад, музична композиція, роман, вистава, картина, кінофільм), так і окремі елементи твору мистецтва. Він концентрує в собі духовну енергію певної культурно-історичної епохи людини, яка його створила.


Слайд #8
Презентація на тему «Види мистецтва» - Слайд #8

Види мистецтва за формою чуттєвого сприймання
Візуальні
- це види мистецтва, твори яких можна побачити. Це архітектура, живопис, графіка, скульптура, декоративно-ужиткове мистецтво, художня фотографія.
Синтетичні
- це види мистецтва, твори яких сприймаються декількома органами чуттів людини одночасно.


Слайд #9
Презентація на тему «Види мистецтва» - Слайд #9

Види мистецтва за формою чуттєвого сприймання
Візуальні
- це види мистецтва, твори яких можна побачити. Це архітектура, живопис, графіка, скульптура, декоративно-ужиткове мистецтво, художня фотографія.
Синтетичні
- це види мистецтва, твори яких сприймаються декількома органами чуттів людини одночасно.


Слайд #10
Презентація на тему «Види мистецтва» - Слайд #10

АРХІТЕКТУРА
Архітектура як вид мистецтва проявляє себе як формування дійсності за законами краси при створенні будівель, архітектурних комплексів, монументів, ландшафтних споруд, промислових та спортивних споруджень, покликаних обслуговувати потреби людини в житлі та приміщеннях різного призначення. Архітектура створює відмежований від природи утилітарно-художній світ, що протистоїть стихійному середовищу і дозволяє людям використовувати олюднений простір відповідно до їх матеріальних і духовних потреб. Архітектурний образ виражає не лише призначення будівлі (ми легко можемо відрізнити храм від звичайного житла), але й художню концепцію світу і особи, навіть сутність своєї епохи. Архітектура — це вид мистецтва, метою якого є створення споруд і будівель, необхідних для життя і діяльності людей. Проте архітектура як мистецтво зовсім не є обов´язковою для вирішення прагматичних завдань, наприклад, захисту людини від природних лих. В основі архітектурного образу лежать певні фундаментальні схеми людського впорядкування простору: відокремлення порядку від хаосу, вертикального виміру або напряму від горизонтального, запровадження ритмів та циклів певної розмірності, та ін. Архітектура як вид мистецтва є просторовою і статичною. Художній образ тут створюється за допомогою співвідношення масштабів, мас, форм, кольору, декору, зв´язку з навколишнім пейзажем, тобто за допомогою специфічно виразних засобів. Архітектура – це яскраво історичне явище, тобто різні історичні епохи представлені тут у досить відмінних художньо-архітектурних формах і вирішеннях. Архітектура є водночас і мистецтво, і інженерія, і будівництво, що вимагає величезного зосередження колективних зусиль і матеріальних коштів, проте архітектурні пам´ятки переживають віка. Ще в давні часи архітектура вступала у взаємодію зі скульптурою, живописом, мозаїкою, іконою, різними видами декоративного оздоблення, перетворюючись на монументальне мистецтво.


Слайд #11
Презентація на тему «Види мистецтва» - Слайд #11

Собор Святої Софії, Константинополь


Слайд #12
Презентація на тему «Види мистецтва» - Слайд #12

Палаццо Каваллі-Франкетті, Венеція


Слайд #13
Презентація на тему «Види мистецтва» - Слайд #13

ГРАФІКА
Графіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») — вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного, та менше ніж у живопису, використання кольору. Графічний — виконаний у стилі графіки.
Різновид образотворчого мистецтва, що зумовлюється специфічними засобами зображення лініями, штрихами, крапками і плямами на поверхні,основою якої, зазвичай, виступає білий папір. Твори можуть мати як монохромну, так і поліхромну гаму.
Графіка поділяється на такі різновиди:
станкова
книжкова
плакатна
прикладна
архітектурна


Слайд #14
Презентація на тему «Види мистецтва» - Слайд #14

Сергій Конончук. «Кіт», 1937, Туш, перо


Слайд #15
Презентація на тему «Види мистецтва» - Слайд #15

Автопортрет Леонардо да Вінчі


Слайд #16
Презентація на тему «Види мистецтва» - Слайд #16

ЖИВОПИС
Живо́пис (маля́рство, фр. peinture, англ. painting, болг. живопис, рос. живопись, пол. malarstwo, чеськ. malířství) — вид образотворчого мистецтва, пов'язаний з передачею зорових образів нанесенням фарб на тверді, гнучкі або тканеві поверхні, а також твори мистецтва, створені таким способом.
Найбільш поширені твори живопису, виконані на пласких або майже пласких поверхнях, таких як натягнуте на раму полотно, папір, поверхні стін і т. д. До живопису відносять і виконані фарбами зображення на декоративному та церемоніальному посуді, поверхня якого може мати складну форму.


