Презентація на тему «Власність у нашому житті» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Власність у нашому житті» (варіант 1) - Слайд #1

Презентація на тему:Власність у нашому житті
Власність у нашому житті


Слайд #2
Презентація на тему «Власність у нашому житті» (варіант 1) - Слайд #2

Власність — це сукупність відносин між суб'єктами господарювання з приводу привласнення засобів виробництва та його результатів.


Слайд #3
Презентація на тему «Власність у нашому житті» (варіант 1) - Слайд #3

Власність — це сукупність відносин між суб'єктами господарювання з приводу привласнення засобів виробництва та його результатів.


Слайд #4
Презентація на тему «Власність у нашому житті» (варіант 1) - Слайд #4

Змішана власність поєднує різні форми власності - приватну, державну, колективну, кооперативну та інші, в тому числі й власність іноземних суб'єктів.


Слайд #5
Презентація на тему «Власність у нашому житті» (варіант 1) - Слайд #5

Приватна власність — абсолютне, захищене законом право громадянина чи юридичної особи на конкретне майно (землю, нерухомість, засоби виробництва, гроші і цінні папери, товари, інтелектуальний продукт), яка полягає в тому, що ці об'єкти власності належать приватним особам, сім'ям, групі осіб.


Слайд #6
Презентація на тему «Власність у нашому житті» (варіант 1) - Слайд #6

Колективна власність— привласнення об'єктів власності (засобів виробництва, цінних паперів, патентів, ліцензій тощо) колективом фізичних або юридичних осіб. 


Слайд #7
Презентація на тему «Власність у нашому житті» (варіант 1) - Слайд #7

Державна власність — привласнення державою (як суб'єктом власності) засобів виробництва, робочої сили, частки національного доходу та інших об'єктів власності у різних сферах суспільного відтворення.


Слайд #8
Презентація на тему «Власність у нашому житті» (варіант 1) - Слайд #8

Способи набуття
права власності
Первинні:
 - Вибробництво (винахід);
- Знахідка (скарб);
- Приватизація.
Похідні:
Купівля – продаж;
Дарування;
Обмін;
Спадкування.


Слайд #9
Презентація на тему «Власність у нашому житті» (варіант 1) - Слайд #9

Право власності на нову річ, яка виготовлена (створена) особою, набувається нею, якщо інше не встановлено договором або законом.
Особа, яка самочинно переробила чужу річ, не набуває право власності на нову річ і зобов'язана відшкодувати власникові матеріалу його вартість. 


Слайд #10
Презентація на тему «Власність у нашому житті» (варіант 1) - Слайд #10

Особа, яка знайшла загублену річ, набуває право власності на неї після спливу шести місяців з моменту заявлення про знахідку міліції або органові місцевого самоврядування, якщо:
1) не буде встановлено власника або іншу особу, яка має право вимагати повернення загубленої речі
2) власник або інша особа, яка має право вимагати повернення загубленої речі, не заявить про своє право на річ особі, яка її знайшла, міліції або органові місцевого самоврядування.


Слайд #11
Презентація на тему «Власність у нашому житті» (варіант 1) - Слайд #11

Особа, яка виявила скарб, набуває право власності на нього. Скарбом є закопані у землі чи приховані іншим способом гроші, валютні цінності, інші цінні речі, власник яких невідомий або за законом втратив на них право власності.


Слайд #12
Презентація на тему «Власність у нашому житті» (варіант 1) - Слайд #12

У разі виявлення скарбу, що є пам'яткою історії та культури, право власності на нього набуває держава. Особа, яка виявила такий скарб, має право на одержання від держави винагороди у розмірі до двадцяти відсотків від його вартості на момент виявлення.


Слайд #13
Презентація на тему «Власність у нашому житті» (варіант 1) - Слайд #13

Особа, яка добросовісно заволоділа чужим майном і продовжує відкрито, безперервно володіти нерухомим майном протягом десяти років або рухомим майном – протягом п'яти років, набуває право власності на це майно (набувальна давність).


Слайд #14
Презентація на тему «Власність у нашому житті» (варіант 1) - Слайд #14

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію