Презентація на тему «ВВП» (варіант 2)


Рейтинг презентації 4 на основі 2 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «ВВП» (варіант 2) - Слайд #1

Поняття про ВВП. Методи його розрахунку.Показники системи національних рахунків.


Слайд #2
Презентація на тему «ВВП» (варіант 2) - Слайд #2

ВВП (Валовий внутрішній продукт)– це грошовий вираз вартості кінцевої продукції, яка обчислюється за допомогою цін.
Особливості ВВП :
1)Речі та продукти повинні бути реалізовані на ринку та набути ринкової вартості . 2)виробництво та продаж продукції відбувається в межах одного року3)ВВП- це тільки продукція кінцевого використання , а значить до неї не входить проміжна


Слайд #3
Презентація на тему «ВВП» (варіант 2) - Слайд #3

Величина та динаміка ВВП залежать як від фізичних обсягів так і від рівня цін, які змінюються
Методи розрахунку ВВП
За доходами
За витратами
За сумою доданих вартостей у окремих галузях
W + Валовий прибуток , Змішаний дохід + (Податки – субсидії)
C+I+G+NX
∑ Доданих вартостей


Слайд #4
Презентація на тему «ВВП» (варіант 2) - Слайд #4

ВВП за доходами
1-оплата найманих працівників2-валовий прибуток , змішаний дохід3-податки за винятком субсидій
ВВП за витратами
1- споживання приватне 2-споживання державне3-валове нагромадження4-чистий експорт товарів та послуг
ВВП за доданою вартістю


Слайд #5
Презентація на тему «ВВП» (варіант 2) - Слайд #5

Прибуток
Прибуток одноосібних власників
Прибуток корпорацій
Податок на прибуток підприємств
Нерозподілений прибуток
Дивіденди акціонерам


Слайд #6
Презентація на тему «ВВП» (варіант 2) - Слайд #6

Валовий національний дохід (ВНД) –ураховує й інші звязки , що складаються між країнами.
ВНД=С+І+G+NX+NI=ВВП+NINI – чисті факторні доходи


Слайд #7
Презентація на тему «ВВП» (варіант 2) - Слайд #7

ЧНП – чистий національний продукт - вартість товарів та послуг без урахування вартості використаних засобів виробництваЧНП=ВВП-А , А – амортизація
НД- національний дохід – дохід який отримують власники наданих ресурсів НД = Заробітна плата + Рента + Процент + Прибуток


Слайд #8
Презентація на тему «ВВП» (варіант 2) - Слайд #8

Номінальний ВВП- обсяг виробництва , виражений у поточних цінах
На номінальний ВВП впливають :
Динаміка обсягу виробництва;
Динаміка зміни цін
Номінальний ВВП =  piqi
qi – обсяг виробництва і-го товару в поточному році
pi – ціна і-го товару в поточному році


Слайд #9
Презентація на тему «ВВП» (варіант 2) - Слайд #9

Реальний ВВП – обсяг виробництва , виражений у незмінних цінах .
Реальний ВВП =  p0qi,
p0 – ціна товару в базисному році
qi – обсяг виробництва товару в поточному році


Слайд #10
Презентація на тему «ВВП» (варіант 2) - Слайд #10

Дефлятор ВВП =
показує темп зростання номінального ВВП за рахунок цін в аналізованому році порівняно з попереднім.


Завантажити презентацію