Презентація на тему «Властивості складних систем» (варіант 1)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Властивості складних систем» (варіант 1) - Слайд #1

Властивості складних систем.Хронологія розвитку геосфери.


Слайд #2
Презентація на тему «Властивості складних систем» (варіант 1) - Слайд #2

Система
Система (згідно із загальноприйнятими теоріями) являє собою реальну, або уявну сукупність частин, цілісні влстивості якої визначаються взємодіями між цими частинами.


Слайд #3
Презентація на тему «Властивості складних систем» (варіант 1) - Слайд #3

Ієрархії
Весь світ можна уявити як три системи що пов'язані між собою.А саме:
Природна (Біосфера, біоценоз, популяція, стадо, організм, клітина молекула, атом)
Соцільна (Людство, угруповування, соціум, колектив, людина)
Господрська (Засіб, машина, прилд, ЕОМ, комплекс)


Слайд #4
Презентація на тему «Властивості складних систем» (варіант 1) - Слайд #4

Мішані зв'язки
Системи, хоч вони і є окремими сутностями, та все ж не можуть існувати без взаємозв 'язків.
Внаслідок таких зв'язківутворюються мішані системи, наприклад техніко-економічні.


Слайд #5
Презентація на тему «Властивості складних систем» (варіант 1) - Слайд #5

Загальні властивості систем
Кожна система має певну структуру, яка визначається формою просторово-часових зв'зків бо взємодій між елементами системи.
Відповідно до принципу необхідного різноманіття система не може складатися з елементів, що позбавлені індивідуальності.


Слайд #6
Презентація на тему «Властивості складних систем» (варіант 1) - Слайд #6

Загальні властивості систем
Кожна система наділена
цілісністю.Цілісність - це не проста
сума частин,а така
взаємопов'язана їх єдність,
яка формує якісно нове ціле.
Кожну систему можна умовно поділити на дві
частини: саму систему та її середовище.
За характером зв'язків і можливостями обміну речовиною і енергією із середовищем виділяють ізольовані (немає жодного обміну із середовищем), замкнуті (неможливий обмін речовиною) і відкриті системи (можливий обмін і речовиною, і енергією).


Слайд #7
Презентація на тему «Властивості складних систем» (варіант 1) - Слайд #7

Загальні властивості систем
Перевага внутрішніх взаємозв'язків у системі над зовнішніми сприяє її самозбереженню завдяки властивостям витривалості і стійкості.
Дії системи в часі називають її поведінкою. Зміни поведінки системи під дією зовнішніх чинників називають реакцією системи, а якісні зміни реакції системи, пов'язані зі зміною структури і спрямовані на стабілізацію поведінки, - її пристосуванням.


Слайд #8
Презентація на тему «Властивості складних систем» (варіант 1) - Слайд #8

Загальні властивості систем
Важливою особливістю еволюції систем є нерівномірність. Періоди поступового накопичення незначних змін інколи перериваються різкими якісними стрибками, які істотно змінюють властивості системи.
Будь-яка реальна система може бути представлена у вигляді певної матеріальної або знакової моделі.


Слайд #9
Презентація на тему «Властивості складних систем» (варіант 1) - Слайд #9

Хронологія розвитку геосфери
Географічна оболонка складається з багатьох різноякісних і різнорівневих елементів, які взаємодіють один з одним і утворюють цілісні територіальні системи - геосистеми.
Геосфера – сукупність головни компонентів і елементів Землі, як цілісної системи, що виокремлюються на різних рівнях її організції.


Слайд #10
Презентація на тему «Властивості складних систем» (варіант 1) - Слайд #10

Хронологія розвитку геосфери
Вона формувалася в різний час:
Спочатку літосфера 4-5 млрд тому
Далі атмофсфера і гідросфера
Біосфера
Соціосфер, еконосфера, культуросфера і техносфера


Слайд #11
Презентація на тему «Властивості складних систем» (варіант 1) - Слайд #11

Висновок
Геосфера – є найяскравішим прикладом склдної системи, адже в ній втілені всі відповідні ознаки.
Кожна геосфер, починючи з літосфери формувалася в рмках попередньої і впливала на неї.


Слайд #12
Презентація на тему «Властивості складних систем» (варіант 1) - Слайд #12

Дякуємо за увагу
Призентацію підготувалиучні 11 А класу
Йожиков Микита та Антон Солярик


Завантажити презентацію