Слайд #17
Презентація на тему «Види мистецтва» - Слайд #17

Пітер Брейгель Старший. Мисливці на снігу. Відень, Художньо-історичний музей.


Слайд #18
Презентація на тему «Види мистецтва» - Слайд #18

Напис і живопис, Китай.


Слайд #19
Презентація на тему «Види мистецтва» - Слайд #19

СКУЛЬПТУРА
Скульптура (лат. sculptura, від лат. sculpo — вирізаю, висікаю) — ліпка, пластика, вид образотворчого мистецтва, твори якого мають об'ємну, тривимірну форму і виконуються із твердих чи пластичних матеріалів. Скульптура зображує головним чином людину, рідше тварин, її головні жанри — портрет, історичні, побутові, символічні, алегоричні зображення, анімалістичний жанр. Художньо-виразні засоби скульптури — побудова об'ємної форми, пластичне моделювання (ліпка), розробка силуету, фактури, у деяких випадках також кольору.


Слайд #20
Презентація на тему «Види мистецтва» - Слайд #20

Дискобол, Гліпкотека, Мюнхен


Слайд #21
Презентація на тему «Види мистецтва» - Слайд #21

Рельєф «Фрідріх Шиллер», 1991


Слайд #22
Презентація на тему «Види мистецтва» - Слайд #22

ХОРЕОГРАФІЯ
Хореографія (від грец. χορεία — танець, хоровод, та грец. γραφή — писати) — мистецтво постановки танцю як послідовності кроків, рухів, фігур для створення найкращого сценічного ефекту.
Мистецтво створення сценічного танцю ґрунтується на маніпуляції абстрактних елементів рухів людського тіла: простору, форми, часу, енергії в рамках емоціонального контексту з метою вираження унікального творчого голосу. Мова рухів хореографії — це мова танцювальної техніки балету, сучасного чи джазового танцю, хіп-хопу, народного танцю, обрядового танцю чи звичних повсякденних рухів.
Хореографія намагається досягти в танцювальній композиції, органічної цілісності, ритмічної і неритмічної артикуляції, теми й варіації, повторення та імпровізації.
Термін хореографія вживається також щодо постановки виступів у певних видах спорту: художній та спортивній гімнастиці, фігурному катанні, синхронному плаванні тощо.


Слайд #23
Презентація на тему «Види мистецтва» - Слайд #23

Та́нго — стиль музики та танець, що асоціюється з нею, що виникли в Аргентині та Уругваї, після чого набули популярності по всьому світу.


Слайд #24
Презентація на тему «Види мистецтва» - Слайд #24

Гопа́к — традиційний український народний танець запорозького походження. Розмір — 2/4.


Слайд #25
Презентація на тему «Види мистецтва» - Слайд #25

ТЕАТР
Теа́тр (від грец. θέατρον — місце видовища) — вид сценічного мистецтва, що відображає життя в сценічній дії, яку виконують актори перед глядачами, а також установа, що здійснює сценічні вистави певним колективом артистів і приміщення, будинок, у якому відбуваються вистави. Театр як мистецтво називають також театральним мистецтвом, а науку, що вивчає теорію та практику театрального мистецтва вивчає театрознавство.


Слайд #26
Презентація на тему «Види мистецтва» - Слайд #26

Символи театру


Слайд #27
Презентація на тему «Види мистецтва» - Слайд #27

Сцена з вистави “Наталка Полтавка” за п'єсою І. Котляревського


Слайд #28
Презентація на тему «Види мистецтва» - Слайд #28

МУЗИКА
Му́зика (від грец. μουσική — мистецтво муз) — мистецтво організації музичних звуків, передовсім у часовій (ритм), звуковисотній і тембровій шкалі. Музичним може бути практично будь-який звук з певними акустичними характеристиками, які відповідають естетиці тої чи іншої епохи, та може бути відтвореним при виконанні музики. Джерелами такого звуку можуть бути: людський голос, музичні інструменти, електричні генератори тощо.


Слайд #29
Презентація на тему «Види мистецтва» - Слайд #29

Бандуристи


Слайд #30
Презентація на тему «Види мистецтва» - Слайд #30

Йо́ганн Себастья́н Бах — німецький композитор, органіст і скрипаль


Слайд #31
Презентація на тему «Види мистецтва» - Слайд #31

Концерт групи Green Day у Німеччині


Завантажити презентацію