Презентація на тему «Вибори»


Рейтинг презентації 3.5 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Вибори» - Слайд #1

Вибори
Підготовлено учнем 11-А класу
Лейзеровичем Романом


Слайд #2
Презентація на тему «Вибори» - Слайд #2

Народовладдя – це втілення народного суверенітету, коли народ в державі є єдиним джерелом влади.
Демократія обов'язково включає такі елементи:
виборність органів влади,
поділ державної влади на три гілки законодавчу, виконавчу та судову,
підпорядкування меншості більшості,
захист прав меншості,
наявність політичних прав і свобод.


Слайд #3
Презентація на тему «Вибори» - Слайд #3

Форми здійснення народовладдя׃
Пряма демократія:
Участь у виборах органів державної влади;
Референдум;
Загальні збори громадян;
Звіти депутатів і виконавчих органів перед населенням;
Обговорення проектів нормативних актів тощо.
Представницька демократія:
Діяльність президента;
Діяльність парламенту;
Діяльність органів місцевого самоврядування.


Слайд #4
Презентація на тему «Вибори» - Слайд #4

Вибори -
форма прямого народовладдя, що передбаче-на конституцією та законами, згідно з якою шляхом голосування формуються представницькі органи державної влади та місцевого управління (самоврядування)
Засіб легітимації державної влади
Відбір і формування політичної еліти
Важливий елемент характеристики державного режиму
Вибори є: загальні та регіональні; прямі та опосередковані (багатоступеневі); повні і часткові; чергові, позачергові та повторні; альтернативні та безальтернативні.


Слайд #5
Презентація на тему «Вибори» - Слайд #5

Принципи виборчого права:
Загальність
Рівність
Прямі вибори
Таємність голосування/волевиявлення


Слайд #6
Презентація на тему «Вибори» - Слайд #6

Види виборів
За територіальною ознакою
Загальнонаціональні
Місцеві
За об'єктом, що передбачає органи та посади
Вибори парламенту
Вибори президента
Вибори місцевого самоврядування
За часом проведення
Чергові
Повторні вибори замість депутатів що вибули
Вибори в нову адміністративно-територіальну одиницю
З огляду на правові наслідки
Дійсні
недійсні


Слайд #7
Презентація на тему «Вибори» - Слайд #7

Види виборчого права
Суб'єктивне Об'єктивне


Слайд #8
Презентація на тему «Вибори» - Слайд #8

Суб'єктивне виборче право
- право конкретної особи брати участь у виборах, референдумі, голосуванні про відкликання народного представника та у народній законодавчій ініціативі.
Активне виборче право
Пасивне виборче право


Слайд #9
Презентація на тему «Вибори» - Слайд #9

Об'єктивне виборче право -
Норми та принципи конституційного права, що регулюють інститут виборів основні засади реалізації виборчого права


Слайд #10
Презентація на тему «Вибори» - Слайд #10

Правове регулювання підготовки і проведення виборів
Призначення виборів
Висунення та реєстрація кандидатів
Виборчі округи та виборчі дільниці
Передвиборча агітація
Голосування
Голосування про відкликання народного представника
Референдум


Слайд #11
Презентація на тему «Вибори» - Слайд #11

Призначення виборів
Призначення дати виборів є офіційним початком офіційної виборчої кампанії
- конституція: дата виборів або умови виборів (збіг строку повноважень; розпуск представницького органу)
- закон про вибори


Слайд #12
Презентація на тему «Вибори» - Слайд #12

Висунення та реєстрація кандидатів
Висунення
Самовисунення
політичною партією
громадськими об'єднаннями або об єднаннями виборців
групою виборців
представниками представницьких органів і тих посадових осіб, які обираються
Реєстрація
Виборча застава
Підписи виборців


Слайд #13
Презентація на тему «Вибори» - Слайд #13

Виборчі округи
Одномандатні – обирається один депутат до органів державної влади і місцевого самоврядування
Багатомандатні – обирається кілька депутатів
Національні/загальнодержавні


Слайд #14
Презентація на тему «Вибори» - Слайд #14

Реєстрація виборця
Обов'язкова – автоматичне включення у список виборців
Необов'язкова – включення у список виборців за заявою та ініціативою виборця


Слайд #15
Презентація на тему «Вибори» - Слайд #15

Передвиборча агітація
Початок
Фінансування
Організаційна підтримка
Вплив на громадську думку


Слайд #16
Презентація на тему «Вибори» - Слайд #16

Голосування
спосіб прийняття рішення групою людей (зборами, електоратом), при якому загальна думка формулюється шляхом підрахунку голосів членів групи. 


Слайд #17
Презентація на тему «Вибори» - Слайд #17

Виборча система
сукупність норм і принципів, що забезпечують певний тип організації влади, участь суспільства у формуванні органів державної влади та місцевого самоврядування, вираження волі тієї частини населення, яка за законом вважається достатньою для визначення результатів виборів легітимними.


Слайд #18
Презентація на тему «Вибори» - Слайд #18

Виборчі системи


Слайд #19
Презентація на тему «Вибори» - Слайд #19

Мажоритарна виборча система
Мажоритарні системи можуть бути:
а) відносної більшості
б) абсолютної більшості
в) мажоритарна система кваліфікованої більшості
Єдиний неперехідний голос: у багатомандатному виборчому окрузі виборець може голосувати за одного кандидата із виборчого списку
Кумулятивний вотум – наявність кількох голосів у виборця, які він розподіляє між різними кандидатами однієї і тієї ж партії відповідно до вподобань;
Панашаж – право голосувати за кандидатів із різних партійних списків


Слайд #20
Презентація на тему «Вибори» - Слайд #20

Пропорційна виборча система
система визначення результатів вибо-рів, при якій депутатські мандати розподіляються між партіями пропор-ційно кількості поданих за них голосів виборців у багатомандатному окрузі.
Виборча квота – кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата при встановленні результатів виборів, (метод Хейра, Гогенбаха-Бішоффа, Друпа, метод дільників, метод д'Однта) тощо. Виборча квота є природна і штучна. Додатково мандати розподіляють за правилом найбільшого залишку, найбільшої кількості виборців, що підтримали партію на виборах, обчислення нової квоти і сумування залишків голосів партій у загальнонаціональному масштабі), передача партіям, що подолали виборчий бар'єр;


Слайд #21
Презентація на тему «Вибори» - Слайд #21

Пропорційна виборча система
- з закритими виборчими списками
- з “напіввідкритими” виборчими списками
- преференційний вотум/система єдиного перехідного голосу
- панашаж


Слайд #22
Презентація на тему «Вибори» - Слайд #22

Змішана виборча система
Наявність кількох голосів у виборця (як правило, двох), де одночасно голосується за кандидата, і за партійний список.
(система наперед фіксованого ствердного процента від списку виборчого корпусу)


Слайд #23
Презентація на тему «Вибори» - Слайд #23

Абсентеїзм -
ухилення або стримання від участі у виборах
Є два найважливіших типи причин абсентеїзму:
1) пов'язані з особливостями конкретної виборчої кампанії, коли в силу певних причин вибори не цікаві: висунені неяскраві кандидати, відсутня справжня змагальність на виборах тощо;
2) пов'язані з загальною політичною, соціальною й економічною ситуацією в країні.