Презентація на тему «Вставні слова й словосполучення»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Вставні слова й словосполучення» - Слайд #1

Вставні слова й словосполучення


Слайд #2
Презентація на тему «Вставні слова й словосполучення» - Слайд #2

Звичайно, в кожного єдине,Як і Дніпрова течія,Домашнє вогнище родинне,Оселя наша і сім'я.                   Д.Білоус


Слайд #3
Презентація на тему «Вставні слова й словосполучення» - Слайд #3

Вставні слова, словосполучення, речення
граматично не пов'язані з членами речення
 виражають ставлення мовця до висловленого
 характеризують спосіб оформлення думки
не несуть нової інформації
уточнюють основне повідомлення


Слайд #4
Презентація на тему «Вставні слова й словосполучення» - Слайд #4

Групи вставних конструкцій
Виражають упевненість, невпевненість, сумнів
Виражають задоволення, незадоволення, радість, жаль, здивування
Указують на джерело повідомлення
Указують на зв'язок думок, послідовність викладу
Привертають увагу співрозмовника


Слайд #5
Презентація на тему «Вставні слова й словосполучення» - Слайд #5

Групи, які виражають упевненість, невпевненість, сумнів
Приклади:
безумовно
може бути
щоправда
без сумніву
сподіваюся
здається


Слайд #6
Презентація на тему «Вставні слова й словосполучення» - Слайд #6

Групи, яка виражає задоволення, незадоволення, радість, жаль
Приклади:
на щастя
на диво
слава Богу
як навмисне
чого доброго
як на зло
на сором


Слайд #7
Презентація на тему «Вставні слова й словосполучення» - Слайд #7

Групи,які вказують на джерело повідомлення
Приклади:
по-моєму
по-твоєму
 як відомо
за словами...
мовляв
на мою думку


Слайд #8
Презентація на тему «Вставні слова й словосполучення» - Слайд #8

Група, яка вказує на зв'язок думок, послідовність викладу
Приклади:
по-перше
нарешті
отже
інакше кажучи
проте
однак


Слайд #9
Презентація на тему «Вставні слова й словосполучення» - Слайд #9

Група, яка привертає увагу співрозмовника
Приклади:
чуєте
бачиш
 зверніть увагу
між нами кажучи
зрозумійте
даруйте


Слайд #10
Презентація на тему «Вставні слова й словосполучення» - Слайд #10

Зверніть увагу!
дієслова (здається, кажуть, думаю)
прислівники (звичайно, видно, можливо)
іменники (правда, на жаль,
на щастя)
у реченні можуть виконувати різні функції - бути членами речення і вставними словами


Слайд #11
Презентація на тему «Вставні слова й словосполучення» - Слайд #11

Вставні речення
Значення, які властиві вставним словам, можуть виражатися і цілими реченнями. 
Наприклад:
 Як ми вже знаємо, по дорозі з Харкова Гребінка зупинився в Кременчуці (П. Жур). 
Ну а ви, я бачу, здружилися (М. Трублаїні).


Слайд #12
Презентація на тему «Вставні слова й словосполучення» - Слайд #12

Стилістичні особливості
Вставні слова (словосполучення, речення) вживаються в різних стилях мови. У науковому та публіцистичному здебільшого вживаються ті з них, що вказують на порядок висловлення думки, джерело інформації, достовірність висловленого тощо.


Завантажити презентацію